Stamiliony lidí přijdou v důsledku globálního oteplování zřejmě o své domovy

12. 5. 2013

Je stále pravděpodobnější, že v důsledku globálního oteplováni budou muset opustit své domovy stamiliony lidí. To je vážné varování ekonoma a odborníka na podnebné změny Lorda Sterna poté, co minulý týden dosáhla koncentrace CO2 v atmosféře 400 částí na milion.

Během jednadvacátého století dojde v důsledku globálního oteplování k obrovskému stěhování národů v důsledku toho, že koncentrace kysličníku uhličitého v atmosféře roste bez přerušení velkou měrou už padesát let. Teplota na Zemi proto zřejmě stoupne až o 5 stupňů. Taková míra oteplování vážně naruší vzorce počasí a povede k výraznému rozšíření poučtí," řekl lord Stern. Stamiliony lidí budou donuceny opustit své domovy, protože jim odumřou hospodářská zvířata a plodiny. Problém nastane, až se budou snažit nastěhovat se do jiných oblastí, kde už žijí jiní lidé. Vzniknou tak války. A nebude to jen občasné. Bude to zřejmě trvalou charakteristikou života na planetě Zemi.

Vědci varují, že vlády nesmějí jako do nynějška zůstávat v nečinnosti. Růst koncentrace CO2 v atmosféře se zrychluje. V šedesátých letech stoupala koncentrace CO2 v atmosféře o 0,7 ppm ročně. V současnosti roste o 2,1 ppm. Když naposledy byla koncentrace CO2 v atmosféře 400 ppm, v Arktidě nebyl led a mořská hladina byla o 40 metrů výše než dnes.

Vyhlídky na to, že se Země vrátí do této situace, vyvolávají velké znepokojení. Po světě se rozšíří pouště a životodárné vzorce počasí, jako jsou severoindické monzúny, přestanou fungovat. Zemědělství se rozloží na celých kontitentech a ze stamilionů lidí vzniknou bezdomovci, což vyvolá množství válek.

V důsledku sílícího oteplování se rozpustí led na pólech, takže Země bude odrážet do vesmíru daleko méně tepla než dosud. Tání permafrostu na Aljašce, v Kanadě v Rusku uvolní do atmosféry další velké množství skleníkových plynů, včetně metanu, a tak se globální oteplování bude dále zrychlovat.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Hlavně, že máme Ratha

12. 5. 2013 / Marek Řezanka

Dne 14. května (na výročí narození Karla IV.) uplyne rok od zatčení Davida Ratha. Poté, co ho média vystavila na pranýř jako jasného zkorumpovaného politika, se toho zase až tolik nedělo. Rath -- přes všechny své stížnosti -- stále zůstává ve vazbě -- a ve vzduchu pak nadále visí otázka: Nebije tady něco až příliš do očí?

Jak moc kauza Rath vybočuje z ostatních kauz obviněných vysoce postavených politiků, např. Michala Haly, Marka Dalíka, Vladimíra Šišky či Vlasty Parkanové?

Soukromí detektivové z Británie budou hledat zahraniční absolventy britských univerzit, kteří nesplácejí školné

12. 5. 2013

Britská státní Student Loans Company (Společnost pro studentské půjčky) byla donucena přijmout dramatické kroky ve snaze získat zpět peníze, které jí dluží absolventi britských univerzit ze zemí Evropské unie. Dluží SLC už více než 50 milionů liber.

Stovky studentů ze zemí EU se vrátily po absolutoriu domů, a přestože dosáhly platové hranice, nad níž mají povinnost začít splácet své britské univerzitní školné, nedělají to. Mnoho z nich ani neposkytlo britským úřadům údaje o tom, kolik vydělávají, takže SLC nemůže ani zahájit proces vymáhání dluhů. Mnoho absolventů britské společnosti ani nesdělilo, kde žijí, zda mají zaměstnání a kolik vydělávají.

Koncentrace CO2 v atmosféře překročila 400 ppm

11. 5. 2013

Poprvé v lidské historii překročila koncentrace kysličníku uhličitého v atmosféře hranici 400 částí na milion (ppm). Naposledy, kdy došlo k tomu, že bylo v atmosféře tolik skleníkového plynu, to bylo před několika miliony let, kdy v Arktidě nebyl led, na Sahaře byla savana a hladina moří byla o čtyřicet metrů výše než dnes.

Předpokládá se, že v důsledku globálního oteplování se tyto podmínky na planetu Zemi vrátí, což bude mít zdrcující dopad na civilizaci, pokud nedojde k rychlému omezení emisí z uhlí, plynu a ropy. Avšak navzdory vážným varováním vědců a hluboké hospodářské krizi dochází dál k radikálnímu zvyšování emisí CO2.

"Je to symbolický okamžik, abychom se zastavili a uvědomili si, kde jsme byli a kam směřujeme," řekl profesor Ralph Keeling, který dohlíží na měření koncentrace CO2 na jedné sopce na Havajských ostrovech, které začal provádět r. 1958 jeho otec.

V roce 2012 varoval Mezinárodní úřad pro energii, že bude-li pokračovat nynější zvyšování koncentrace CO2 v atmosféře, na světě dojde o oteplení o 6 stupňů Celsia, což povede k chaosu.

Koncentrace CO2 se nyní zvyšuje extremní rychlostí - asi 75krát rychleji než v předprůmyslové době. Dosud nikdy nebyla takováto rychlost zaznamenána v geologiii, avšak jsme svědky prvních důsledků rychlého globální oteplování, dochází k extremním hrokům a povodním. Nedávné silně deštině a studené letní počasí v Evropě je spojováno se změnami v tzv. jet streamu, které jsou důsledkem rychle tajícího ledu v Arktidě, jehož objem se loni v září zmenšil na dosud nejmenší míru v historii.

"Vytváříme prehistorické podnebí, v níž lidské společnosti budou čelit obrovským a potenciálně katastrofálním rizikům," konstatuje Bob Ward, ředitel strategie na Grantham Research Institute on Climate Change na London School of Economics.

