Ukrajinští separatisté uspořádají referendum o autonomii navzdory Putinovi

8. 5. 2014

Tzv. Doněcká lidová republika oznámila, že se v neděli bude konat referendum o autonomii navzdory Putinově přání, aby bylo odloženo. Koordinační výbor tzv. Doněcké lidové republiky oznámil po své čtvrteční schůzi, že se referendum o autonomii bude konat v neděli podle původního plánu. Separatisté v sousedním Luhansku také oznámili, že se referendum bude konat i v jejich regionu.

Po této zprávě poklesla hodnota akcií na ruské burze a kyjevská vláda zdůraznila, že bude dál pokračovat ve svých vojenských akcích proti "teroristům" ve snaze obnovit svou kontrolu nad městy Doněck a Luhansk, bez ohledu na rozhodnutí vzbouřenců o konání referend.

"Právě jsem hlasovali v Lidové radě. Datum referenda bylo stoprocentně podpořeno. Referendum se bude konat 11. května," řekl reportérům předák vzbouřenců Denis Pušilin.

"Miliony lidí chtějí v referendu hlasovat. I kdybychom měli hlasy proti uspořádání referenda, konalo by se stejně. Občanská válka už začala. Referendum ji zastaví a zahájí politický proces."

Kreml v této záležitosti takticky ustoupil po mnoha dnech sílícího napětí, v jehož rámci byly na Ukrajině usmrceny desítky osob.

Podrobnosti v angličtině ZDE

https://www.pwf.cz/

"Putin je zbabělec a zrádce"

8. 5. 2014

Ruský prezident Vladimír Putin požádal o odložení regionálního referenda o autonomii od Kyjeva, které se má konat v neděli. Avšak je nejasné, jak velký vliv má Putin na vzbouřence. "Putin je zbabělec. Bojí se, že přijde o své peníze," řekl deníku Guardian Rusem, člen slavjanské vzbouřenecké sebeobrany. "Namísto, aby pomohl zdejším ruským lidem, zrazuje nás. Zaplatí za to revolucí na Rudém náměstí. Rusové se na tohle nebudou dívat s rukama v klíně."

Čtyři rakve vystavené před pentekostálním kostelem na hlavním náměstí ve vzbouřenci ovládaném městě Slavjansk byly ve středu trpkou připomínkou lidských obětí zintenzivňujícího se násilí na jihovýchodě a východě Ukrajiny.

Spojenectví práce a solidarity

"Nemůžeme se stoprocentně ztotožnit s postoji Ruska"

8. 5. 2014

Proč se nemůžeme ve čtvrtek odpoledne zúčastnit demonstrace na Hradčanském náměstí, kterou organizuje Jiří Vyvadil

Vážení,

Slíbili jsme vyslat jednoho z mluvčích SPaSu, aby vystoupil na vaší demonstraci 8.května protože jsme předpokládali,že demonstrace vyzní jako protest proti různým formám fašismu, jako varování, abychom je už nikdy nepodcenili a aktivně s nimi bojovali, aby média o nich informovali objektivně a nezkresleně. Vycházeli jsme z předpokladu, že všichni řečníci budou mít zájem, aby se veřejnosti nelhalo, a budou prezentovat své různé názory na současnou situaci na Ukrajině, z nichž některé vyzní spíše jako podpora jedné ze znesvářených stran, jiní zaujmou kritické postoje k oběma stranám, ale že celkový dojem bude snaha o co nejvyváženější přístup k této citlivé problematice. Musíme ale přiznat, že jsme byli zaskočeni mediální prezentací demonstrace novým organizátorem, která zcela jednoznačně vyjadřovala podporu postojů Ruské federace, s čímž se nemůžeme ztotožnit. S politováním konstatujeme, že naše Spojenectví práce a solidarity bylo jmenovitě asociováno s touto prezentací, od níž se musíme distancovat a tak se musíme z účasti na demonstraci omluvit.

Pro vaši informaci přikládáme hlavní teze projevu, který se mluvčí SPaSu Jan Kavan chystal na demonstraci přednést.

Mluvčí SPaS:


Jan Kavan, Milan Neubert, Ilona Švihlíková
V Praze dne 8.května 2014

Poválečná Evropa a dnešek

8. 5. 2014 / Boris Cvek

Myslím, že teď 10 let po vstupu České republiky do EU a pár týdnů před evropskými volbami má obzvláštní smysl zamyslet se nad tím, co znamenal konec druhé světové války před 69 lety pro Evropu. Byl to konec jedné katastrofy a zcela reálná obava z další, možná ještě větší: z eskalace konfliktu mezi Západem a SSSR, ústícího do jaderné války.

Pár poznámek na okraj "Dne vítězství"

8. 5. 2014 / Petr Kužvart

Vážení čtenáři,

chtěl bych navzdory slavnostem a svéráznému povyšování generálporučíků rovnou na armádní generály a podobným povinným výročním oficiálním tanečkům zdůraznit několik mediálním mainstreamem zamlčovaných souvislostí.

