Ivan Wilhelm kolaboruje s nedemokratickou mocí. Měl by odstoupit

9. 3. 2012 / Martin Škabraha

čas čtení 2 minuty

Nevím, co drží renomovaného vědce, jako je Ivan Wilhelm, na Dobešově ministerstvu školství, ale po svévolném prodloužení akreditace plzeňským právům navzdory stanovisku akreditační komise by mu snad konečně mohlo dojít, že je pouze fíkovým listem velmi obnažené moci. Lze hledat různé právnické kličky, zdůvodňující, proč je Dobešovo jednání legální. Je to ale bezpředmětné, protože zde se nejedná o pouhou literu zákona, jedná se o otázku nelegitimity daného rozhodnutí -- a tato nelegitimita vyplývá ze zásadních principů, nikoli jen z konkrétních ustanovení nepřehledných zákonů.

Rozhodování akreditační komise, ač je možná lze formálně považovat za "pouhé" doporučení, totiž v rámci možností naplňuje zásadu, že nestranná pravidla, platná stejně pro všechny, musí stát nad arbitrárními, tj. svévolnými zásahy výkonné moci.

Pokud nejsou prokazatelně spojeny s mimořádnými okolnostmi, v nichž jde o ohrožení základních práv občanů, je nutné takovéto zásahy výkonné moci hodnotit na základě presumpce viny jako projev korupce, tj. udělení privilegia v rozporu s všeobecně platnými pravidly.

Podobný princip platí i ve vědě, kde je např. každý vědecký text posuzován podle nestranných pravidel pokud možno nestrannými recenzenty, a je z hlediska vědecké etiky nepředstavitelné, že by editor odborného časopisu nechal otisknout článek navzdory tomu, že recenzentské posudky byly jednoznačně zamítavé.

Je to jedna ze zásad kritické racionality, bez které se neobejde ani demokracie.

Ivan Wilhelm se svým nynějším politickým angažmá podílí na jednání, které je v rozporu s klíčovými hodnotami akademické obce jako takové.

Proto pověst akademické obce, z jejíž prestižní role ve společnosti čerpá i svoji vlastní autoritu, těžce poškozuje (jako by už tak neměla dost problémů). Měl by se proto svého postu vzdát a od Dobešova jednání se distancovat. Jinak mu hrozí, že se stane akademickým Emilem Háchou v nastupujícím Klausově protektorátu.

0
Vytisknout
9407

Diskuse

Obsah vydání | 13. 3. 2012