Alžírsko: Nový odrazový můstek pro migranty do Evropy

31. 10. 2016

čas čtení 2 minuty


Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) otevřela první kancelář v alžírském hlavním městě počátkem roku. Zaznamenala téměř 22 000 migrantů projíždějících Arlitem v severovýchodním Nigeru cestou do Alžírska v období mezi únorem a koncem září. Tento počet je stále jen zlomkem 269 533 zaznamenaných osob cestujících ze severního Nigeru do Libye ve stejném časovém období. Nicméně počet těch, kdo se rozhodnou pro Alžírsko, patrně poroste, jak se sousední státy propadají do politické nestability.


Migranti mívali ve zvyku hledat práci v Libyi, ale občanská válka paralyzovala ekonomiku a zvýšila rizika, i pokud jde o výchozí bod pro cestu do Evropy. Na jihu pokračují konflikt a teroristické útoky v Mali, což vytváří nový zdroj uprchlíků. Pro ty, kdo hledají práci, útočiště nebo cestu do Evropy, se Alžírsko stalo slibnou alternativou.

Migrace z Alžírska není novým fenoménem. Na jihu v pouštním městě Tamanrasset existoval dopravní uzel pro transsaharský obchod po staletí a spojoval Alžírsko s Mali, Ghanou a severní Nigérií. Ale nedávno došlo ke změně: Dopravní provoz se posunul severně do alžírských pobřežních měst.

Evropa dobře ví, jaké riziko představuje Alžírsko pro cíl omezit migraci přes centrální Středomoří, které je nyní hlavní migrační trasou.

V rámcové smlouvě o partnerství se třetími zeměmi přijaté v červnu bylo Alžírsko identifikováno jako jedna z 16 "prioritních" zemí, s nimiž chce Evropská komise uzavřít smlouvy. Výměnou za různé "pobídky" jako rozvojová pomoc a obchod chce EU spolupráci při prevenci migrace a přijímání deportovaných. Země, které smlouvu nebudou chtít podepsat, riskují "negativní pobídky".

Mezi prvních pět zemí takto zvolených patří Niger, Nigérie, Senegal, Etiopie a Mali. Alžírsko je zmíněno jen jako země, která zasluhuje "zvláštní pozornost".

Mnoho Alžířanů má problém adaptovat se na měnící se demografii ve svých městech. Považují nově příchozí za hrozbu z hlediska bezpečnosti, zdraví a stavu ekonomiky, zejména po poklesu cen ropy, který vyvolal inflaci a nárůst nezaměstnanosti.

Stovky migrantů byly v posledních letech zraněny při střetech s Alžířany. Jsou terčem rasistických nadávek a násilí, které nemá téměř žádné právní následky. Mnoho zdravotnických zařízení neošetří lidi bez dokumentů a cesta na policii může vést k zatčení nebo převozu na jižní hranici.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4245

Diskuse

Obsah vydání | 2. 11. 2016