Tak především je nebetyčný rozdíl mezi našimi stále ubývajícími veterány z domácího i zahraničního odboje z doby druhé světové války, kteří utíkali přes hranice zcela dobrovolně a do naprosté nejistoty, někteří přes Polsko, jiní třebas až přes Balkán a Blízký východ, aby se mohli zapojit dobrovolně do boje za zničený a momentálně neexistující stát - a dnešními českými žoldáky, kteří jsou vysíláni do míst válečných krizí vesměs rozpoutaných Západem ve jménu jeho sobeckých a přízemních zájmů!

https://www.pwf.cz/
 9957

Vzpomínky na budoucnost -- projev 7. 5. na Hlavním nádraží

8. 5. 2014 / Lenka Procházková

V příloze posílám text projevu, se kterým jsem vystoupila na shromáždění občanů dne 7. května v prostoru Hlavního nádraží v Praze. Shromáždění začínalo krátce po druhé hodině a konalo se v podchodu vedoucím k nástupištím u pamětní desky věnované mužům, kteří padli v posledních dnech války při obraně nádraží. Shromáždění bylo v řádném termínu ohlášeno na Magistrátě hl. města a v předstihu jsme si také u provozovatele nejbližšího kiosku domluvili elektrické připojení reproduktorů a mikrofonu.

První dva řečníci přečetli své projevy, pak zazněla z nahrávky Krylova píseň "Pochod Gustapo" a k mikrofonu jsem přistoupila já. Začala jsem číst svůj příspěvek, ale po chvíli byl program narušen několika muži v černých uniformách, kteří požadovali, abychom prostor vyklidili. Vnímala jsem toto vyrušení jen kulisově a pokračovala v proslovu. Kameraman opustil své stanoviště, nechal zapnutou videokameru na stojanu a šel "narušitelům" vysvětlit, o co se jedná a že akce byla ohlášena. Kolemjdoucí se zastavovali a když jeden z uniformovaných mužů chtěl zaclonit kameru, udělali kolem ní ochranný kruh.

Pokračovala jsem v proslovu, pouze jsem zvýšila hlas, aby moje slova byla v hluku zřetelná. Pak přišli další uniformovaní muži - přivolaní členové státní policie a žádali, abychom akci ihned ukončili. Když jsme odmítli, odpojili nás od elektřiny. Takže už jsme jen mlčky zavěsili trikolóru a černou stuhu k pamětní desce. Na stuze je napsán stručný vzkaz padlým: "Chybíte nám, fašismus se vrací!"

Státní policisté nám pak při vzrušeném dohadování vysvětlili, že je přivolala soukromá ochranka pronajímatele prostor na nádraží. Naše ohlášení na magistrátu prý neplatí, neboť prostory nádraží jsou soukromé a podle "domovního řádu" se tam nesmí nic konat bez schválení pronájemce. Tím je jakási italská firma či společnost. Zbytek projevu jsem tedy dočetla improvizovaně v parčíku u Poslanecké sněmovny.

 9955

Manažeři: "Na pražském Hlavním nádraží je zákaz shromažďování"

7. 5. 2014

Byla jsem dnes po 14. hodině na Hlavním nádraží a zúčastnila se shromáždění občanů u pamětní desky padlých hrdinů za německé nacistické okupace. Po přečtení příspěvků paní Lenky Procházkové, Evy Novotné a Marka Řezanky byla akce přerušena nejprve "sekuriťáky" povolaným policistou a jeho chlapci. Přestože svolavatelé měli povolení od Magistrátu, vyžadovala policie a zástupci pronajímatele Hlavního nádraží, aby akce byla okamžitě ukončena. Nesměla jsem ani fotit, to vše prý zakazuje "domovní řád", píše Martina Franzová.

O plíživé privatizaci veřejného prostoru

8. 5. 2014 / Jan Čulík

Lenka Procházková, Eva Novotná a Marek Řezanka ve středu na pražském Hlavním nádraží zjistili, že svoboda projevu a svoboda shromažďovací se v tvrdém kapitalismu omezuje, aniž bychom si toho všimli. Je to jednoduché. Veřejný prostor, jakým jsou nádraží, se prostě prohlásí za prostor soukromý, pronajme se soukromé firmě (aniž by si toho kdokoliv všiml) a na tomto novém soukromém prostoru smí občan provádět pouze nakupování - jakákoliv jiná činnost je zakázána.

Je to daleko efektivnější než jakékoliv zákazy v komunistické diktatuře. Zavede se to nenápadně (počkejte, za chvíli například prohlásí pražský Dopravní podnik třeba zastávky tramvají za soukromý prostor!) a má to komerční zdůvodnění. Když si někdo nějaký veřejný prostor pronajímá, a tak ho občanům vlastně ukradne, aniž by o tom kdy rozhodovali či byli o tom nějak zpraveni, je přece z komerčních důvodů zcela logické, že se na tom zprivatizovaném prostoru zakáže všechno, co se pronajímateli nelíbí.

