Provolání opery

Odmítáme Návrh transformace Národního divadla

7. 5. 2013

čas čtení 5 minut

Odmítáme Návrh transformace Národního divadla, který zveřejnilo MK ČR 30.1.2013. Odmítáme Jana Buriana v čele Národního divadla, protože za více než dva měsíce od svého jmenování nepředstavil ani svou koncepci opery v Národním divadle ani jedinou operní osobnost, která by byla ochotna s ním spolupracovat. Dopustil jmenování operního laika do čela opery ND a projevil nepochopení pro potřeby řízení opery v Národním divadle. Neposkytuje tak sebemenší záruku, že Národní divadlo pod jeho vedením ukončí krizi opery. Žádáme ministryni kultury, aby přehodnotila svůj postoj k Návrhu transformace Národního divadla, který přijala bez oponentního řízení, i ke jmenování Jana Buriana, jejž jmenovala do čela Národního divadla, aniž předložil jakoukoli vlastní koncepci jeho řízení.

Nechceme Národní divadlo jako dvoumiliardový tunel.

My, bývalí a nedávní sólisté opery, hudebníci operních orchestrů, zpěváci operních sborů, pracovníci dalších profesí, milovníci opery

prohlašujeme,

že nechceme přihlížet pokračující devastaci naší kultury. Podporujeme stávkovou pohotovost, do níž vstoupili operní umělci Národního divadla. Chápeme, že je k tomu vede dobrá víra a odhodlání bránit Národní divadlo a jeho operu před nekompetentními zásahy.

Ani my nechceme, aby se Národní divadlo stalo prázdným domem bez souboru. Na zájezdní kulturní dům se naši předkové neskládali. Chceme, aby Národní divadlo zůstalo přirozeným prostorem pro rozvíjení naší národní operní, činoherní a baletní tradice.

Nesouhlasíme, že by světově unikátní mozartovská operní tradice měla živořit pod kuratelou šéfa činohry. Chceme, aby ji rozvíjel soubor opery Národního divadla u vědomí jejího světového významu tak, aby přinášela prospěch ne podnikatelským lobby, které se náhle dobraly ocenění značky "Mozart", ale aby z ní měla prospěch celá česká kultura.

Chceme, aby operu vedly mimořádné umělecké osobnosti, nikoli diletanti. Chceme, aby česká opera dostala příležitost vydat ze sebe to nejlepší a mohla denně přesvědčovat, že naše operní a nejen operní umění se dokáže měřit se světem i bez násobného zvyšování nákladů.

Odmítáme čtyřnásobné zvýšení státního příspěvku pro Národní divadlo na úkor dalších divadel, na úkor ostatního živého umění u nás.

Nechceme, aby se Národní divadlo stalo elitářským domem kultury pro horních pár tisíc. Chceme, aby Národní divadlo zůstalo zachováno jako živoucí divadlo pro všechny, jak stojí psáno na portálu: Národ sobě.

Proto odmítáme Návrh transformace Národního divadla, který zveřejnilo MK ČR 30.1.2013. Odmítáme Jana Buriana v čele Národního divadla, protože za více než dva měsíce od svého jmenování nepředstavil ani svou koncepci opery v Národním divadle ani jedinou operní osobnost, která by byla ochotna s ním spolupracovat. Dopustil jmenování operního laika do čela opery ND a projevil nepochopení pro potřeby řízení opery v Národním divadle. Neposkytuje tak sebemenší záruku, že Národní divadlo pod jeho vedením ukončí krizi opery. Žádáme ministryni kultury, aby přehodnotila svůj postoj k Návrhu transformace Národního divadla, který přijala bez oponentního řízení, i ke jmenování Jana Buriana, jejž jmenovala do čela Národního divadla, aniž předložil jakoukoli vlastní koncepci jeho řízení.

Nechceme Národní divadlo jako dvoumiliardový tunel. Chceme Národní divadlo jako nejvyšší stupínek našeho divadelnictví.

V Praze dne 15.4.2013


Signatáři -- umělci opery:

Alfréd Hampel, sólista
Věra Heroldová, sólistka
Lidmila Charvátová, členka sboru
Dalibor Jedlička, sólista, šéf opery ND 1989-91
Josef Krčmář, hráč orchestru
František Kučaba, hráč orchestru
Josef Kuchinka, dirigent
Eduard Linhart, hráč orchestru
Libuše Márová, sólistka
Bohuslav Maršík, sólista
Růžena Maršíková, členka sboru
Jaroslav Mičaník, hráč orchestru
Jana Molhancová, členka sboru
Jiří Najbrt, hráč orchestru
Tomáš Netopil, dirigent, šéfdirigent opery ND 2010-12
Richard Novák, sólista
Karel Petr, sólista
Milan Pulkrábek, člen sboru
Elen Radičeva, členka sboru
Jaroslav Rozmajzl, hráč orchestru
Pavel Sládek, hráč orchestru
Libuše Smrčková, členka sboru
Jiřina Sonntágová, členka sboru
Dagmar Sovíčková, členka sboru
Zita Stehlíková, členka sboru
Otta Šlapák, hráč orchestru
Naďa Šormová, sólistka
Daniela Šounová-Brouková, sólistka
Jan Štych, dirigent
Brigita Šulcová, sólistka
Jan Švanda, člen sboru
Josef Tomeš, hráč orchestru
Václav Věžník, režisér
Jan Vondrák, hráč orchestru
Jan Zbavitel, dirigent
Josef Zettl, hráč orchestru
Jaroslav Zvěřina, člen sboru

Signatáři - jiné profese:
Prof. Jana Andělová, pedagog AMU
JUDr. Pavel Dosoudil, podnikatel
Ing. Svěra Dosoudilová, finanční poradce
Prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., lékař
MUDr. Klára Drugová, lékařka
Ing. Dagmar Hrnčířová, ředitelka nadace
Vojtěch Jonáš, student
Mgr. Richard Kolář, nezávislý operní manažer
Zuzana Kuchinková, asistentka
Prof. Stanislav Nešpůrek, DrSc., fyzik
Jindřiška Radechovská, úřednice
Doc. Miloš Schnierer, pedagog JAMU
Mariana Švorcová, asistentka

0
Vytisknout
7833

Diskuse

Obsah vydání | 9. 5. 2013