Kalousek chystá další emisi dluhopisů pro lidi. Pro které?

6. 5. 2013 / Jiří Baťa

Na první pohled by se dalo říci, že je to pozitivní zpráva, ale není. Tedy v závislosti, z jakého úhlu pohledu tento další "záchranný " krok ministra Kalouska posuzujeme. Z pohledu státního dluhu, na kterém má lví podíl Kalousek a obě předchozí koaliční vlády v čele s ODS, je to jen taktický krok pana Kalouska, neboť jak sám prohlásil: "Je důležité, aby část státního dluhu měly v držení české domácnosti (rozuměj občané). Podporuje to stabilitu země a je v zájmu lidí, aby prosperovala". Podle něj by tyto subjekty, vzhledem k roční výpůjční potřebě státu mezi 200 až 230 miliardami korun, zhruba 40 miliard by mohly držet právě domácnosti. Tím se vlastně ministr Kalousek zříká odpovědnosti za vznik tohoto dluhu a celkově i za způsob vládnutí, které umožnilo takovou neodpovědnou finanční politiku praktikovat. Chybou by bylo si myslet, že se Kalousek takto vymkne následkům z (ne)zodpovědnosti za rezort a výsledky ekonomiky státu od r. 2008 do dnešních dnů. Tím, že přenese břemeno dluhu na občany částečně sníží manko odpovědnosti vládní garnitury (včetně té své), ale zlepšení ekonomické situace to nepřinese.

Další pozoruhodnou taktikou, ve které je anonymní řeč o českých domácnostech, tedy občanech, je hodna pozornosti. Pan Kalousek jako vždy perfektně mlží, neboť je-li řeč o domácnostech, potažmo občanech, měl by ve svých výčtech, kterými blahořečí výhodnosti dluhopisových emisí, notabene nazývané "spořící" také poukázat, které že domácnosti, resp. občané, si tyto dluhopisové emise nakupují. Přesněji, nejde jen o české domácnosti a občany, ale také o obce a "některé instituce" (rozuměj bohaté firmy), které s ochotou dluhopisy nakoupili a nejspíše, vzhledem k výhodnosti, zase nakupovat budou. Vezmeme-li v úvahu, že jen v podzimní (2012) emisi si zájemci objednali během několika dnů dluhopisy dokonce za 30 miliard není od věci si položit otázku, které že to byly domácnosti, kteří občané , obce a které instituce. Realita průměrné mzdy cca 24 tisíc korun za měsíc, na kterou nedosáhnou dvě třetiny zaměstnaných občanů nedává reálnou naději, že by se zrovna z těchto lidí prezentovali zájemci o investování do dluhopisů. Je téměř směšné konstatování ekonoma Petra Zahradníka, mj. obhájce reformních kroků vlády když tvrdí, že : " Lidé se nebojí investovat se státem. Je to dobrá příležitost"! Ano, ale jak pro koho.

Z výše uvedeného skrytě vyplývá, že zájemců o investice do dluhopisů bude jistě zase dost (zajímavá bude výše poptávky), nicméně to nejspíše budou jedni a ti samí, kteří investovali v předchozích emisích. Protože je-li zájem ze strany "českých domácností", potažmo občanů, obcí a "některých" institucí, pak nelze ani náhodou předpokládat, že mezi nimi budou lidé s příjmy, se kterými bojují o přežití. Jinými slovy, dluhopisy jsou, stejně jako dříve, určeny bohatým lidem, kterým není zatěžko investovat "nějaký ten milion", protože od lidí s příjmem do dvaceti tisíc lze jen sotva předpokládat, že by se podíleli na objemu cca 30 miliard, o které byl zájem v podzimní emisi dluhopisů. Jakkoliv by snad bylo takové bezpečné spoření výhodné všem občanům, je tato výhoda dána (vědomě) jen těm movitým a bohatým, obyčejný, poctivě pracující člověk "utře"! Že je to výhodné a bezpečné je zcela na místě, protože i Kalouskovi je jasné, že tímto způsobem zase hraje "malou domů" těm, od kterých pak může čekat vděk, ne-li něco naturálnějšího. Kalouskova dobrosrdečnost a přejnost nezná mezí. Má jen hranice, které dělí od možností ty, kteří si je mohou dovolit několikrát za rok a ty, kteří na nabízené výhody nedosáhnou, kdyby se snažili sebevíc! Tak vypadá "nediskriminační" demokracie v ČR! Přesto budou Kalouskovy dluhopisy vyznívat jako velkorysé gesto, které je dáno "všem" občanům. No není to od Kalouska hezké? Podle mne ne. Co vy na to?

0
Vytisknout
5579

Diskuse

Obsah vydání | 7. 5. 2013