Že to tvrdě omezuje demokracii? To nikoho nezajímá a pokud proti tomu občané nepodniknou ve velkém počtu protestní kroky, omezování demokracie v České republice, která je už tak zoufalou obětí zahraničních nadnárodních společností způsobem, který by si třeba Němci nebo Britové nikdy nedali líbit - bude dál tvrdě pokračovat.

 9954

Bolelo by to především nás...

7. 5. 2014 / Marek Řezanka

Možná jsme si v poslední době zvykli, že označení někoho za fašistu je prázdnou nálepkou, již používá kde kdo k očernění kde koho. Proč bychom se tedy nyní měli děsit, jestliže někdo varuje před fašizací společnosti, před fašizací celé Evropy? Jak a proč k této fašizaci případně dochází? A co je její příčinou -- a co bude jejím důsledkem pro nás, občany?

Apel občanských iniciativ k situaci na Ukrajině

8. 5. 2014

tisková zpráva

Sledujeme, jak naše media svojí veřejnoprávní moc uplatňují k vyvolání nenávisti k Rusku a Rusům a jak podávají pouze jednostranný obraz současné krize. V tichosti se zapomíná na Majdan i na okolnost, kdo stál v pozadí a přiléval olej do ohně. Media trpí prohlubující se amnézií. Kdo jezdil ze světa a z České republiky do Kyjeva, kdo vystupoval na Majdanu? Media se neptají, kdo povraždil víc jak stovku lidí na Majdanu. Pravda je nezajímá. Okrajově připouštějí existenci ukrajinských nacistů a fašistů v ukrajinském hnutí Pravý sektor, Strany svobody a hnutí Naše věc, ale jinak se tváří, že je tato vláda zcela legitimní a že žádné riziko nepředstavuje.

Reportáž z Oděsy

8. 5. 2014

Britský ministr zahraničí William Hague obvinil Rusy, že na Ukrajině vyvolávají chaos, ale tentokrát jsme žádné úskočné agenty Kremlu nenašli. Dmitrij Vačylajev, kterého také zbili, se ptal: "Co si myslíte o naší demokratické vládě, vládě, kterou Británie a Amerika tak nadšeně podporují? Já ani nejsem součástí tohoto protestu, nejsem separatista. Byl jsem na cestě do práce, bydlím támhle v tom paneláku. Měl bych jít, jsem pojišťovací agent, možná se mi podaří prodat pár pojištění na ochranu před útoky kyjevské vlády..."

Neschopnost úřadů vůbec sdělit veřejnosti už čtyři dny po incidentu, kolik lidí zahynulo, vyvolává temné historky o mrtvolách v suterénu, které byly údajně tajně odnášeny kdovíkam a pohřbeny úřady. Na mrtvolách, říká se, jsou prý stopy mučení. Ženské oběti byly znásilňovány. Důkazy na podporu těchto tvrzení neexistují, avšak tyto historky kvetou v atmosféře zlovolné zášti a podezřívání, která tak trpce rozděluje Ukrajinu, píše v deníku Independent Kim Segupta. Z rozsáhlé reportáže dále vybíráme:

Většina z těch, co v Oděse zemřeli, byli proruští demonstranti. Někteří z nich se stali obětí vlastního násilí páchaného na ukrajinských nacionalistech, než byli zahnáni do slepé uličky řvoucím davem, který házel zápalné bomby. Obě strany používaly Molotovovy koktejly, ale většina z nich přilétávala zvnějšku.

Neue Zuercher Zeitung o návštěvě švýcarského prezidenta v Moskvě

Národní dialog na Ukrajině

8. 5. 2014

OBSE a Kreml požadují národní dialog na Ukrajině. Na jednáních se mají podílet i současní držitelé moci na východě země. O prezidentských volbách se názory různí, píše Daniel Wechlin.

Putin: Referendum o autonomii jihovýchodní Ukrajiny by se mělo odložit

7. 5. 2014

Ruský prezident Vladimír Putin konstatoval, že referendum plánované na 11. května o autonomii jihovýchodní Ukrajiny by se mělo odložit, a charakterizoval celostátní prezidentské volby, které se mají konat 25. května, jako "krok správným směrem". Při setkání se švýcarským prezidentem Didierem Burkhalterem Putin také požadoval, aby ukrajinská armáda zastavila veškeré vojenské akce proti proruským aktivistům, kteří okupují ve více než deseti městech na východní Ukrajině vládní budovy a policejní stanice.

 9952

ANALÝZA

Proč bude kvůli Ukrajině veselo za západní a východní oponou

8. 5. 2014 / Jan Campbell

toho času v Alma Atě

Ti, kteří ještě věří, že se na Ukrajině bojuje za demokracii, že východní část Ukrajiny je loutkou Ruska, že sankce přinutí Putina k poddajnosti Západu, nebo že dojde k Západem očekávanému převratu v Ruské federaci, si budou pravděpodobně muset ještě počkat na splnění svých přání. Analogicky to platí zřejmě i pro Putina samotného, nehledě na to, že nikdo z nás neví, jaké má plány, jak bude reagovat na nové situace, které si lze jenom představit, ale ne prognózovat. Nikdo z nás neví, co bude.