Podrobnosti ZDE

Vlády se prakticky vzdaly jakéhokoliv úsilí zabránit dalšímu globálnímu oteplování. Problém je jednoduchý: moc ropných společností je prostě příliš velká. Ti, kteří usilují o vysoký politický úřad, jsou charakterizováni absolutním nedostatkem empatie či skrupulí. Jsou ochotni přijímat peníze a instrukce od jakékoliv korporace či miliardáře, kteří je jim nabídnou, a pak brání jejich zájmy proti současným a budoucím vyhlídkám lidstva, píše George Monbiot.

Podrobnosti ZDE

Odsouzený Montt a jeho neodsouzení subdodavatelé

11. 5. 2013 / Zdeněk Jehlička

V pátek byl v Guatemale odsouzen za genocidu převážně domorodého indiánského obyvatelstva 86-letý bývalý vojenský diktátor Efraín Ríos Montt, který je dle rozsudku odpovědný za to, že se během své vlády v letech 1982-83 podílel na vraždě více než 1700 mayských indiánů. V dosud nepravomocném rozsudku dostal Montt nevyšší možný trest 50 let za genocidu a navíc 30 let za zločiny proti lidskosti, což se vzhledem k jeho věku rovná doživotí.

Čím zájmům slouží BRICS ?

11. 5. 2013 / Immanuel Wallerstein

Tak jak se to stalo se samotným pojmem globalizace, BRICS může nakonec zůstat jen přechodným jevem.

Roku 2001 napsal Jim O'Neill, který byl tehdy ředitelem divize managementu aktiv (Asset Management) bankovní korporace Goldman Sachs, pro potřeby zákazníků své divize článek s titulem "Svět potřebuje lepší ekonomické BRICs". Tuto zkratku vymyslel k označení takzvaných emergentních, nastupujících ekonomik Brazílie, Ruska, Indie a Číny, které současně doporučil investorům jako "budoucnost" světové ekonomiky.

Ministerstvo financí zřejmě falšuje informace o evropských penězích

11. 5. 2013 / Boris Cvek

Občas se o Řecích s pohrdáním někde dočteme, že falšovali údaje o své ekonomice, aby se mohli dostat do eurozóny. Je v tom obsaženo takové to přesvědčení, že to "my bychom přece nikdy nedělali". A přece se zdá podle poslední zprávy na Aktuálně.cz, že Evropský účetní dvůr v Lucemburku odmítá uvěřit číslům, která mu dodává naše ministerstvo financí o čerpání peněz, které jdou do ČR z EU.

Je ČR připravena na zavedení labellingu audiovizuálních obsahů v televizním vysílání?

11. 5. 2013 / Kateřina Kalistová

Systém labellingu pořadů, který informuje rodiče o tom, jaké problematické mediální obsahy daný pořad zahrnuje (sex, vulgarismy, konzumace drog, násilí apod.) a pro jak staré děti pořad není vhodný, funguje v řadě evropských i mimoevropských zemí. O zavedení labellingu u nás se v minulosti opakovaně uvažovalo, dokonce byl již před několika lety vypracován jeho projekt, ale do příslušné zákonné úpravy se jej zatím zakotvit nepodařilo. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nyní usiluje o opětovné nastolení diskuse k tomuto tématu.

Celý rok třináctého -- květen

12. 5. 2013 / Ladislav Žák

Svrchovanost nebo též suverenita je právo vykonávat neomezeně moc. Tato právo náleží tzv. suverénovi. Tímto suverénem může být osoba nebo skupina osob a tato suverenita jim náleží v časově omezeném nebo neomezeném intervalu. V reprezentativních společenských systémech propůjčují lidé toto své právo k vykonávání moci svým reprezentantům na dobu jejich mandátu a jejich suverénem je potom jejich sbor obecně nazývaný parlament. Suverén je zároveň zákonodárcem. Slovo nebo spíše příkaz suveréna je zákon.

Vazba mezi rasismem a stupiditou

10. 5. 2013 / Boris Cvek

Britské listy citují z velmi povedeného článku na Aktuálně.cz o tom, jak dobře prospívají romské děti v britských školách. Ano, takové články potřebuje Česká republika jako sůl. Žádný národ nebo rasa nemá totiž jakožto národ nebo rasa nízké nebo vysoké IQ. Na těch nejlepších amerických univerzitách působí na profesorských postech lidé všech různých národů a ras. Naopak rasismus se zdá vycházet z nízké inteligence a konzervativní ideologie, jak plyne z britského průzkumu na více než 15 tisících jednotlivcích. Bylo zjištěno, že nižší obecná inteligence v dětství vede k rasismu v dospělosti a tento efekt je zprostředkován konzervativní ideologií.

O té naší gerontokracii

11. 5. 2013 / Karel Dolejší

O sovětském generálním tajemníku Brežněvovi se ke konci jeho úřadování vyprávěla následující anekdota: "Víte, proč je na pultíku vždycky pět mikrofonů? Jeden snímá zvuk a zbylými Brežněvovi přivádějí kyslík." Nutno přitom podotknout, že Brežněv na tom sice byl po zdravotní stránce dosti špatně, nikdy však na oficiálních akcích rutinně neusínal, jak to dnes předvádí český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Geriatři vědí, že u některých stárnoucích pacientů postupně eroduje smysl pro sebekritiku a vlastní důstojnost; že však alespoň někdo v okolí, kdo to s ním skutečně myslí dobře, nepřesvědčí Schwarzenberga, aby konečně odešel do důchodu a měl pokoj od neustálých posměšků, je na pováženou.

Co se Nečasově vládě (ne)povedlo

10. 5. 2013 / Marek Řezanka

Při čtení některých zpráv z domova člověka napadnou celé pasáže z Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. V souvislosti s sKartou by začátek první kapitoly mohl vypadat např. takto:

"Tak nám zabili karty."

"Který karty, paní Müllerová?" otázal se Nečas, nepřestávaje si masírovat kolena, "já znám karty dvě. Jednu, ta platí v Praze a všichni si ji moc pochvalujou, a potom znám ještě červenou kartu ve fotbale, co ji rozhodčí dává, když se moc fauluje. A nebo, když rozhodčí potřebuje poškodit jeden z týmů. Vobou karet není žádná škoda."

