SSSR ve skutečnosti nikdy zcela nezanikl

24. 10. 2016


Revoluce v roce 1991 svrhla sovětské politické, ekonomické a sociální uspořádání a na mapu místo jedné země nakreslila zemí patnáct. Ale jako mnohé jiné revoluce v dějinách, i tato skončila restaurací, napsal týdeník The Economist.


Car, kterého Kreml nejvíce vychvaluje, je Alexandr III., jenž se ujal úřadu v roce 1881 a zvrátil liberalizační trend nastolený zavražděným otcem, aby zavedl oficiální ideologii pravoslaví, nacionalismu a autokracie. Také Stalin se dočkal návratu. Gigantické portréty lemují cesty na Krymu a tvrdí: "To je naše vítězství!"

Dva hlavní pilíře sovětského státu, propaganda a hrozba útlaku, byly obnoveny. KGB byla znovu vybudována jako hlavní pilíř politické a ekonomické moci. Tajná policie opět zatýká protestující a obtěžuje občanské aktivisty. V září Kreml označil agenturu Levada Center za "zahraničního agenta", což může být její konec. Televize se změnila v jedovatou propagandistickou mašinérii, která vyzývá lidi k boji se "zrádci národa" a "pátou kolonou".

Po takřka dekádě ekonomického růstu taženého tržními reformami 90. let a rostoucími cenami ropy ruská ekonomika spadla do sovětské stagnace. Státní podíl v ekonomice se zdvojnásobil. Vojensko-průmyslový komplex je opět považován za motor růstu. Alternativní mocenská centra byla eliminována. Postsovětský federalismus byl vykuchán a Rusko změněno v unitární stát.

Po porážce puče v roce 1991 bylo široce očekáváno, že se Rusko westernizuje, demokratizuje a změní v tržní ekonomiku.

Když se Putin v roce 2000 dostal k moci, očekávalo se, že zemi zkonsoliduje. Místo toho znovu nastolil archaický model státu.

Nová generace westernizovaných Rusů narozených na konci sovětské epochy zestárla. Děti sovětské inteligence, rozsáhlé vzdělanecké třídy, která podporovala Gorbačova, se oblékají, jedí a chovají jinak než generace rodičů.

Sovětský svaz měl mnoho chyb, ale postmodernismus k nim nepatřil. Putinovo Rusko je konstrukt, v němž simulace a podvod hrají důležitou roli. Nic není takové, jak to vypadá. Volby jsou pořádány kvůli udržení moci. Licencovaná "opozice" je organizována Kremlem. Medvěděvova modernizace byla jen iluzí. Doktoráty udělované ruským představitelům jsou založeny na plagiátorství nebo podvodu.

Putinův restaurační projekt funguje, protože rozpad SSSR nebyl dokončen. Pozůstatky sovětského systému a dokonce i carismu, instituce, ekonomická struktura a sociální praktiky, které se v první dekádě po pádu Sovětského svazu nacházely ve stavu jakési hibernace, znova ožily a zesílily.

Rusko se možná ve větší míře než jiné země vyvíjí díky výměně generací. Současná reakcionářská fáze se možná ukáže jen odbočkou na cestě k modernímu federalistickému národnímu státu. Nebo může vést k dalšímu úpadku přerušovanému obdobími agrese. Která varianta nastane?

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4107

Diskuse

Obsah vydání | 26. 10. 2016