I studie NATO, zadaná v roce 2004 pod názvem Multiple Futures, vypracovaná více než 8.000 vědci, politiky a vojenskými profesionály, může jenom ukázat na možnosti vývoje. Několik svého času představených možností se ale ukazuje pravděpodobně, některé se již potvrzují.

UKRAJINA:

Jak BBC dnes interviewovala britského ministra zahraničí

7. 5. 2014

John Humphrys: A Rusko to tak nevidí, protože to,co Rusko vidí, je, že došlo k povstání proti zvolené vládě, dobře, byla zkorumpovaná, jestli chcete, a mnoho lidí přiznává, že byla, ale nicméně to bylo povstání proti zvolené vládě, to se proměnilo v krveprolití, vláda byla svržena, v čele tohoto povstání byla celá řada opravdu nechutných lidí, a my jsme je podpořili takovým způsobem, že se toho Rusko začalo bát. To jsme přece udělat nemuseli!

William Hague: No, to je propaganda, kterou -

John Humphrys: To není žádná propaganda, to jsou fakta!

Podívejte se, jak dnes ráno rozhlas BBC z Kyjeva interviewoval britského ministra zahraničí Williama Haguea. John Humphrys je veterán-novinář, je to jeden z nejautoritativnějších britských žurnalistů současnosti. - Bohužel, jak z rozhovoru uvidíte, britská vláda je hloupá, poznamenává Jan Čulík. Je to velmi nebezpečné. Jak ji měsíce sleduji, vidím politiky, jako je premiér David Cameron, ministr financí George Osborne či ministr zahraničí William Hague (ten je zvlášť omezený) - kteří se chovají jako patnáctiletí mladíci bez moudrosti, státnictví a lidské zkušenosti. Jsou to absolventi luxusních soukromých anglických škol, kde byli od útlého věku izolováni od vnějšího světa. Nic neznají, ničemu nerozumějí a ničemu se nenaučili. Hagueovy pokusy jednat s Rusy spatra - z titulu své zkušenosti patnáctiletého chlapce, jsou trapné a nebezpečné, jak na to svými otázkami poukazuje systematicky daleko moudřejší novinář John Humphrys. V angličtině je tento rozhovor v pořadu "Today" ZDE, od minuty 2.10.00.

PŘEČETLI JSME:

Václav Žák: Ukrajinská krize se dostává do nebezpečné fáze

7. 5. 2014

John Maynard Keynes r. 1919 argumentoval, že by Německo mělo platit minimální válečné reparace, válečné půjčky být obecně do značné míry prominuty a USA by měly Evropě poskytnout rozsáhlé půjčky, aby se co nejdříve obnovila prosperita.

Avšak USA od vstupu do Společnosti národů, vytvořily hluboký pocit křivdy v Německu, který pak dovedně zneužil Hitler. Divoká devadesátá léta, kdy se na základních strategických rozhodnutích o spuštění kapitálového trhu podíleli nejenom američtí akademici, ale dokonce vládní činitelé, měla pro Rusko katastrofální důsledky. Vznikli miliardáři a bída. I když existoval slib, že se za souhlas s členstvím sjednoceného Německa v NATO Aliance nebude rozšiřovat k hranicím Sovětského svazu, zůstalo jen u slibu. Co je horšího, Projekt pro nové americké století z roku 1997 jednoznačně stanovil jako strategický cíl unilaterální politickou, ekonomickou a vojenskou hegemonii Spojených států v globálním měřítku.

Když v roce 2008 prohlásili prezident Juščenko, premiérka Tymošenková a tehdejší šéf parlamentu, dnešní premiér Jaceňjuk, že Ukrajina zahájí jednání o vstupu do NATO, považovalo to Rusko za bezpečnostní hrozbu.

Žádná z chyb západní politiky však není ospravedlněním nebo omluvou toho, co anexí Krymu předvedl prezident Putin. Krize se dostala do nebezpečné fáze, kdy se aktérům vymyká z rukou.

Kompletní článek ZDE

Kdo může řídit kapitalistický světový řád po zániku supervelmocí?

7. 5. 2014

Abyste rozuměli společnosti, nestačí znát pouze výslovná pravidla. Musíte také vědět, jak je uplatnit: Kdy je použít, kdy porušit, kdy odvrhnout volbu, která se nabízí, a kdy jsme vlastně zavázáni něco udělat, ale předstírat přitom, že tak činíme ze svobodné volby. Pomyslete například jen na paradox nabídky předložené, aby byla odmítnuta. Když jsem bohatým strýčkem pozván do restaurace, oba víme, že zaplatí účet, ale nepochybně bych měl trochu trvat na tom, že zaplatíme oba - představte si mé překvapení, kdyby strýček prostě řekl: "Tak jo, zaplať to!", napsal v Guardianu Slavoj Žižek.