"Ale, milostpane, sKarty, jednu z našich zásadních reforem."

"Ježíšmarjá," vykřikl Nečas, "to je dobrý. A kdy je moje vláda schválila?"

Pozvánka na Pražský Microfestival

3. 5. 2013

V polovině května se v Praze uskuteční pátý ročník Pražského Microfestivalu. Tato událost stojí za pozornost především jako příklad úspěšné neziskové aktivity zaměřené na podporu živého umění. Cílem festivalu je dát prostor inovativní umělecké tvorbě a přesáhnout hranice národních literatur. Letos se na něm sejde 18 spisovatelů a básníků spolu s hudebníky a performery z různých zemí světa. Festival probíhá v češtině a v angličtině, ale neomezuje se jen na umělce z českého a anglosaského světa.

Na festivalu se můžete setkat s básnířkou Alice Notley, autorkou nekonformní poezie s prvky eseje a prózy, nebo s konceptualistou Paalem Bjelke Andersenem, který chápe umění jako nástroj společenského a politické ho komentáře. Každý den festivalu je doprovázen koncertem. Kromě spojení se zvukem bude festival hostit poezii také ve spojení s vizuálním uměním, například v kooperaci Zuzany Husárové a Amalie Roxany Filip. Tito a další tvůrci budou na letošním festivalu prezentovat inspirativnost živé kultury a potenciál umění pro společenskou reflexi.

Festival bude probíhat 12.-14.5. v pražském klubu K4. Vstupné se tradičně nevybírá.

Více informací najdete ZDE

Evropská unie má šest tajných služeb. Jen dvě z části podléhají parlamentní kontrole

10. 5. 2013

Evropská výzvědná síť začala vznikat v roce 1993 se založením Europolu - jediné služby, která vznikla na základě smlouvy, a tedy jediné s legálním základem. Mezi lety 2000-2004 vznikly na základě podnětů Evropské rady čtyři další, a pátá v roce 2011. Evropský parlament nemá nad těmito službami kontrolu, protože oficiálně se tvrdí, že pouze zpracovávají materiály předané národními službami. Ve skutečnosti, tvrdí rakouský poslanec Martin Ehrenhauser, to ale není pravda a tyto služby ve stále větší míře sbírají informace samostatně.

Konec "socialismu pro 21. století"?

10. 5. 2013

Thiago Gehre Galvao z Institutu pro mezinárodní vztahy při univerzitě v Brasílii jde ještě o krok dále. Na základě práce známého amerického sociologa Immanuela Wallersteina Galvao pro Deutsche Welle argumentuje, že tři velké ideologie minulých dvou set let - liberalismus, konzervatismus a socialismus - jsou všechny na ústupu. - Výnosy z ropy zde nikdy nebyly investovány do základní infrastruktury, která by napomohla průmyslovému rozvoji.

Někteří věří, že latinskoamerický socialismus pro 21. století míří do slepé uličky. Rostoucí dluh a obchodní deficity dostávají tamní režimy pod tlak - znamená to konec ideologie?

Odposlechnuto v Praze

10. 5. 2013

Dnes blízko Pražského hradu - rozhovor mladého páru:

Ž: Hele, kdo je vlastně teďka po Havlovi na tom Hradě?

M: Děláš si srandu? No Schwarzenberg přece.

Ž: Fakt? Tak to je super, je to takovej sympatickej dědeček.

M: No ale teď už tam neni od tý doby, co bouchla ta bomba

(Z facebooku)

Pětatřicet let od smrti Guiseppe Impastata

9. 5. 2013 / Jaroslav Tauchman

9. května uplynulo 35 let, kdy byl zavražděn jeden z nejznámějších italských (respektive sicilských) bojovníků proti mafii, levicový aktivista a novinář Guiseppe "Peppino" Impastato. Impastato žil celý svůj mladý život, který zasvětil boji proti zdejší mafii, ve svém rodném městě Cinisi, ale jeho život i vpravdě mučednická smrt z něj udělaly symbol odvahy a boje za spravedlnost, který ovlivnil miliony lidí po celém světě.

Sociopati a nedostatek duchovních principů

10. 5. 2013

Cokoli se odehrává v lidském životě v dnešní době, je vždy výsledkem a souvztažnosti duchovního stavu záležitosti, který způsobuje, že se objevují takové události a okolnosti, například vládnutí sociopatů. Vrcholní politikové postrádají sjednocující duchovní princip, který se zakládá na lásce a moudrosti, dobru a pravdě, vzájemném respektu, toleranci a také na oceňování odlišnosti. Nedostatek těchto základních duchovních principů vede k současnému uspořádaní politických systémů a vlád světa, které jsou charakterizované podvody, manipulacemi, utajováním, pokrytectvím, skandály, neupřímnosti, korupci, toužící po moci, sobeckému zisku a panování nad lidmi, porušující individuální lidská práva a neberoucí žádný ohled na lidskou důstojnost, píše Ludmila Texlová.

Palestina 65 let od Nakby

10. 5. 2013

Dovolujeme si vás upozornit na zajímavou konferenci k výročí Nakby (palestinské katastrofy z roku 1948) pod názvem "Palestine 65 years after the Nakba: Finding the way for a just peace", která se koná 15. května v Bruselu. Z Prahy bude již v pondělí 13. května vypraveno auto. Máte-li zájem o dopravu a podrobnější informace, ozvěte se co nejdříve na tel. číslo: 603 369 574.

PŘEČETLI JSME:

Aktuálně.cz: Reportáž z britské školy, kde excelují čeští Romové

10. 5. 2013

Většina romských dětí v Česku a na Slovensku chodila do nechvalně proslulých "zvláštních" škol. Na Babingtonu přitom nikterak nevybočují z celkového průměru. Najdou se mezi nimi výborní i méně zdatní studenti přesně tak, jak to chodí na jakékoliv jiné základní či střední škole. Roman Gabor (první zprava) je v posledním ročníku školy a rád by se stal policistou. Na svou budoucí kariéru se připravuje už na Babington Community College. Minulý rok se stal tzv. prefectem, jehož úkolem je napomáhat s pořádkem ve škole. Do funkce si ho přitom zvolili ostatní studenti. "Musel jsem před celou školou přednést anglickou řeč, proč chci být prefectem a jak budu funkci vykonávat," přibližuje Roman, jakým způsobem volba probíhala. Rozhodně tady na nás nikdo nehledí skrze prsty, jak tomu bylo v Česku a na Slovensku. Do školy chodíme rádi a baví nás," shodují se romské děti a přiznávají, že do své rodné vlasti se již vrátit nechtějí. "Co by tam z nás bylo?" dodává jeden z nich.

