IRACIONÁLNÍ ISLAMOFOBNÍ PROPAGANDA V ČR POKRAČUJE:

Česká média hrubě zkreslila informace o údajném "fundamentalismu" muslimů

28. 5. 2016

čas čtení 3 minuty


Daniel Prokop

K nesmyslným zprávám v českém tisku o údajném "fundamentalismu" velké části muslimů píše varovně  sociolog  Daniel Prokop:

1. Vyznívá chybně, že 72 % muslimských fundamentalistů by se nebránilo použít násilí a fundamentalistů je přitom 44 %. To je ale spojení dvou studií, z nichž v té první vychází číslo 72 % a vychází jen z cca 5 % nejfundamentálnějších muslimů.(http://goo.gl/UxE9B9). Ten údaj 72 % nemá vůbec nic společného se - spornou - studií, která tvrdí, že fundamentalistických muslimů "je 44 procent".

2. Čísla o hypotetické podpoře násilí muslimy nic neznamenají, když chybí kontrolní skupina. Gallup ukazuje, že otázky o násilí vychází mezi muslimy a nemuslimy cca stejně (http://goo.gl/iLvNeU, http://goo.gl/fgyjvY). V Evropě specificky toto srovnání chybí, ale Gallup je dobré varování.

3. Tisková zpráva EH (http://goo.gl/Ur5MzS) uvádí, že „bombové útoky považuje za ospravedlnitelné alespoň v některých situacích 35 % muslimů ve Francii”, ale to je sloučení možnosti “often”, “sometimes”, “rarely” (zbytek říká “never”). Přičemž rarely tvoří 19 % a je to rozhodně spíše odmítající postoj. Proto také PEW, Gallup atd. vždy reportují often+sometimes (http://goo.gl/CfJqjl)

4. Zpráva hodně staví na Koopmansově výzkumu (z něho je těch 44 % fundamentalistů a obrovské rozdíly proti „křesťanům“). Tenhle výzkum je ale i hodně kritizovaný. Mimo jiné:

a. Velmi volně definuje fundamentalismus. Nadřazenost práva šaria nad světskými zákony měří otázkou „The rules of the Koran are more important to me than the laws of [survey country]”. ("Pravidla koránu jsou důležitější než zákony [zkoumané země]"). Což ale je emotivní důležitost.

b. Průzkum je zcela nereprezentativní pro evropské muslimy.Je založen na respondentech tureckých a marockých rodin ze 6 zemí, které přišly jako většinou dělničtí gastarbeitři. Chybí všichni  ostatní muslimové.

c. Pochybně definuje “křesťana”, protože se ke křesťanství hlásí 70 % lidí v zemích, kde je 25-40 % věřících. Není tak divu, že jsou tito "křesťani" (tj. většinou bezvěrci)  méně nábožensky fundamentální než muslimové.

d. Jako analogické bere nesrovnatelné otázky. Třeba “Muslims aim to destroy Western culture” ("Cílem muslimů je zničit západní kulturu”) (pro křesťany) / “Western countries are out to destroy Islam” (“Cílem západních zemí je zničit islám”) (pro muslimy). První proti všem lidem náboženského vyznání, druhé proti politickému celku. Není divu, že k té první větě se přihlásí méně lidí a vypadají tak umírněně. Nehledě na to, že to je číslo z roku 2008.

3. Chybí informace, že často jde o data z let 2006-2008. A minimálně v muslimském světě podpora násilí od těch let klesla (https://goo.gl/).

Vstupní studie M. Blažejovské je dobrá (http://goo.gl/fIyDtQ) protože se zaměřuje na zdroje radikalismu a extremismu a diskutuje i metodiku. Pomáhat ji mediálně zjednodušováním a démonizací těch čísel nepovažuju za šťastné.

0
Vytisknout
5299

Diskuse

Obsah vydání | 31. 5. 2016