Proč Rusko bojuje? Sovětská "ulice" a oficiální kultura měly společné základy

13. 7. 2022

čas čtení 1 minuta
Stalo se módou označovat Ptuinovu válku proti Ukrajině za produkt jeho zapojení do pouliční sovětské kultury, když vyrůstal - jako by tato subkultura byla v rozporu se sovětskou kulturou jako celkem. Ale ve skutečnosti pouliční kultura, z níž vzešel, byla nedílnou součástí sovětské kultury, říká Iskander Jasavějev.

Solidnější badatelé zdůrazňují, že kultura pouličních skupin a jejich hodnoty a normy neodporovaly sovětské kultuře a nebyly ve vztahu k ní kontrakulturou. Tyto hodnoty byly naopak velmi podobné hodnotám "sovětského člověka" obecně.

Jak pouliční skupiny, tak sovětská kultura jako celek připisovaly lidskému životu nízkou hodnotu, s lidmi zacházely spíše jako s prostředkem než s cílem a zaměřovaly se na nepřátele jako na hrozbu, která musí být zničena. Obě kultury byly radikálně hierarchizované, netolerantní k ostatním, sexistické a posedlé obranou území.

I přes stylové rozdíly například v oblékání byly tyto dvě kultury ve skutečnosti jedno a totéž. Putinovo chování tedy neodráží alternativní zdroj, ale spíše kombinaci dvou zdrojů, které byly v podstatě stejné. A to zase zdůrazňuje něco jiného: Potřebu radikální desovětizace ruského života.

I poté, co Putin odejde ze scény a Rusko zavede řádné volby a další svobody, země bude potřebovat instituce, které zajistí desovětizaci, likvidaci "sovětského člověka", který je neustále agresivní a současně bezmocně trpělivý, submisivní a současně lstivý a věčně buduje nějaké hierarchie.

Dosáhnout toho bude vyžadovat desetiletí, ale pokud to nebude důkladně provedeno, nemůže existovat žádná jistota, že se Rusko znovu nestane hrozbou pro svět i pro sebe sama.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

1
Vytisknout
3975

Diskuse

Obsah vydání | 15. 7. 2022