Mark Penfold navštívil Českou republiku několikrát. "Byl jsem na různých školách i těch, jak vy říkáte, 'zvláštních'. Nejvíc mě zarazilo, když mi jeden český učitel s kamennou tváří sdělil, že romské děti jsou nevzdělatelné, protože mají nižší IQ. Pevně věřím, že takový přístup brzy z českých škol vymizí."

Zdroj: ZDE

Některé reakce na diskusním fóru:

V posledním ročníku už počítají do pěti a někteří dokonce se už umí podepsat po krádeži na policejní služebně.

proč si tam nevemou všechny romy?

Trochu humoru, prosím , třeba takhle : Polovina mládeže má o své budoucnosti růžové představy. Ta druhá polovina na drogy nemá ... :-)

Ti cikáni, co tady "chodili" do pomocný, budou po dvaceti letech v Británii nakonec přebírat Nobelovky za vědecké úspěchy..... Děkujeme za článek panu Kocábovi a jeho zvrhlé partě a posíláme pětikorunu jako výhru za vtip měsíce !!!!

Tomu může věřit jen jiný trouba, cikáni mají většinou IQ hluboko pod 100. Školy stejně nepotřebují, musí makat, makat, makat.

Otázka je, co je "studijní" náplní, pokud čorka, tak to se jejich studijním výsledkům nedivím.

Protože mají sakra dobrou motivaci. Nechodíš do školy, nedostaneš DÁVKY!!! Jednoduchá rovnice, která u nás neplatí.

Zdroj: ZDE

V Americe v roce 2012 zahynulo 31 procent všech včelstev

9. 5. 2013

Jde o záhadnou chorobu, která likviduje včelstva už sedm let. Zmizí-li včely, lidstvo zahyne hladem

Během letošní zimy zahynula nebo zmizela třetina včelstev, chovaných v Americe. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny ve středu. Rozsah odumírání včelstev byl horší než v zimě r. 2011. Likvidace hmyzu, který opyluje zemědělské plodiny, ohrožuje americké zemědělství i potravinářský průmysl. Podle amerického ministerstva zemědělství přispívají včely každoročně americké ekonomice prospěchem v hodnotě 20 miliard dolarů.

Američané nechovají včely, ale pokusné králíky

9. 5. 2013

Bush, M.: The practical Beekeeper. Beekeeping Naturally. X-Star Publishing Company, 2011. 629 s.

KD│ Michael Bush je dlouholetý praktik chovající asi dvě stovky včelstev. Ve zralém věku dospěl k přehodnocení celého průmyslového způsobu chovu, který je v USA standardem, a o svých zkušenostech s jeho revizí sepsal tlustou knihu. Středoevropskému čtenáři umožňuje pochopit, o kolik více jsou americká včelstva stresována než běžná včelstva evropská, ale současně také kriticky zhodnotit řadu "posvátných" pravidel včelaření běžných v evropském prostoru. Vzhledem k tomu, že katastrofy jako syndrom zhroucení včelstev (CCD) patrně nejsou způsobeny jediným faktorem, tj. ani dočasně zakázanými neonikotinoidy, ale spíše celkovým součtem různých negativních vlivů, to myslím stojí za úvahu.

Jako příslušník chudiny přijdete v USA o zuby

9. 5. 2013

Zkoumám různé otázky na hranici mezi veřejným zdravím a vládní strategií vůči chudým lidem, píše v deníku Washington Post Harold Pollack. Základní věc je jasné - chudí lidé mají vždycky špatné zuby. Kdykoliv se setkám s lidmi, kteří zažili období ekonomické deprivace, je to na nich vidět - chybějí jim zuby nebo mají zanícené dásně.

Ze studie zubní péče na Floridě vyplývá, že "Afroameričané a osoby s nižším socioekonomickým statusem mají častější problémy se zuby, ale méně často se jim dostává zubolékřaské péče. Častěji přicházejí tito lidé o zuby a zubaři s nimi nehovoří o možných alternativách."

Stručně řečeno: Během období čtyř let přicházejí respondenti s příjmem pod hranicí chudoby o třikrát více zubů než občané s vyššími příjmy.

Jindřich Šídlo: Jste neuvěřitelný dobytek

9. 5. 2013

Pane Čulíku,

pokud jsem to správně pochopil, a myslím, že ani jiný výklad není možný, označil jste HN za antisemitské noviny.

Až doteď jsem si myslel, že jste jen zakomplexovaný, zneuznaný a dosti hloupý mudrant, kterého je v zásadě nejlepší ignorovat.

Teď cítím velmi intenzivní potřebu dodat, že jste neuvěřitelný dobytek, před nímž si slušný člověk odplivne. Je mi z Vás zcela upřímně na blití.

Sbohem.

Jindřich Šídlo

Znovu: jste prase, co si nevidí do huby. Nemám, co bych k tomu dodal.

Pozn. JČ: Bez ohledu na vyjádření pana Šídla je bohužel faktem, že antisemitské útoky na fóru Hospodářských novin, za nějž je list právně odpovědný, byly zveřejněny a dosud nebyly odstraněny.

Aktualiazce, pátek 10. 5. Po zveřejnění poznámky Jana Čulíka, poukazující na antisemitské výpady na fóru serveru IHned , a po útoku Jindřicha Šídla na Jana Čulíka redakce IHned antisemitské výpady odstranila. Kvitujeme s uznáním, že se tak stalo. (JČ)

P.S. V emailové konverzaci s panem Šídlem jsem se mu snažil bezvýsledně vysvětlit, že slušné noviny nemohou mít na svých fórech antisemitské výroky, či jiné výroky, které naplňují skutkovou podstatu různých trestných činů - je to prostě nespravedlivé a zraňuje to osoby, na něž jsou ty útoky zaměřeny. Požádal jsem ho, aby Hospodářské noviny ty antisemitské útoky odstranily. Odmítl to udělat a pokračoval v nadávkách.

