Komunitní rozvoj: Alternativa k plánování shora?

24. 10. 2016


Komunitní rozvoj může nabízet alternativu k přístupu "shora dolů", který si mnozí přejí opustit, napsala Rose Longhurst. Místní filantropie ještě nepatří od žargonu rozvojového sektoru, ale mnozí věří, že komunitní filantropie nabízí jiné paradigma poskytující příležitost udržitelnému rozvoji.


Komunitní nadace je pevná a trvanlivá, zakotvená v místním kontextu, protože ti kdo organizují musejí žít s důsledky toho, co vytvoří.

Jaké charakteristiky odlišují organizaci typu komunitní nadace od neziskové organizace? Jak se liší "mobilizace lokálních aktiv" od "místního vlastnictví"? Proč se to liší od předchozího přístupu k participativnímu vládnutí?

To co komunitní nadace spojuje jsou jejich hodnoty. Všechny sdílejí přesvědčení, že lokálně vlastněný a lokálně vedený rozvoj není jen novým žargonem, ale důvodem jejich existence. Cílem komunitní nadace je navázat spojení mezi těmi, kdo mají zdroje, a těmi, kdo je potřebují.

V komunitní nadaci tvorba lokálních aktiv neznamená vnějšího aktéra, který zakoupí budovu a pak ji předá; jde tu o hledání aktiv - vědění, dovedností, zdrojů - která již existují a jejich poskytnutí ku společnému prospěchu členů komunity.

Komunitní nadace píšou svá vlastní pravidla a potichu podvracejí model řízení shora dolů. Mocenská dynamika vztahů mezi donorem a příjemcem je jiná, pokud je donor vaším sousedem.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3398

Diskuse

Obsah vydání | 26. 10. 2016