Svět na křižovatce: OSN a Červený kříž varují

2. 11. 2015

čas čtení 3 minuty


Generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun a předseda Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer vydali bezprecedentní společné varování ohledně dopadu dnešních konfliktů na civilisty - a vyzvali k neprodlené a konkrétní akci proti lidskému utrpení a nedostatku bezpečí.


Oba lídři zdůraznili důležitost respektování mezinárodního humanitárního práva, aby bylo zabráněno chaosu a předešlo se další nestabilitě.

Vyzvali státy celého světa, aby neprodleně podnikly následující akce:

  • Zdvojnásobily úsilí o nalezení udržitelných řešení konfliktů a podnikly konkrétní kroky tímto směrem.
  • Individuálně a kolektivně využily všech prostředků k ovlivnění stran účastnících se v ozbrojených konfliktech, tak aby respektovaly právo, včetně provedení účinných vyšetřování porušení mezinárodního humanitárního práva, volání pachatelů k zodpovědnosti a vyvinutí konkrétních mechanismů k zlepšení dodržování mezinárodního humanitárního práva.
  • Odsoudily ty, kdo se dopustí vážného porušení mezinárodního humanitárního práva, jako jsou záměrné útoky na civilisty a civilní infrastrukturu.
  • Zajistily neomezený přístup ke zdravotnickým a humanitárním zařízením a chránily zdravotnické a humanitární pracovníky a vybavení.
  • Chránily a poskytovaly pomoc vnitřně přemístěným osobám a uprchlíkům, kteří utíkají před nebezpečím, a pomáhaly jim nalézat dlouhodobá řešení, současně s podporou hostitelských zemí a společenství.
  • Přestaly používat těžké zbraně proti obytným oblastem.

"V minulosti jsme málokdy byli svědky tolika lidí v pohybu, takové nestability, tolika utrpení," prohlásil Maurer. "V ozbrojených konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Nigérii, Jižním Súdánu, Sýrii, Jemenu a jinde kombatanti porušují nejzákladnější normy lidskosti. Každý den slyšíme o civilistech zabitých a zraněných v rozporu se základními zákony mezinárodního humanitárního práva, a zcela beztrestně. Nestabilita se šíří. Utrpení narůstá. Žádná země nemůže zůstat nedotčena."

V důsledku konfliktů a násilí muselo po celém světě opustit své domovy na šedesát milionů lidí - což je nejvyšší číslo od konce 2. světové války. Konflikty se protahují, což znamená, že mnoho vysídlených tráví celá léta mimo své domovy, společenství a bez přístupu k prostředkům obživy.

"Tváří v tvář bezostyšné nelidskosti svět odpovídá znepokojující paralýzou," prohlásil generální tajemník OSN. "To znevažuje samotný důvod existence Organizace spojených národů. Svět musí znova potvrdit svou lidskost a dodržet závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva. Dnes hovoříme jedním hlasem, abychom vyzvali státy k přijetí neprodlených, konkrétních kroků zlepšujících těžkou situaci civilistů."

Lídři zdůraznili, že OSN a MVČK jsou ve výjimečné pozici, protože přinášejí svědectví o důsledcích konfliktu. Princip lidskosti je jádrem jak Charty OSN, tak mandátu a mise MVČK.

Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce v prosinci 2015 i Světový humanitární summit v květnu 2016 se soustředí na naléhavou potřebu podniknout konkrétní opatření na ochranu civilistů v konfliktech.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6994

Diskuse

Obsah vydání | 4. 11. 2015