Stručná historie "vzetí na milost" methanolu

21. 9. 2012

čas čtení 2 minuty

Při svém nástupu do chemické laboratoře počátkem osmdesátých let se moje setkávání s methanolem stalo každodenním chlebem. Zpočátku mi nebylo příliš jasné, proč je methylalkohol legislativně zařazen do skupiny "Zvláště nebezpečné jedy" (ZNJ), když se jeho toxicita zdaleka nedá porovnávat například s kyanidem draselným. Tehdy mi moji moudří a starší kolegové vysvětlili, že vysoká nebezpečnost methylalkoholu spočívá hlavně v jeho snadné zaměnitelnosti (sensorické nerozlišitelnosti) s ethanolem. Těžko bychom nalezli člověka, který by zaměnil kuchyňskou sůl za kyanid draselný a ten pak použil k přípravě jídla. A u methanolu tato záměna hrozila, neboť dostat se k němu bylo relativně snadnější, píše Milan Urie.

To bylo v té odsuzované socialistické éře patrně hlavním důvodem, proč čeští zákonodárci udrželi methanol "na uzdě" v kategorii ZNJ a z toho vyplývajícími tvrdými opatřeními ve skladování, manipulaci a likvidaci. Namátkou uvedu "Nařízení vlády ČSR  192/1988, částka 42", kde je methanol ve skupině ZNJ.

O přibližně 10 let později vydává vláda premiera Zemana "Nařízení vlády ČR  10/1999, částka 4", kde methanol setrvává v kategorii ZNJ, aby pak během půl roku tatáž vláda vydala "Nařízení vlády ČR  114/1999, částka 42", kde se již methanol vůbec nevyskytuje.

Přestávají tak platit tvrdá pravidla z předchozího období a tady pak lze patrně spatřovat zárodky problémů, které v konečném důsledku vedly k "Podzimu 2012 v České republice." Bráním se myšlence, že methanol byl do destilátů vnášen s úmyslem zvýšit obsahu alkoholu. Pokud se toto tvrzení potvrdí, pak se jedná o neuvěřitelné zvěrstvo, kterého se může dopustit jen lidská zrůda. Doufám, že budou tací posleze českou společností patřičně odsouzeni.

Přál bych si, aby čeští zákonodárci opětovně zařadili methanol mezi jedy, třebas novelizací zákona  467/2009 částka 148. A pokud by se potřebnou změnu legislativy podařilo prosadit i na unijní úrovni, pak bych asi byl klidnější. Bylo by to další pojistkou k připravovaným legislativním změnám o kterých se zmiňuje vládní reprezentanti.

Věřím, že česká společnost se zachová ke svým postiženým s nejvyšší možnou dávkou empatie. Názorným příkladem budiž obec Komorní Lhotka, která se Slezskou církví evangelickou založila speciální konto Saša 254 583 816/0300 pro malého Sašu, jehož maminka zemřela na následky otravy a dědeček bojuje o život.

Nezbývá nežli si přát, aby se česká občanská společnost probudila z dosavadní letargie a vzala svůj osud zodpovědně do vlastních rukou.

Pro případné zájemce, archivní legislativní dokumenty zmíněné v první části lze dohledat ZDE.

0
Vytisknout
12326

Diskuse

Obsah vydání | 24. 9. 2012