Soudce kritizoval britského premiéra

25. 6. 2014

čas čtení 2 minuty

Soudce Saunders, který předsedal procesu týkajícímu se hackerského pronikání novinářů z listu News of the World do mobilů soukromých osob, kritizoval premiéra Camerona za to, že se v úterý veřejně distancoval od Andyho Coulsona, zatímco porota ještě jednala o svém rozsudku ve věci této žaloby. V úterý totiž byl sice Coulson shledán vinným z jednoho trestného činu, avšak ohledně dalších trestných činů porota ještě jednala, když se už Cameron k výsledku procesu veřejně vyjádřil. Cameronovy výroky ohrozily celý proces. Soudce Saunders vydal toto rozhodnutí:

"Požádal jsem pana premiéra, proč vydal své prohlášení, zatímco porota ještě pořád jednala o rozsudcích. Dostal jsem odpověď od jeho hlavního tajemníka, že "pan premiér reagoval na rozsudek, podle něhož byl Andy Coulson prohlášen vinným v otevřené soudní síni. Premiér toto prohlášení učinil ve světle intenzivního zájmu médií i pochopitelného veřejného zájmu. Pan premiér si prý dával pozor, aby se nevyjadřoval k věcem, o nichž se stále u soudu ještě jednalo."

Přijímám, že to bylo úmyslem pana premiéra, ale obávám se, že do určité míry je jeho vysvětlení irelevantní. Premiér nyní sdělil veřejnosti, a tedy i porotě, že ujištění, která mu pan Coulson poskytl, než ho pan premiér zaměstnal, se ukázala být nepravdivá. Porota si toho dosud nebyla vědoma a je to záležitost, která ovlivňuje jejich důvěru v pana Coulsona v jejich očích. Důvěryhodnost pana Coulsona je otázka, jíž se při jednání o dvou posledních trestných činech porota musí zabývat.

Rozhodl jsem se, že porota nebude propuštěna, protože jsem přesvědčen, že porota bude dál soudit pana Coulsona a pana Goodmana na základě důkazů, které slyšela u soudu, a to jen na základě těchto důkazů.

To neznamená, že nejsem znepokojen tím, co se v tomto případě stalo. Považuji to, co se stalo, za neuspokojivé, pokud jde o právo a zákonnost. Tisk u soudu se chová při informování a o tomto případu nesmírně odpovědně, ale když si politikové rozhodnou, že si mohou říkat, co chtějí, nedá se očekávat, že tisk bude mlčet. Akceptuji, že toto je velmi nezvyklé, možná úplně výjimečné, ale pokud by se takováto situace vyskytla znovu, naléhám na to, aby se jednalo o vytvoření lepšího systému, jak si s takovouto situací poradit."

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
5435

Diskuse

Obsah vydání | 26. 6. 2014