K tomu Jindřich Šídlo na Facebooku:

já s ním nechtěl diskutovat. já mu chtěl říct, že je prase

Zdroj: ZDE

O pluralitě

10. 5. 2013 / Jan Čulík

Chyba je vždycky na straně toho, kdo komunikuje, a pokud pan Šídlo interpretoval můj výrok "Jaké noviny, takoví čtenáři" jako obvinění HN z antisemitismu, bylo to špatně napsané, protože mým úmyslem byl ten význam, který přesně definoval na Facebooku Ondřej Slačálek, totiž noviny omezené, jednostrunné, nepodporující otevřenost a kritické myšlení (srovnejte si HN s Financial Times, ten rozdíl v myšlení je obrovský, FT jsou skutečně pluralitní) - a ta zabedněnost HN pak plodí u čtenářů konsternaci, když se setkají s jiným názorem, nejsou schopni se s tím vyrovnat, protože na to nemají intelektuální mechanismus, a jsou sprostí a to plodí ten antisemitismus.

Všichni se pozastavujete nad Šídlovou vulgaritou, jenže jádrem věci zůstává, že prostě Jindřich Šídlo odmítl odstranit ty antisemitské nadávky, které jsou na seriozním serveru naprosto nepřijatelné - a že za ně HN nesou právní odpovědnost, o tom není sporu. Mimochodem, důkazem neuvěřitelné uzavřenosti myšlení těchto lidí je vlákno Jindřicha Šídla, kde si všichni notují, ale vůbec nechápou, o co jde, případně publikují výroky, které mají hodně daleko od faktů. Pan Bouška například poukazuje na to, že jsem kdesi řekl, že má být otevřenost názorů a že bych vydal v rámci diskuse i názor, popírající holocaust. Tím si mám jako protiřečit. Pane Bouško, ale nevydal bych sprosté nadávky, víte?

Celá věc je skutečně zajímavá především tím, jak oni jsou konsternováni, když se mají setkat s jiným názorem. Nemají pro to vůbec vybavení - a tím jsou, bohužel, hodně podobní těm antisemitům, kteří v důsledku konsternace nad jiným názorem dokáží pouze sprostě nadávat. Mně jde o ten mechanismus vnímání. Je tragické, že toto jsou lidi, kteří určují český mediální diskurs.

Snad nejsem neférový, ale jako hlavní problém vidím jejich skálopevné přesvědčení, že jenom oni mají pravdu (což je zejména v českém rybníčku směšné) a jejich interní pocit, že všichni, kdo zastávají jiný názor, nebo mají třeba zkušenost zvnějšku, jsou nelegitimní "svině", "prasata" či "zločinci". Potíž ovšem samozřejmě je, že při takovémto vnímání světa se ve společnosti rychle dostanou do izolace. Chybí jim to, co najdete dokonce už i u Karla Čapka (např. Továrna na absolutno), že je férové vždycky dát benefit of the doubt jinému názoru, prostě proto, že je jeho nositelem člověk, a máme společnou esenci lidství, ta nás spojuje.

Stephen Hawking odmítl jet do Izraele

9. 5. 2013

Slavný britský fyzik Stephen Hawking se octl uprostřed kontroverze, protože se rozhodl bojkotovat prestižní konferenci v Izraeli na protest proti izraelské okupaci Palestiny.

Hawking, slavný světový vědec a autor mnoha bestsellerů, který trpí už 50 let vážnou neurologickou chorobou, zrušil svou účast na významné Prezidentské konferenci, kterou osobně sponzoruje izraelský prezident Šimon Peres. Dostal totiž množství žádostí od palestinských akademiků, aby do Izraele nejezdil.

Rozhodnutí nejet do Izraele odsoudili známí Izraelci a přivítali ho propalestinští aktivisté. Cambridge University, Hawkingova akademická základna od roku 1975 - se tak octla uprostřed politické kontroverze. Cambridge nejprve tvrdila, že Hawking to Izraele nepojede ze zdravotních důvodů, posléze přiznala, že motivace jeho odmítnutí se na Peresově konferenci podílet, je politická.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Šídla v pytli neutajíš

9. 5. 2013

"Prorežimní pisálek a hvězda 'komentátorů' ČT ztratil nervy. Kam se vytratila noblesa? Nachytán na švestkách, z bezpečné dálky spílá. V hospodě, kam se svým výlevem zařadil, by dostal do držky," píše František Řezáč.

K tomu dodává Jakub Rolčík:

"Pan Šídlo mě baví. Pokud se dívám dobře, píšeme do BL samí diletanti a amatéři (nemám na mysli Jana Čulíka). Ale fundovaných odkazů zveřejňujeme řádově desetkrát více, než na co se zmůže 'profesionál' z HN... Před rokem jsem si dělal statistiku a zjistil jsem, že jednomu článku v BL věnuji průměrně 8 hodin. Mimo svoji pracovní dobu, která standardně činí cca 10 hodin denně. Dokáže si Mr. Šídlo něco takového představit?"

"Ferdinand Peroutka zřejmě v hrobě rotuje," dodává Uwe Ladwig z Hamburku zřejmě vzhledem k tomu, že v Německu jsou na antisemitismus a vulgární reakce, když na něj někdo upozorní, značně citliví.

Poznámka k trojrozměrnému tisku

9. 5. 2013

Neexistuje žádná zákonitost, podle které by technologická budoucnost civilizace musela být dána obřími ocelovými halami masové výroby, kterými bloudí pár zbývajících pracovníků, píše Miroslav Tejkl. Záslužnou práci na vyvrácení těchto představ učinili zejména manželé Tofflerovi v 80. letech minulého století, takže po jejich "Třetí vlně" by se už do podvědomí společnosti měla dostávat představa jiná, podle které by se výrobní výzbroj civilizace měla spíš jaksi nekonečně přibližovat k pomyslné limitě budoucnosti, kterou by bylo asi nejvhodnější vyjádřit jako onu pověstnou pohádkovou "kouzelnickou hůlku" -- velmi "úspornou" a malou, ergonomickou vystiženou, nabitou nezměrným intelektem, schopnou pospojovat a spouštět (představa "ovladače") mnohem větší síly mimo sebe, kouzelnou hůlku, kterou by naopak jaksi /třímalo/ co největší množství lidí...

