Politické strany: Čím větší iracionalita, tím menší transparentnost

22. 10. 2013 / Milan Petrák

čas čtení 6 minut

Loni před krajskými volbami jsem zde v článku Nenápadná iracionalita politických stran představil metodu analýzy skupinové iracionality politických stran. Protože se blíží volby do parlamentu, shromáždil jsem aktuální polemické texty stran a provedl analýzu znovu. Metodu analýzy skupinové iracionality jsem založil na předpokladu, že extrémista je zcela zaujat "vyšší" hodnotou, jejím prosazováním, bojem za ni a odporem vůči jejím "nepřátelům". Tomu odpovídá slovník, který používá a kterým se snaží oslovit své okolí.

K analýze jsem použil polemické (kritizující, varující či na kritiku reagující) texty publikované na oficiálních webech politických stran v období od 1. 5. do 7. 10. 2013 (s jednou výjimkou: vzhledem k malému množství článků na webu uskupení Hlavu vzhůru byly pro analýzu použity i texty z webu Suverenita -- blok Jany Bobošíkové, tedy nejvýraznější strany uskupení). Tentokrát jsem nezahrnul Piráty a Svobodné, nicméně ve výše zmíněném článku jsou k dispozici i jejich výsledky.


Strana

Zdroj

Počet slov textu

Strana zelených

www.zeleni.cz a krajské weby

15 942

TOP 09

www.top09.cz a krajské weby

21 335

ODS

www.ods.cz

28 572

ČSSD

www.cssd.cz

76 653

KDU-ČSL

www.kdu.cz

21 841

SPOZ

www.spoz.cz a krajské weby

29 355

KSČM

www.kscm.cz

35 752

Úsvit

www.hnutiusvit.cz

11 117

ANO 2011

www.anobudelip.cz

18 700

Hlavu vzhůru

www.hlavu.cz a www.suverenita.cz

10 524

Míru skupinové iracionality politických stran lze určit na základě výskytu výrazů z následujících sedmi kategorií:

1. Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám): výrazy jako zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný atd.

2. Prodej iluzí (vzhlížení k "vyšším" ideálům): svoboda, příroda, národ, spása atd.

3. Dogmatismus: výrazy jako naprosto, rozhodně, všichni, absolutní atd.

4. Zaštiťování se kolektivem: zájmena my a oni v 1. pádu.

5. Ideologické myšlení: slova končící na -ismus, -ista, -istka, -istický.

6. Dramatizace (přibarvování textu): boj, krev, smrt, strach atd.

7. Posedlost symboly: symbol, vlajka, přísaha atd.

Nezapočítávají se výrazy, které jsou součástí vlastních jmen a názvů stran a institucí (sociální demokracie, ministerstvo spravedlnosti). Seznam vyhledávaných výrazů obsahuje přibližně 1400 položek a je k dispozici na webu iracionalita.net a v příloze knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku (dybbuk, 2011). Velký dík za spolupráci při vytvoření analýzy patří Petře Štěpánové, Kláře Přibylové a společnosti Bisnode ČR.

Analýza jde za rámec tradičního pravo-levého politického třídění. Místo něj hledá, kde se daná politická strana nalézá na škále umírněná -- radikální -- extremistická. Radikální (a tím spíše extremistické) strany komunikují se svými případnými voliči jiným způsobem než strany umírněné. Předcházejí před ně s rétorikou, která danou skupinu voličů osloví, tedy s rétorikou bohatou na výrazy z uvedených sedmi kategorií.

 

Agresivita

Prodej iluzí

Dogmatismus

Zaštiťování se kolektivem

Ideologické myšlení

Dramatické výrazy

Symboly

Koeficient iracionality

Str.zelených

43

133

95

2

10

8

1

292

TOP 09

50

105

142

5

10

11

2

325

ODS

52

101

165

4

12

16

1

351

ČSSD

60

123

170

6

4

15

2

379

KDU-ČSL

60

116

154

5

19

23

2

380

SPOZ

67

92

185

7

9

16

3

380

KSČM

80

115

154

3

11

17

2

382

Úsvit

74

148

194

3

7

13

2

441

ANO 2011

98

154

178

9

11

15

1

453

Hlavu vzhůru

80

179

217

6

19

29

7

535


V tabulce a grafu je zobrazeno, jak jednotlivé politické strany dopadly. Čím větší hodnota, tím častější v textech dané strany používání daných výrazů a tím více u ní lze očekávat chování a postoje ovlivněné skupinovou iracionalitou. Analýza ukázala, že skupinové myšlení nejméně ohrožuje Stranu zelených, naopak nejvíce jsou jí postiženy strany a hnutí shromážděné pod charismatickým vůdcem: Hlavu vzhůru, ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury.Nejčastější výrazy u jednotlivých stran:

Strana zelených: nenávist, zneužití, životní prostředí, tolerance

TOP 09: idiotský, kmotr, demokratický, rozvoj

ODS: hysterie, populistický, komunisté, demokracie

ČSSD: skandální, zlo, demokracie, právo, svoboda

KDU-ČSL: moloch, nepřítel, komunistický, demokracie

SPOZ: hloupý, účelový, komunisté, demokracie

KSČM: podivný, skandál, svoboda, životní prostředí

Úsvit: podvodník, zneužívání, demokracie, slušný

ANO 2011: falešný, kmotr, mafiánský, národ, prosperita, slušný

Hlavu vzhůru: lež, skandál, socialistický, bohatství, odvaha, prosperita.

Výsledky analýzy jsem porovnal se zjištěními studie Transparency International (TI), která hodnotila transparentnost financování pomocí deseti kritérií (např.existence transparentního účtu, zveřejňování obdržení nefinančních výhod a uveřejnění jmen spolupracujících agentur). Jednotlivá kritéria mohla být splněna zcela, zčásti či vůbec. Výsledky jsou shrnuty v tabulce níže. Z ní je zřejmě, že mezi sklonem ke skupinové iracionalitě a transparentností financování existuje těsný vztah. Strana zelených skončila v obou případech na prvním místě, následovaná TOP 09. Naopak nejméně transparentní jsou SPOZ (jehož skupinová iracionalita je průměrná) a Úsvit (který i v iracionalitě skončil mezi třemi nejhoršími).

Strana

Splněná kritéria

Strana zelených

10

TOP 09

9

ODS

5,5

ČSSD

7

KDU-ČSL

5

SPOZ

1,75

KSČM

6,5

Úsvit

3,5

ANO 2011

6,25

Hlavu vzhůru

N/A

Suma sumárum: Čím větší dávkou emocí se nás snaží ta či ona politická strana zavalit, tím méně můžeme důvěřovat jejím dobrým úmyslům.


0
Vytisknout
7750

Diskuse

Obsah vydání | 24. 10. 2013