Konec začátku chystaného ortelu (nechat vyhnít do ztracena)?

25. 6. 2014 / Miloš Dokulil

čas čtení 5 minut

Kdo čte BL, bude možná vědět, že tu nedávno vyšel "otevřený dopis" na adresu knihkupecké sítě firmy "Dobrovský". Jednou větou: Autor nabídl prezentaci své knihy v ústředí uvedené firmy pro její filiálku v Brně a byl odmítnut. Publikace nebyla tehdy vůbec ještě v žádném knihkupectví k dispozici; byl tu jen její název ("Křesťanství v perspektivě sedmnáctisetletého výročí milánského ediktu"). V "Knižních novinkách" č. 11 jsou o té knize čtyři věty. Ty dvě sudé znějí: "Zdá se být paradoxem, že Ježíš křesťanství nezaložil. Text nekritizuje, jen s rozpaky konstatuje." (Tamtéž, str. 11, ze 2/6/2014.)

Autor neměl údajně splňovat podmínky k projektované prezentaci. Kupodivu loni (v březnu 2013) jinou knihu v rámci "Dobrovského" prezentovat ještě mohl. Sice "byl udělán odejít" z univerzity po roce 1968, ale byl povolán zpět po roce 1989 (a dosud jako profesor učí a vyšly mu v rozmezí posledních tří let tři knihy; mj. také jedna jako závažný, skoro 800-stránkový překlad pro Oikúmené). Takže v kvalifikaci autora to odmítnutí bude stěží...

Náboženské otázky byly vždycky a zůstávají stále citlivými náměty pro reflexi. Nejde tu především, ne-li výlučně, o problematiku z oblasti poznání, protože je nerozlučně smíšena s emotivním vztahem k zásvětnu a většinou má své kořeny již z dětství (anebo v překvapivých a neopakovatelných osobních zážitcích fixujících pak tu víru citově, mravně a hodnotově). Ta shora citovaná kniha nezpochybňuje, jaké funkce věřícím samo věření (a případná účast na bohoslužbách) plní. I když ty jistoty nejsou "z tohoto světa".

Snad by se zde mělo hned uvést, že mj. nelze považovat za přiměřený názor prof. Václava Černého (poměrně nedávno časopisecky resuscitovaný) o tom, že "Masaryk věřil jako staré báby". Zcela odlišné byly podmínky pro vyznávání víry v době po roce 1850 (nebo v době 1. vatikánského koncilu, 1869-70), a zdá se, že by neměly pro současné poměry v ČR platit ani naopak inkviziční postoje v aparátu pravděpodobně nejvýznamnějšího knihkupeckého řetězce ve státě  o půl druhého století později. (Na shora zmíněný "Otevřený dopis", který byl podnikovému ústředí "Dobrovského" rovněž zaslán, reagováno nebylo. No comment?)

Pokud by se v té zde konkrétně zmiňované knize vyskytovaly bezděčné omyly, ne-li tvrzení ve zjevném rozporu s pravdou, právě recenze a kritiky by potom tím vydatněji mohly posloužit k účinné propagaci konstantní podoby a "skálopevnosti" třeba zrovna křesťanství. (Už předtím se někteří z možných recenzentů pouze najednou odmlčeli nebo naznačovali, že zpracování tématu přesahuje jejich specializaci. Doprovodně i mezi osobními přáteli se mnozí najednou stali "mrtvými brouky".) A opakuji: text shora uvedené knihy neútočí proti křesťanství. Udává ovšem argumenty pro zjištěnou a ověřitelnou skutečnost, že výchozí "kristovství" z 30. let 1. století n. l. bylo nemálo prostší, než jak je známe v různých jeho podobách třeba od 16. století, a theologicky bylo přinejmenším prvních sto let značně odlišných od toho, jak se potom -- dočasně -- stabilizovalo po prvním ekumenickém koncilu z roku 325 (především dogmatem o "Boží Trojici"). Koneckonců je přirozené, že s věřícími a jejich novými otázkami se mohou v nových životních podmínkách vždy znovu rodit rovněž nové přístupy k výchozímu věroučnému dědictví. Přitom theologové se běžně a prioritně nezabývají dešifrací původních významů, nýbrž především pochopitelně aktualizují jen nová či tradicí nějak "zdomácnělá" dogmata!

V neděli ráno, 22. června, na Vltavě, krátce po půl sedmé ráno zněla na rozhlasových vlnách slova jako "pravda", "mravní zákon", ale i "pokud jsme zaslepeni nevědomostí"; nebo dále, že pravda "nebere v úvahu svět konvencí", případně že "nepravost může vždy pro nějakou dobu vítězit", vždyť tu jsou i "nečisté prostředky", přičemž "nedůvěra je znakem slabosti"; a měla by mít průchod "spravedlnost"... vše ze slovníku Gándhího. A pokud ještě na poslední chvíli se chystaný projekt nepředpokládaně nezhatí, mělo by přece jen nyní dojít k prezentaci "Křesťanství v perspektivě...", byť jinde: v knihkupectví Academia v Brně, Náměstí Svobody, ve čtvrtek, 26. června, v 17:00. Pokud to "máte za rohem" a chcete si udělat aspoň trochu názor na zde dotčenou problematiku, snad ji nenecháme jenom netečně "vyhnít"? Nesejdeme se nad tou knihou? Neprovokuje; jen vyzývá k přemýšlení. (Vydal ji Tribun EU; dostupný na webu, kde zatím lze knihu elektronicky objednat pro mimobrněnské. Nenajde se po cenzurním "bu-bu-bu" z pražské centrály knihkupecké sítě Dobrovského" další knihkupec, který by shora citovanou knihu pro možné zájemce objednal? Prý jsme "atheistická" země. Ale také loni se v ČR oslavovalo 1150. výročí od příchodu věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje, že?)

0
Vytisknout
6255

Diskuse

Obsah vydání | 26. 6. 2014