Kodifikace lidských práv byla důsledkem Norimberského procesu

1. 11. 2016 / František Řezáč

čas čtení 1 minuta

  To, že si lidi mohou zvolit v demokratických volbách nedemokratický režim, je známo z Německa i Československa z let 1932 a 1946. Také naši krajané německé národnosti volili v roce 1935 stranu, která se hlásila k hitlerovskému režimu. V té době již byly v Říši koncentráky a sudetští Němci to věděli. Přinejmenších od uprchlíků, kteří utíkali přes ČSR. Hlavním odkazem Norimberského procesu není jen potrestání válečných zločinců, ale odkaz, že demokracie spočívá na lidských právech. https://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces  Pokud by taková práva bývala platila dříve, patrně by nedošlo ani k vyhánění a vysídlení německy mluvícího obyvatelstva z ČSR.

Norimberský proces významně ovlivnil mezinárodní trestní právo tím, že přispěl k jeho kodifikaci. Vliv tribunálu dal podnět k myšlence vytvoření samostatného stálého mezinárodního soudu. V době těsně po druhé světové válce byla však tato myšlenka neuskutečnitelná a k přijetí Statutu Mezinárodního trestního soudu došlo až o padesát let později.

Závěry Norimberských procesů pomohly k vytvoření těchto dokumentů:

 • Konvence o genocidě (1948)
 • Všeobecná deklarace lidských práv (1948)
 • Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti (1968)
 • Ženevské úmluvy na ochranu obětí války (1949) a Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám z roku 1977
  • Ženevské úmluvy jsou tvořeny těmito úmluvami:
   • Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli.
   • Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři.
   • Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci.
   • Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války.

0
Vytisknout
4949

Diskuse

Obsah vydání | 3. 11. 2016