Německá hymna vznikla za demokratického hnutí r. 1848, nacisté její význam zkreslili

18. 10. 2014

čas čtení 2 minuty

Na stanici Radio Four rozhlasu BBC se v současnosti vysílá výsostně zajímavý seriál o totožnosti a historických kulturních kořenech Německa, který píše ředitel Britského muzea v Londýně Neil MacGregor.

Páteční pokračování "1848: Vlajka lidu a Karel Marx" přineslo zajímavou informaci, že německá státní hymna, jejíž první sloka začínala "Deutschland, Deutschland über alles" (v důsledku nacistického zneužití této sloky se už první sloka dnes nehraje a nezpívá) je produktem demokratického kvasu z revolučního roku 1848. "Německo, Německo, nade všecko" v původním významu neznamená, že by se Němci vyvyšovali nad jiné národy, ale že sjednocená demokratická země je lepší než jednotlivé, rozdělené a monarchisticky a autokraticky samostatně řízené německé regiony, Länder. Hlavním motivem písně není vyvyšování se Německa nad jiné národy, ale heslo "Einigkeit und Recht und Freiheit" (Jednota, právo a svoboda). Píseň "Deutschland, Deutschland über alles" byla výzvou proti roztříštěnému partikularismu a apelem na sjednocení Německa v rámci demokratických struktur. Od roku 1952 se používá jako německá hymna třetí sloka písně, obsahující toto heslo, aby se zdůraznilo dědictví historického úsilí o demokracii a právo.

Pořad se také zabýval německou vlajkou, s tradičními barvami černé, červené a zlaté, která má v německém kontextu také dlouhou historii úsilí o demokracii a byla autokratickými vládci během devatenáctého století několikrát zakazována a její stoupenci pronásledováni.

Dědictvím roku 1848 v Německu podle Neila MacGregora však není pouze liberální demokracie, ale také socialistické hnutí, protože právě v tom roce vyšel Marxův Komunistický manifest. Zatímco se po druhé světové válce stalo západní Německo nositelem liberálnědemokratické tradice z r. 1848, východní Německo se stalo nositelem socialistické Marxovy tradice z téhož roku. Obě tyto tradice používaly prvních deset let po válce tutéž černočerveně zlatou vlajku, NDR pak na ní pro odlišení přidala symbol pracovních nástrojů, ovšem od roku 1990 se vlajka zase sjednotila.

0
Vytisknout
6336

Diskuse

Obsah vydání | 21. 10. 2014