Ukrajinská krize se zhoršuje uprostřed intenzivních bojů a varování před občanskou válkou

7. 5. 2014

Ranění a mrtví jsou na obou stranách. Kyjev se snaží získat kontrolu nad východem země a Rusko požaduje, aby se vzbouřenci směli účastnit vyjednávání

V úterý probíhaly těžké boje na východní Ukrajině. Region byl stále na pokraji občanské války. Pokusy o diplomatické řešení nikam nevedou. Rusko požaduje, aby vzbouřenci, kteří ovládají velkou část východu i jihu země, byli zahrnuti v rozhovorech s kyjevskou vládou a měli s ní rovné postavení.

Ideologie nade všechno

7. 5. 2014 / Jan Čulík

Opravdu deprimujícím zjištěním z nynější krize na Ukrajině je, že v České republice zřejmě úplně zmizela schopnost neideologického vnímání skutečnosti. Politika se proměnila v kýč. Nezáleží na tom, jaká je skutečnost. Nikoho nezajímá zjišťovat, co se opravdu děje. Lidi jen opakují svou ideologickou písničku, buď "pravicovou" nebo "levicovou" (i když v poslední době se hodně komplikuje pojetí toho, co je vlastně co).

Ukrajina a hledání zkaženého Západu: Smutné poučení z intelektuálních dějin českého "okcidentalismu"

7. 5. 2014 / Jan Lukavec

To, co se dnes děje na Ukrajině a jakou strategii zvolil Vladimir Putin, asi znalce příliš nepřekvapuje. Naopak, ruská dezinformační kampaň je přece vyzkoušená a má četné historické precedenty. Co mne ale na současné situaci zaráží nejvíce, je to, jak na ni reaguje česká veřejnost. Ta dává v nemalé míře zapravdu Rusům a chce se bránit proti tomu, aby se Američané údajně vměšovali do evropských záležitostí.

Vy prolhaný svině

7. 5. 2014

Vy sráči vymrdaný s timhle jste to už přehnaly, vy prolhaný svině ! napsal anonym, který se označil jako "Suchý", a pokračoval:

Toho člověka si vymyslel kdo ? Kdo vás za tyhle sračky platí ? Myslíte si že lidi jsou uplný kreténi ?

Názory všech možných stran je jedna věc ale to co děláte vy je manipulace a propaganda vy šmejdi ! Co si myslíte že děláte ? Jste pyšný na svojí práci ? Vaše mámy na vás budou pyšný ? Jděte do piče vaše Blitky.cz pro mě ode dneška přestávaj existovat .

Zajímavá úroveň argumentace, dodává Jan Čulík.

Putin podepsal zákon zakazující používání "obscénního jazyka"

5. 5. 2014

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon zakazující "obscénní mluvu" v literatuře a umění, v mediálních produktech, na koncertech, v divadlech, při zábavních a rekreačních činnostech, stejně jako při promítání filmů v kinech. Text zákona byl zveřejněn na oficiálním webovém portálu právních informací.

Cizí válka

7. 5. 2014

S úžasem se hovoří o tom, že na Ukrajině může začít občanská válka. Cože? Kvůli čemu?

Současně je třeba připomenout staré rčení, že "volby jsou občanskou válkou vedenou hlasovacími lístky". Nebo že demokracie je "studená občanská válka". Pokud se zbavíme infantilních iluzí a pokusíme se žít v dospělém světě, nezbývá než pochopit, že v normální společnosti jsou všemožné konflikty mezi sociálními skupinami prostě nevyhnutelné. A to vlastně znamená, že je nevyhnutelná i občanská válka. Otázkou je pouze to, v jaké formě bude probíhat - zda ve "studené", nebo "horké", napsal na svém blogu moskevský sociální psycholog Alexej Rošin.

Byla ve Washingtonu legálním způsobem ustanovena vojenská junta?

7. 5. 2014 / Daniel Veselý

Nejvyšší soud Spojených států amerických v uplynulých dnech zamítl žalobu známých amerických osobností, jako jsou Noam Chomsky, Daniel Ellsberg nebo Chris Hedges, kvůli paragrafu 1021(b) (2) kontroverzního zákona NDAA, který americké armádě umožňuje zadržet americké občany "podezřelé z terorismu" a věznit je "na dobu neurčitou" ve vojenských "detenčních centrech", aniž by jim bylo umožněno podstoupit řádné soudní řízení. NDAA je návrh zákona schvalující národní obranu, který je každý (fiskální) rok s různými dodatky začleňován do právního systému USA ZDE.

Křesťané v Sýrii

7. 5. 2014 / Lukáš Stříteský

Letos se načne čtvrtý rok lidské katastrofy v Sýrii. Opakují se zprávy o selhávání humanitární pomoci, neúspěšných mírových rozhovorech, o zoufalých oblastech země, kde se šíří dětské nemoci. Jako by tahle válka nemohla mít nový otřesný rozměr.