Od segregace k inkluzivitě

9. 5. 2013

< Romské děti z ČR a ze Slovenska v britské škole

Dílčí informace získané prostřednictvím studie z r. 2009 naznačovaly, že podstatný počet romských dětí, které byly předtím de facto v segregaci ve zvláštních školách v České republice a na Slovensku, úspěšně dokončují primární i sekundární vzdělání v integrovaných, mainstreamových školách ve Velké Británii. Charitativní organizace Equality ve spolupráci s organizací Roma Education Fund proto uskutečnily v roce 2011 rozsáhlejší pilotní projekt, který se zabýval dopadem mainstreamového vzdělání v britských školách na romské žáky, kteří předtím navštěvovali školy v České republice a na Slovensku. Tato analýza, s názvem Od segregace k inkluzivitě, je na internetu k dispozici v angličtině ZDE. Klíčová zjištění studie jsou tato:

  • Pětaosmdesát procent interviewovaných romských žáků bylo v České republice a na Slovensku nuceno chodit do zvláštních škol, anebo do de facto segregovaných škol.
  • Průměrné studijní výsledky romských žáků (od 9 do 15 let) v aritmetice, gramotnosti a vědeckých předmětech v britských mainstreamových školách byly o něco málo horší než průměr.
  • Jen malé procento celkového množství romských žáků (2-4 procenta) v britských školách vyžadovalo zvláštní vzdělávací pomoc v důsledku problémů s učením anebo v důsledku invalidity, která jim znemožňovala učit se stejně jako jiné děti jejich věku. Těmto romským žákům byla poskytnuta pomoc v rámci mainstreamové školy.
  • V Británii nebyly žádné z interviewovaných romských dětí oficiálně vyhodnoceny jako děti, které by vyžadovaly mimořádnou vzdělávací péči.
  • Velká většina romských dětí konstatovala, že byly v českých a slovenských školách terčem rasistické šikany anebo slovního urážení od spolužáků a obětí diskriminačního či nerovného zacházení od učitelů, kteří je údajně v celé řadě případů trestali fyzicky.
  • Romské děti v sedmi z osmi britských škol uváděly, že nejsou v britských školách obětí žádného rasismu a že jsou na ně učitelé hodní, že jim pomáhají a jsou ochotni se jim věnovat na individuálním základě.
  • Drtivá většina romských žáků, interviewovaných během tohoto výzkumu uvedla, že dávají přednost britských školám, protože je tam rovnost příležitostí a není tam rasismus a diskriminace.
  • Všichni interviewovaní romští rodiče uváděli, že si cení celkové atmosféry ve škole, toho, že jsou tam jejich děti vítány i toho, že se s nimi zachází rovným způsobem a s rovnými příležitostmi. Oceňovali, že se spolužáci ani učitelé vůči romským dětem nechovají rasisticky, což všechny jejich děti zažily v České republice a na Slovensku. Všichni romští rodiče uvedli, že vzdělání jejich dětí a možnost získat zaměstnání byly nejdůležitějším impulsem, proč se rodina rozhodla přestěhovat se do Británie. Mnoho rodičů vyjádřilo názor, že to bude trvat dlouhé generace, než se v České republice a na Slovensku změní školská praxe a postoje lidí, a někteří rodiče pochybovali, že by se to kdy mohlo změnit. Všichni rodiče zdůrazňovali, že šance jejich dětí být v životě úspěšné jsou daleko lepší v Británii.

Zdroj ZDE

Princ Charles zaútočil na klimaskeptiky

9. 5. 2013

Anglický princ Charles zaútočil ve svém projevu v St. James's Palace na klimaskeptiky a na podniky nepřátelské ekologii. Kritizoval "korporátní lobbisty" a klimaskeptiky, že proměnili Zemi v "umírajícího pacienta". Zaútočil na podniky, které nepečují o životní prostředí, a srovnal dnešní generaci s lékařem, který se stará o kriticky nemocného pacienta.

"Když pomyslíte na dopad změn klimatu, takhle by měl zasáhnout lékař," řekl princ Charles na shromáždění britských i zahraničních ministrů, podnikatelů a vědců. "Vědecká hypotéza se znovu a znovu testuje až do naprostého zničení, ale lékařství nemůže počkat. Když vidí lékař dítě s horečkou, nemůže čekat na výsledky nekonečných testů. Musí jednat na základě informací, které jsou k dispozici."

Vlasovova "Ruská osvobozenecká armáda"

9. 5. 2013

V souvislosti se zásahem vojsk generála Vlasova do bojů na záchranu Prahy v květnu 1945 je dobré připomenout si podrobnosti o této armádě. Citujeme z anglické wikipedie:

Ruská osvobozenecká aramáda (Russkaya osvoboditel'naya armiya, Русская освободительная армия, ROA) byla skupina převážné ruských jednotek, podřízených vrchnímu velitelství německé nacistické armády během druhé světové války. ROA zorganizoval bývalý generál Rudé armády Andrej Vlasov, který se pokusil sjednotit antikomunistické Rusy, kteří se stavěli proti komunistickému režimu. Mezi dobrovolníky byli sovětští váleční zajatci a ruští emigranti (včetně některých veteránů bělogvardějské armády z ruské občanské války). 14. listopadu 1944 byla armáda oficiálně přejmenována na Armádní síly Výboru pro osvobození národů Ruska (VS-KONR). 28. ledna 1945 bylo oficiálně vyhlášeno, že ruské divize už netvoří součást německé armády, ale budou pod přímým velením KONR.

