Podejte trestní oznámení na Marka Zuckerberga

9. 6. 2015

čas čtení 5 minut

Aktualizace úterý 16.31: Facebook po medializaci obou nacistických obrázků je v úterý odpoledne odstranil.

Pokud máte jen trochu čas (já bohužel ne), podejte trestní oznámení, píše Jan Rovenský.

Nejen na autora tohoto obrázku (to je v tomto kontextu sekundární), ale především na firmu Facebook a jejího, dosud neznámého, zaměstnance, a to podle § 24 odst. 1 písm. c ve formě spolupachatelství (pomocník), a to na některém z trestných činů podle § 352, 355 nebo 356 trestního zákoníku (viz níže - kvalifikaci bych nechal na nich).

Je fakt neslýchané, že zatímco ze soukromých alb lidem mažou fotky s bradavkami, otevřenou nacistickou propagandu pravidelně tolerují.

Háček je samozřejmě v tom, že pachatele česká policie těžko chytne.

Jde nicméně jednoznačně o trestný čin podle českého trestního zákoníku a postižitelný v českém trestním řízení (účinky zasáhly na území ČR ve smyslu § 4 trestního zákoníku ). Byla by opravdu legrace, kdyby pana Zuckerberga při případné návštěvě v ČR odchytili na letišti a obvinili...

Policajti to tutově odloží, pak je třeba podat stížnost ke státnímu zástupci - a medializovat. Mohlo by jít o zajímavý precedent.

Pozn. šéfredaktora Britských listů: Paragrafy českého trestního zákoníku, které cituje Jan Rovenský níže, platí samozřejmě i na facebookové stránky IVČRN a na nesčetné množství dalších rasistických stránek, zveřeněných na Facebooku v češtině . - Britské listy se neúčastní aktivistických akcí. Jsme noviny, proto o věcech informujeme. Je na veřejnosti, aby jednala, pokud to uzná za vhodné.

§ 4

Zásada teritoriality

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.

(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky,

b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině.

§ 24

Účastník

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně

a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor),

v b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo

c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků

odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

§ 352

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu, nebo

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 355

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

0
Vytisknout
8784

Diskuse

Obsah vydání | 18. 4. 2017