Západní intervence by změnila Nigérii v africký Afghánistán

7. 5. 2014

Zdá se téměř neuvěřitelné, že v severní Nigérii bylo ze školy uneseno více jak 200 dívek zadržovaných teroristickou skupinou Boko Haram, jimž hrozí, že budou prodány do otroctví. Nedůvěra je posílena poslední zprávou, že přes noc bylo v severovýchodní Nigérii uneseno osm dalších. Tato tragédie se dotýká srdce každého a upomíná na očekávání, že údajně správným místem pro mladé dívky není škola, ale nucené manželství a postavení služky, píše Lindsey Germanová v Guardianu.

O pátečním masakru v Oděse od očitého českého svědka

6. 5. 2014

Rozhodl jsem se reagovat na příspěvky některých komentátorů na téma posledních událostí v Oděse. A rozhodl jsem se reagovat proto, protože mám dojem že všichni ze zde přítomných přispěvatelů (snad kromě pana Dolejšího) mají opravdu jen mlhavou představu o tom, co se v Oděse právě stalo. A možná i o tom, co se děje v celé Ukrajině.

Za posledních 6 let jsem byl na Ukrajině asi 50x, z toho asi 30x v Oděse. Jsem zde momentálně i nyní.

A když jsem zde byl v 12/13, nikde nebylo ani náznaku po tom, že by někdo řešil nějaké Rusko, nějaký separatismus, banderismus, chunty apod. Mimochodem, většina lidí kteří tento výraz používají netuší co vlastně znamená. Lidé žili běžnými starostmi, a samozřejmě byli v očekávání jak se situace vyvine v Kyjevě, píše Jan Hauer.

Jak z milých batolat vznikají důsledkem konzumerismu sobecká monstra

6. 5. 2014

Naučíte-li své děti konzumerismu, přispějete tím k tomu, že je proměníte v sobecké, nemorální bytosti bez jakékoliv empatie k druhým lidem. Proměníte je v typické vystresované dospělé osoby, jejichž potenciál jako lidských bytostí bude zlikvidován, protože jejich altruismus bude potlačen jejich chtivostí po majetku a jejich úzkostí. Vyplývá to z nové studie psychoterapeuta Grahama Musica.

Music argumentuje, že společenské změny a přesun k stále nerovnější společnosti způsobuje, že ztrácíme lidskou vřelost a začínáme se k ostatním chovat hnusně. Děti se rodí vřelé a laskavé, ale pak jsou cepovány takovým způsobem, aby se chovaly sobecky a odporně.

Čína hospodářsky předstihuje Ameriku, a ohrožuje tak západní demokratické paradigma

6. 5. 2014

Podle výzkumu provedeného pro Světovou banku se Čína rychle stává stejně tak velkou ekonomikou, jako jsou Spojené státy. Koncem roku 2011 dosahovala velikost čínské ekonomiky 87 procent velikosti ekonomiky Spojených států a koncem roku 2014 bude zřejmě už Čína větší ekonomikou než Spojené státy. Spojené státy, symbol demokracie z období po druhé světové válce a západního kapitalistického přesvědčení tak už nejsou největší ekonomikou. Došlo k tomu rychleji, než mnozí předpokládali.

Bývalí američtí výzvědní důstojníci píší Obamovi:

Musíte o Ukrajině osobně jednat s Putinem

6. 5. 2014

Je to na vás, pane prezidente. Chcete-li zabránit krvavé občanské válce mezi východní a západní Ukrajinou a odvrátit ruskou vojenskou intervenci na východní Ukrajině, máte možnost to udělat, než se násilí úplně vymkne kontrole. Musíte převzít iniciativu a udělat to teď.

Doporučuje, abyste veřejně potvrdil, že si Spojené státy nepřejí včlenit Ukrajinu do NATO, a dal jasně najevo Moskvě, že jste ochoten se bezodkladně osobně sejít s prezidentem Vladimírem Putinem ve snaze ukončit krizi a uznat legitimní zájmy různých stran.

Jste si jistě už vědom, že někteří vaši klíčoví poradci nesdílí cíl zabránit vážnějšímu násilí. Anebo, pokud ho sdílí, je obtížné pochopit, proč vám poskytují tak jednostranný obraz vzniku a viny toho, co se stalo téměř nezadržitelným pohybem k širší válce a nevýslovnému lidskému utrpení Ukrajinců.

Referendum o připojení Krymu k Rusku bylo těžce zfalšované, říká zpráva Rady pro lidská práva ruského prezidenta

6. 5. 2014

Že něco není zcela v pořádku bylo mnohým pozorovatelům jasné již při vyhlášení oficiálních výsledků: Téměř 97 procent krymských obyvatel mělo 16. března hlasovat pro připojení k Rusku, za 83 procentní účasti. Těmto číslům je vskutku těžké věřit. Už jenom proto, že krymští Tataři referendum bojkotovali -- a těch je 13 procent z krymské populace. A také 25 procent etnických Ukrajinců žijících na Krymu by stěží hlasovalo jako jeden muž pro připojení k Rusku.

