Nová štědrovečerní pohádka ministerstva zahraničí o ČR

Čechie má úžasné lidi

29. 12. 2016


Toto propagační video o České republice s názvem Czechia has Marvellous People (Čechie má úžasné lidi) nechalo vytvořit Ministerstvo zahraničních věcí. Cílová skupina je poměrně nejasná, nejde ani o prezentaci pro turisty, ani pro investory, jde pravděpodobně zejména o popularizaci nového oficiálního mezinárodního názvu Čechie. Video představuje Českou republiku ve velmi pozitivním světle, což se dá vcelku očekávat. Mnoho předností, kterými se ČR ve videu chlubí, je však z faktického hlediska - částečně či úplně - přednostmi někoho jiného. Podle videa je Česká republika předním výrobcem aut. Žádná z významných automobilek, které na na českém území montují auta, nepatří českým vlastníkům. Stejně tak je to s pivovary, přičemž pivo patří mezi další skvosty vyzdvihované ve videu. O roli zahraničního kapitálu v klíčových ekonomických sektorech v ČR výmluvně hovoří článek měsíčníku Českého statistického úřadu z března 2015. ČR je údajně líhní inovací a vědy. Podle Globálního indexu inovací 2016 je ČR v celkovém hodnocení za většinou rozvinutých zemí světa a nic nenaznačuje, že by právě inovace byly její silnou stránkou, byť předstihla některé země jižní Evropy a všechny středoevropské a východoevropské státy. V mezinárodním hodnocení vědecké produkce je na tom ČR zhruba podobně. Velkou opovážlivostí je chlubení se vzděláváním. Podle žebříčku Times Higher Education je nelepší česká univerzita, Univerzita Karlova, v páté stovce. Obligátní chlubení se výjimečnými sportovci je z objektivního hlediska velmi sporné, protože každá země podobné velikosti a vyspělosti nějaké má. A tak zbývá tvrzení, že ČR produkuje "širokou škálu průmyslových výrobků" a že měla skvělé hudební skladatele...

0
Vytisknout
4086

Diskuse

Obsah vydání | 30. 12. 2016