Coca Cola chce bojovat proti obezitě

9. 5. 2013

Firma Coca-Cola oznámila, že chce začít pomáhat v boji proti obezitě. Na lahvích a plechovkách svých limonád bude výrazněji označovat počet kalorií a bude podporovat pravidelný tělesný pohyb u zákazníků. Tuto politiku zavede ve více než 200 zemích světa. Chce odstranit dojem, že její cukrové limonády přispívají k růstu globální obezity. Nebude také od nynějška zaměřovat svou reklamu na děti mladší 12 let, což je politika, kterou praktikuje v Británii už od roku 2009.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Osvobození?

8. 5. 2013 / Karel Dolejší

Krátce po napadení SSSR Německem Stalin vyjádřil naprosto pregnantně, o co v této válce půjde: Vojenský vítěz vnutí poraženému svůj politickoekonomický systém. Na Západě však zmíněný výrok náležitě vyhodnotil pouze britský premiér Winston Churchill. Ostatní se během války bavili konstruováním iluzí o Sovětském svazu. Spojené státy za války dokonce zrušily speciální analytické oddělení věnované studiu SSSR (podle některých historiků za tím stála Eleanor Rooseveltová), zatímco prezident Roosevelt hovořil o Stalinovi jako o "strýčku Joeovi" a považoval ho chybně za progresívní, antiimperiální prvek soudobé mezinárodní konstelace. Československý samoprezident dishonoris causa Edvard Beneš zašel ještě mnohem dále a prorokoval splynutí západních demokracií se sovětským systémem do podoby "řízené demokracie". Benešova tragikomická role v únoru 1948 byla pak už jen logickým důsledkem všech nedomyšlených a bezzásadových ústupků Stalinovi, s nimiž začal nejpozději v roce 1942.

Spáč nemá být ministrem zahraničí

8. 5. 2013 / František Řezáč

Ať už je hodnocení českého provládního tisku a televize jakékoli, je třeba vytknout před závorku jednu věc: Člověk, který je ministrem zahraničních věcí ČR a usíná při prvním projevu jejího nově zvoleného prezidenta nebo to jenom hraje, nemá ve své funkci co pohledávat. Dále lze užít jen vulgárních výrazů. Prezident Zeman tento idol infantilních Čecháčků elegantně a s oprávněným opovržením vykázal tak kam patří: mezi kumpány do putyky na Orlíku. Všechny ostatní ozdobné řečičky kolem tohoto knížecího trapasu jsou jenom plané kecy. Knížepán pravdy a lásky, postrkovaný Kalouskem, je jedním z hlavních spoluviníků zklamání obyvatel z vývoje po listopadu 1989 a příklonu velké části voličů ke KSČM.

Trojrozměrný tisk povede k nové průmyslové revoluci

8. 5. 2013

Když před více než 70 lety charakterizoval Joseph Schumpeter kapitalismus jako proces tvůrčí destrukce, nedokázal si představit zázrak, jímž je trojrozměrný tisk, míní Alistair Heath v článku publikovaném v deníku Daily Telegraph.

Tato nová technologie však bezpochyby zničí existující struktury způsobem, který by šokoval i Schumpetera, velkého ekonoma fascinovaného revolučními antikonzervativními tendencemi volného trhu.

Trojrozměrné tiskárny umožňují, aby byly konkrétní předměty navrženy na počítači a pak rychle "vytištěny" počítačem, připojeným k tiskárně. Používá se při tom speciální materiál, obyčejně PVC, ale stále častěji v podstatě cokoliv. Trojrozměrný tisk rozmlží hranice mezi digitálním a hmotným světem, povede k demokratizaci výroby a obrátí velkou část světové ekonomiky vzhůru nohama.

Je Schwarzenbergova kritika Izraele zaměřena proti Miloši Zemanovi?

8. 5. 2013 / Radek Mikula

Přes své relativní mládí bych si nikdy nemyslel, že se dočkám kritiky státu Izrael ze strany Karla Schwarzenberga. A když už by taková spíše fantaskní představa měla získat reálné obrysy, byl bych si jistý, že půjde o nesouhlas týkající se marginálních otázek, jehož účelem by jedině a pouze bylo předstírat nestranný postoj k izraelsko-palestinskému střetu.

Místo toho jsem od ministra Schwarzenberga četl velmi konkrétní a přitom nesmlouvavá vyjádření na adresu současných snah izraelské politiky, jak je podal pro izraelský zpravodajský server The Times of Izrael. Jednalo se o vyjádření k aktuálně nejproblematičtějším tématům blízkovýchodního konfliktu:

Je načase čelit problému pedofilie v bělošské komunitě

8. 5. 2013

Každý den dnes v Británii dochází k novým a děsivým odhalením sexuálního zneužívání nezletilých osob. Minulý týden se přiznal Stewart Hall, televizní celebrita, že sexuálně zneužil třináct dívek. Nejmladší bylo devět let, píše v deníku Guardian Joseph Harker.

O několik dní předtím vyšel najevo rozsah sexuálního zneužívání dětí v dětských domovech ve severním Walesu. Víme nyní, že v letech 1963 až 1992 tam došlo k 140 případům sexuálního zneužívání dětí. Bylo jmenováno 84 údajných pachatelů a usuzuje se, že k zneužívání dětí docházelo v 18 dětskýxch domovech.

Hlavní otázka zní: co způsobuje, že to vede bělochy k takovémuto rozsáhlému zneužívání dětí?

Domácí smrádek a teplíčko

Neuvěřitelná xenobofie a primitivismus, jaké podporuje deník IDnes

8. 5. 2013

Tohle vydávají v Mladé frontě Dnes bez korekce, ještě to odměňují :)... (JČ)

Proč bychom se měli snažit zapadnout do společnosti, pro niž bychom stejně byli "ti cizí"? Do společnosti, která ani neví, že jsme již 20 let samostatní? Neumím si ani představit, jak by se Spojené státy tvářily, kdybychom je veřejně označovaly sic! za britskou kolonii...

Takže vystudovat v zahraničí? Pracovat v zahraničí? Žít tam? Děkuji pěkně, ale radši zůstanu u nás, kde budou lidé vědět, kde domov můj. I když asi s menším platem.