Ono se toho zase u nás tolik nedělo

6. 5. 2014 / Stanislav Křeček

Tento, dnes již proslulý výrok naší ministryně spravedlnosti o poměrech v období protektorátu Čechy a Morava, tedy v období druhé světové války, může však být také vyložen ve prospěch českého národa. Ono se toho u nás skutečně moc nedělo především pokud jde o účast Čechů v bojích na straně nacistického Německa. Češi byli (vedle Srbů) snad jediným okupovaným národem v Evropě, jehož příslušníci -- až na několik jedinců - na straně Německa dobrovolně nebojovali a neúčastnili se ve větším počtu jeho válečných a okupačních akcí. Příslušnici jiných národů nemohli samozřejmě sloužit v přímo v německé armádě, ale účast velkého počtu dobrovolníků z jiných evropských národů v jednotkách Waffen- SS ( tedy "Zbraní SS" , jednotek určených k vojenským operacím) kde to možné bylo je fascinující.

Jak voliče (ne)zaujmout

6. 5. 2014 / Marek Řezanka

Spot TOP09 připomíná spíše reklamu na kapky či pastilky proti kašli, než program strany, s nímž hodlá v Evropské unii prosazovat zájmy naší republiky. Je pěkné, že voličům sděluje, že nemají kašlat na Evropu (třebaže volič vidí známé tváře, které kašlou o sto šest a které na sociální problémy lidí mají tendenci vykašlat se zvysoka - demonstrující proti Nečasově vládě pro ně byli patrně "lůzou" a voliči prezidenta Zemana nejspíš "prasata"), ale neříká jim nic o tom, jakouže Evropu mají volit.

Zaorálek a Tibet

6. 5. 2014

Jeho Svatost dalajlama se sešel s prezidentem Barackem Obamou. Obama jej ovšem nepřijal v proslulé Oválné pracovně určené oficiálním návštěvám. Kancléřka Angela Merkelová do Číny opakovaně jezdí dojednávat půjčky pro Evropskou unii, ačkoliv Německo dalajlamu hostí zpravidla několikrát do roka. Scorseseho snímek Kundun při svém promítání v USA existoval pouze ve dvou kopiích oproti běžné praxi několika set kopií. Studio Walt Disney, producent filmu, se tehdy obávalo o možné budoucí komplikace na čínském trhu. Princ Charles, jenž je dalajlamovi osobním přítelem, se s ním milerád potkává. Na oficiálních akcích je ovšem spolu neuvidíme. Přesně tak dnes vypadá politická hra, která se rozehrála okolo postavy Jeho Svatosti. Jen těžko lze zmínit dalajlamu aniž bychom nezmínili Tibet, podobně jako zmínit Tibet a nepromluvit o dalajlamovi. Do velké míry jde o srostlá témata, píše Daniel Rejman.

BBC: Obyvatelstvo Slavjansku proruské aktivisty podporuje

5. 5. 2014

Neděje se to často, že existují dvě tak odlišné interpretace těchže událostí, informoval z Ukrajiny v pondělí dopoledne rozhlas BBC, anglicky ZDE od minuty 2.37.00. Děje se to nyní při událostech na východní Ukrajině. Z hlediska úřadů v Kyjevě je to boj sil demokracie proti teroristům na východě, pro lidi podporující Rusko je to boj obyčejných lidí proti fašistům, kteří uchvátili vládu v Kyjevě. Vzhledem k tomu, že existují tak protikladné narativy, není překvapující, že nedošlo k vyřešení tohoto konfliktu. Došlo k novým bojům kolem centra proruských aktivistů v městě Slavjansku. Mnoho místních lidí podporuje tamější ozbrojence a považuje ukrajinskou armádu, která tam byla z Kyjeva vyslána k zásahu, za agresory. Naše reportérka Sarah Raynsfordová připravila reportáž z východní Ukrajiny:

Proč ekonomické sankce proti Rusku nebudou fungovat

5. 5. 2014

Proč sankce USA a EU proti Rusku schválené začátkem minulého týdne vyvolaly posílení rublu a vzestup na moskevské burze?, ptá se Anatole Kaletsky.

K pochopení tohoto paradoxu je vhodné připomenout si britskou televizní komedii Jistě, pane ministře. Pojednává o nemotorném politikovi potácejícím se od jedné krize k druhé se stále stejným ospravedlněním pro každou panickou reakci: "Musíme něco udělat. Tohle něco je - takže je to třeba udělat."

BBC interviewovala šéfa londýnské kanceláře rozhlasu Hlas Ruska

5. 5. 2014

Moderátor: Budeme nyní hovořit s Dmitrijem Lynikem, je to ředitel kanceláře rozhlasové stanice Hlas Ruska v Londýně, přišel k nám do studia, dobré jitro. Děkujeme, že jste přišel. Vy bydlíte nedaleko Moskvy, ale původně pocházíte z Ukrajiny?

Dmitrij Lynik: Ano, já jsem ze tří čtvrtin Ukrajinec. Moje maminka je zpoloviny Ukrajinka, moji příbuzní pocházejí z Charkova a tatínek ze Sumi, na severu.

