Je načase čelit problému pedofilie v bělošské komunitě

8. 5. 2013

Každý den dnes v Británii dochází k novým a děsivým odhalením sexuálního zneužívání nezletilých osob. Minulý týden se přiznal Stewart Hall, televizní celebrita, že sexuálně zneužil třináct dívek. Nejmladší bylo devět let, píše v deníku Guardian Joseph Harker.

O několik dní předtím vyšel najevo rozsah sexuálního zneužívání dětí v dětských domovech ve severním Walesu. Víme nyní, že v letech 1963 až 1992 tam došlo k 140 případům sexuálního zneužívání dětí. Bylo jmenováno 84 údajných pachatelů a usuzuje se, že k zneužívání dětí docházelo v 18 dětskýxch domovech.

Hlavní otázka zní: co způsobuje, že to vede bělochy k takovémuto rozsáhlému zneužívání dětí?

Televizní celebrita Jimmy Savile údajně sexuálně zneužila 300 mladých lidí a v jeho případě a v případě severního Walesu by k sexuálnímu zneužívání nemohlo docházet, kdyby neexistovalo velké množství sympatizujících spiklenců, kteří buď pachatelům děti k sexuálnímu zneužívání připravovali, anebo zajistili, že pravda dlouho nevyšla najevo. Téměř každý týden se dovídáme o dalším případu bělocha, zatčeného v souvislosti se sexuálním zneužíváním dětí.

Začíná mě být líto bělochů. Mám mnoho bělošských přátel a vím, že většina z nich je ostře proti sexuálnímu zneužívání. Avšak jistě musejí být znepokojeni, že celá jejich bělošská komunita začíná být spojována s pedofilií. Dovedu si představit, že s každým dalším případem sexuálního zneužívání dětí si skrývají tvář a modlí se: "Panebože, ať to tentokrát není zase běloch!"

Vzhledem k tomu, že tyto trestné činy páchalo tolik čelných představitelů bělošské komunity, mnoho z nás začíná mít obavy, co se stane s příští generací bělochů. Jak se dnešní mladí běloši dovědí, že zneužívání malých dětí je nesprávné, když je tolik jejich společenských vzorů tak silně spojováno s těmito zločiny?

Zaprvé musíme analyzovat, co způsobuje celý problém. Je to nějaká charakteristika typická pro kulturu bílých lidí? Má to něco společného s tím, že běloši přišli o své impérium, že zápolí se svou novou rolí ve světě, že jejich vliv ve světě slábne a oni se zoufale přidržují své slavné minulosti? Vnucují snad proto zbytky své moci nejzranitelnějším členům společnosti?

Anebo snad vzhledem k tomu, že běloši strávili většinu své historie vedením vzájemných válek proti sobě, si nedovedou poradit s relativním mírem, který vládne za poslední půlstoletí a svou frustraci, že nejsou války, si vybíjejí na nejslabších členech společnosti?

Anebo je to bělošské náboženství? Kněžská pedofilie byla samozřejmě tolerována dlouhá desetiletí v důsledku konspirace mlčení v církevní hierarchii.

A navzdory tomu, že návštěvnost církví klesá, křesťanství stále ještě dominuje evropské kultuře. A bible, k níž mnoho bělochů stále ještě vzhlíží, obsahuje verše jako: "Nezadržujte před dítětem tresty: pokud ho udeříte tyčí, nezemře. Poku ho udeříte tyčí, zachráníte jeho duši." (Přísloví, 23.13-14). To je hodně neslučitelné s tvrzení bělošské komunity, že se o děti dobře stará. A dokonce i nevěřící, jako Richard Dawkins, vysoký duchovní ateismu, bagatelizují vážnost zneužívání dětí a zastávají názor, že to není o nic horší než samotné náboženství. Dawkins napsal: "Sexuální zneužívání je samozřejmě odporné, ale není o nic horší než dlouhodobé psychické škody, způsobené katolickou výchovou dítěte." Samozřejmě je nyní nutné, aby vystoupili odvážní členové bělošské komunity a distancovali se od pachatelů těchto trestných činů.

Novýá šéfka vládní Komise pro rovnost a lidská práva by měla veřejně přiznat, že celý problém je rasový a kulturní a že se obává, že "v těchto komunitách běloši velmi dobře věděli, co se děje, ale neoznámili to, protože se obávali, že by byli ve své komunitě ostrakizováni." Anebo by bělošský ministr měl říct: "Existuje malá menšina bělošských mužů, kteří jsou přesvědčeni, že je přijatelné, aby zneužívali malé děti. Musíme to říct veřejně." Avšak dosud nikdo nic takového neřekl. To mě deprimuje.

Apeluji na bělochy, aby porušili toto spiklenecké mlčení. Apelujte na své vedoucí představitele, aby se zachovali odvážně a státnicky. Dokažte, že vám bělochům opravdu jde o práva dětí.

---

Možná si myslíte, že moje argumentace je absurdní, že vyvolávám etnické napětí v otázce, která se týká jednotlivců a malých skupin lidí a nemá nic společného s rasou ani s náboženstvím. Avšak všechny argumenty, jichž jsem použil, se takto objevily v britském tisku, když bylo zjištěno, že skupinka muslimských mužů sexuálně zneužívala mladé dívky. Pokud vám připadá, že rasové stereotypy o běloších jsou neférové, totéž přece platí o stereotypizaci britských muslimů a o častém zpochybňování jejich kultury a jejich náboženství, v důsledku zvrácených činů několika jedinců.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
9077

Diskuse

Obsah vydání | 10. 5. 2013