Kateřina Chybová - Gymnázium Dašická, Pardubice

Autorka textu dostane knihu (!! pozn. JČ)

Zdroj: ZDE

Proč bychom měli být nuceni zákonem vzdělávat se jinde, žít několik měsíců v cizí zemi a s cizími lidmi? Ne každý po tomhle opravdu touží. (...) Kdo by byl schopen odejít? Opustit svou rodinu, přátele a rodnou zemi? Proč bychom měli odejít někam, kde nechceme být? Studium za hranicemi je hodně náročné (...) a ne každý by se dokázal přizpůsobit a zvládnout úspěšně školu. Taková možnost se hodí spíše pro studenty s výborným prospěchem. Rozhodně je to dobrá zkušenost pro osamostatnění se, poznávání cizí kultury a porozumění životního stylu jiného národa (sic!), ale jak už jsem jednou zmínil, ne každý o tohle stojí.

Michal Malček, integrovaná střední škola Cheb.

Banalita, uzavřenost, nepodnikavost a bojácnost... Tragické. (JČ)

28795

Kytice šeříků na památku osvoboditelům Prahy

9. 5. 2013 / Štěpán Kotrba

Děkuji těm, kteří se nebáli či nestyděli a 8. května jako již tradičně přišli. Děkuji místostarostovi Prahy 5 Petru Lachnitovi (ČSSD), který tuto akci organizuje už několik let a přičinil se o důstojný, byť malý pomníček těm, kteří v boji za naši svobodu položili život, jako náhradu za pomník - tank číslo 23, skupinami vandalů zhanobený dvakrát v roce 1991. Děkuji poslankyni Gabriele Kalábkové, novináři Olegu Gubínovi, disidentovi Karlu Srpovi, profesoru Oskaru Krejčímu a desítkám dalších, kteří přišli - sami za sebe, ne za nějaké partaje a spolky. Ne pro mediální slávu, ale z pocitu slušnosti a vděčnosti. Děkuji těm, kteří nefalšují dějiny.

Děkuji těm, kteří si nemyslí, že Prahu osvobodili náhle prozřevší hrdlořezové pronacistické Ruské osvobozenecké armády generála Andreje Andrejeviče Vlasova, vzniklé v listopadu 1944 ve výcvikovém táboře Münsingen, která přes Prahu ve dnech 5-8. května 1945 prchala před Rudou armádou do amerického zajetí.

K tomu: Historie "Ruské osvobozenecké armády" (z anglické Wikipedie) ZDE

Jan Čulík, Jaksi se vytratilo, že v květnu 1945 podstatně přispěli k osvobození Prahy vlasovci" ZDE

Nepovedlo se. Část postříleli ruští vojáci v Praze-Jinonicích, zbytek vrátili Američané Rusům 12. května a ti je po právu za zločiny proti lidskosti spáchané pod nacistickým velením, za zbabělost v boji a za zradu popravovali v následujících dnech. Protože Prahu mimo tisíců jejich občanů, účastných v Pražském povstání, od nacistů osvobodila Rudá armáda - tanky 1. ukrajinského frontu maršála Koněva, to poděkování a šeříky patří především jim. Poděkování občanů Plzně patří zase po právu US Army.

Na mnoha pomnících dneška by mělo stát: "Zemřel ve 30, pohřben v 60." Na tomto pomníčku bohužel nestojí "Zemřeli ve 20, ale žijí dodnes". Přesto tomu tak je. Talmud říká, že nesmrtelným se stane ten, jehož činy přežijí v paměti těch, kteří ho přežijí. Děkujeme vám, většinou bezejmenní padlí bojovníci proti nacismu z jara 1945, že jsme se mohli narodit. A že nám nikdy nevládli takoví, jako Vlasov.

foto Ivan Noveský - kytice šeříků u památníku tanku 23FOTOGALERIE

oslava v Jazzové sekci FOTOGALERIE

Jaksi se vytratilo, že v květnu 1945 podstatně přispěli k osvobození Prahy vlasovci

9. 5. 2014 / Jan Čulík

"Ruská osvobozenecká armáda" Andreje Andrejeviče Vlasova vznikla z ruských zajatců v německém vězení za druhé světové války, kteří chtěli bojovat proti Stalinově diktatuře, nikoliv však ve prospěch nacismu. Němečtí nacisté Vlasovově armádě nikdy nedůvěřovali, sice dovolili, aby vlasovovské jednotky vznikly, po většinu trvání druhé světové války jim však odmítli dát do rukou zbraně. Vlasovova armáda byla vyzbrojena teprve v samém konci války, kdy už německým nacistům hodně teklo do bot.

Zasáhla do bojů v Praze, a to proti německým nacistům. Kolem 5. května, kdy Američané po dohodě se Stalinem nepokračovali od Plzně směrem k Praze, přestože v Praze vzniklo povstání a rozhlas zoufale volal o pomoc. Rudá armáda ovšem musela nejprve do Berlína, Praha nebyla pro Stalina tak důležitá. Teprve z Berlína se vydala do Prahy. Mezitím němečtí nacisté v Praze zabíjeli tamější povstalce, proto vidíte dodnes na ulicích Prahy tolik pomníků.

V této situaci do bojů zasáhla Vlasovova armáda, která podstatně přispěla k osvobození Prahy - za pomoci pražských povstalců. Když už do osvobozené Prahy konečně až 9. května z Berlína dorazila Rudá armáda, vlasovce zatkla a poslala je do Stalinových koncentračních táborů. Vlasov byl popraven.

Podrobnosti najdete v knize Stanislava Auského Vojska generála Vlasova v Čechách: Kniha o nepochopení a zradě. 68 Publishers, Toronto, 1980, též Praha, Vyšehrad, 1992, 1996 a 2005.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za únor 2013

19. 3. 2013

V únoru 2013 přispělo finančně na Britské listy 217 osob bankovním příkazem celkovou částkou 61 486.45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v říjnu 2012 částkou 4206.67 Kč. Příjem z reklamy byl 5000 Kč.

4 čtenáři Britských listů přispělo v únoru 2013 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 900 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 28. 2. 2013 byla 238 003.10 Kč, z toho na exekutorský projekt 166 375.59 Kč a na na provoz Britských listů 71 627.51 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

72279