Moderátor: Zcela zjevně existují velmi silné vazby mezi východní Ukrajinou a samotným Ruskem. Příští týden se tam má konat referendum. Co Rusko očekává od tohoto referenda? V co doufá?

Ukrajina jako evropský bod obratu?

5. 5. 2014

Některé krize hluboce promění řád světa - krize eurozóny například vedla k evropské bankovní unii. Může mít krize na Ukrajině trvalý dopad na Evropskou unii, jako například v energetické politice?

Několik metod manipulace aneb Proč je dobré je znát

5. 5. 2014 / Jiří Bátěk

"Porozumíme-li mechanismům a motivům skupinového vědomí, můžeme pak libovolně kontrolovat a řídit masy, aniž by si to uvědomovaly."
Edward Bernays

"Paměť lidstva je úžasně krátká. Jeho představivost pro nadcházející utrpení je snad ještě mizivější. Otupělost je to, nad čím musíme zvítězit. Jejím nejkrajnějším stupněm je smrt."
Bertolt Brecht

Manipulace je stará jak samo lidstvo. Využívali jí jednotlivci i celé skupiny, jako církve či politické hnutí a strany. Jak lidstvo "dospívá", techniky se stávají propracovanějšími a lstivějšími, různě se kombinují a mnohdy se necháme nachytat dříve, než se nadechneme.

Guardian bojuje s proruskými "trolly" ve webových diskusích

5. 5. 2014

Během konfliktu na Ukrajině, kdy deník Guardian dává prostor i komentářům jako tento, se na webu deníku objevují ve velkém množství repetitivní proruské komentáře obviňující "proNATOidní Guardian". Navzdory snaze správců, kteří se denně musejí vyrovnat se 40 000 komentáři čtenářů, se problém "trollingu" nedaří zvládat. Čtenáři i reportéři se obávají, že se jedná o placené trolly, jejichž úkolem je hrubě očerňovat kohokoliv, kdo kritizuje Rusko nebo Vladimira Putina.

"Putin není postkomunista. Je postfašista."

5. 5. 2014

"Smrt je hrozná, nemám pravdu?", zeptal se Putin diváků v závěru televizního vystoupení. "Ale ne, zdá se, že může být krásná, pokud slouží lidu: Smrt za své přátele, svůj lid nebo za vlast, abych použil moderní výraz." To je tak fašistické, jak jen to jde.

Někteří si rádi idealizují Vladimira Putina jako ideologického následníka levicových sovětských představitelů, ale to je naprostý nesmysl, píše Jan Fleischhauer v mezinárodním vydání Spiegelu. Jeho projevy poskytují jasný důkaz, že jeho vztažné body pocházejí z fašismu.

Transfuze mladé krve starým myším odstranila důsledky stárnutí

5. 5. 2014

Vědci zjistili, že transfuze krve mladých myší starým myším vedla k regeneraci mozkových funkcí, síly svalů a výdrže. Vyplývá to ze tří samostatných analýs, zveřejněných v neděli. Mladá krev obsahuje chemické látky, které vedou k dramatickému omlazení starých organismů.

Transfuze mladé krve vedly k odstranění degenerace paměti, schopnosti se učit, mozkových funkcí, síly svalů a výdrže. Ve dvou analýzách vědci identifikovali jednu konkrétní chemickou látku, obsaženou v mladé krvi, která, jak se zdá, odstraňuje některé škody způsobené stárnutím.

Ve jménu svobody zakažme svobodu

5. 5. 2014 / Štěpán Cháb

Ministr školství Marcel Chládek zastavil možnost domácího vzdělávání na druhém stupni základní školy, které se mělo rozjet naplno v příštím školním roce. K rozhodnutí ho vedlo přesvědčení, že děti se musí socializovat. Musí se dokázat sžít s kolektivem.

Školní kolektiv ovšem nepreferuje nadprůměrnost nýbrž průměrnost. Jakmile nějaké dítě začne v kolektivu vyčnívat něčím jiným, než čím vyčnívá většina, je to důvod k vyčlenění. Takové dítě je tím odsouzeno k šikaně, zesměšňování a ponižování jeho jinakosti. Dítě se poté své nadprůměrnosti/zájmu,/schopností snaží zbavit, snaží se dosáhnout toho, aby zapadlo do průměru, to jest do kolektivu, kde je výhodou naučit se kouřit, pořvávat na děvčata/chlapce návrhy ku kopulaci, listovat si v bulvárním a obscénním Bravíčku, toužit po tom nejnovějším mobilním telefonu s těmi nejnovějšími aplikacemi a podobné, jistě záslužné činnosti a touhy. Dítě tím nesmírně trpí. Tedy je socializováno a podle pana Chládka začne být konečně užitečné společnosti. Hurá.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za březen 2014

18. 4. 2014

V březnu 2014 přispěli čtenáři finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 46 819 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v lednu 2014 částkou 3088,22 Kč.

Zůstatek byl koncem března 2014 325 206,53 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 166 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

28390