Negativní strana: Vzhůru do voleb

24. 10. 2013 / Wenzel Lischka

Dříve než se nadšeně pustíme do voleb a geneticky upraveného guláše, neškodí si zopakovat základní poučku, která se voleb bezprostředně týká: Kdyby volby mohly něco změnit (k lepšímu), dávno by je zakázali. Nemusíme se tedy nijak obávat, že nebude hůře. Lépe vždy už jen bylo. Utrpení je jistota. Při prožívání štěstí se člověk rozplývá, blouzní, ztrácí pevnou půdu pod nohama a stává se spotřebním materiálem.

Zevní Vesmír po svém vzniku expanduje a podléhá úpadku (entropii) a zániku. Jelikož lidské vědomí a rozum jsou odvozenými produkty Vesmíru, nemůže člověk nikdy nic vymyslet a udělat lepšího než to, co mu diktuje Vesmír. Může pouze vše učinit jenom ještě horším a horším. Napřed se musí zlepšit Vesmír a teprve potom se může polepšit člověk.

Vzhůru do voleb! Nebojme se volit či nevolit. Budeme-li volit nebo nebudeme, nic tím globálně vzato k lepšímu nezměníme. Levou, pravou nebo střední nohou, vždy kráčíme pouze dolů k úpadku a utrpení. Jenom sobci volí jenom někoho a jiné nikoliv. Egoista zvolil dávno před volbami. Úpadek se projevuje rozkladem a individualizací.

Nelze se zlobit na sobce, politiky ani kmotry. Oni pouze předbíhají a urychlují pohyb unavené, vyčerpané a líné občanské hmoty, která je závistivě následuje. Typického hostitele pouze irituje, že mu parazitní předvoj omezuje jeho bytostný úpadek.

Konzum je druhou stranou vesmírné produkce. Co vzniklo, to se zničí. Co se vyrobí, to se spotřebuje. Pokud bychom chtěli konzumaci Vesmíru zpomalit, nesměli bychom za sebe volit osoby aktivnější, schopnější a chytřejší, než jsme my sami. Museli bychom místo toho volit osoby pasivnější, neschopnější a hloupější. Nebylo všem za hloupých komunistů lépe? Vůbec nejlepší by bylo svěřit vládu zvířatům. Jistě bys nedopouštěla takových zvěrstev jako kulturní, civilizovaní a vzdělaní lidé.

Divoká zvířat podléhají pozitivní selekci, která vybírá jedince svobodné, zdravé, mladé, schopné a produktivní. U domestikovaných zvířat a lidí probíhá selekce negativní. Kulturní druhy jsou závislé, nemocné, přestárlé, neschopné a neproduktivní. Kritériem negativní selekce je ekonomika, která spotřebovává nerosty, rostliny, zvířata, lidi a vůbec celý zanikající Vesmír.

Volby jsou výběrem. U správných demokratických voleb se neselektují politikové, ale občané. Za vlády jedné strany drželi v otázce politiky všichni občané spolu. Máme-li více stran, nemusíme se občanského odporu nijak obávat. K volbám je potřeba dovléct určitou část občanů, aby se zakryl fakt, že většina lidí nesouhlasí se systémem voleb a řízení státu. Občané nejsou vlastníky státu, nýbrž jeho inventářem. Stát vlastní věřitelé zcela propadlí zhoubě.

Nevoliči jsou nejpočetnější a nejvíce diskriminovanou a kritizovanou skupinou občanů. Po velkém úsilí se tuto skupinu podařilo atomizovat a vytvořit, a posléze je jí vyčítán volební nezájem. Vládu, která by se zvolila sama, by nikdo totiž neposlouchal. Demokracii nenávidí úplně všichni. Demokracie je snesitelná pouze za peníze. A nesmí jich být nijak málo! Nejlépe to vidíme na těch, kteří jich nemají nikdy dost.

Všechny strany, které jdou do voleb, jsou vždy pozitivní. Nalhávají občanům, že se alespoň něco a přinejmenším pro někoho něco zlepší. Jak bylo vysvětleno, globálně to není vůbec možné. Pouze někteří se díky podvedení druhých budou mít dočasně lépe na jejich úkor. Nedočkavě spěchají za svým utrpením. Abychom se měli špatně, kvůli tomu nemusíme nikoho a nic volit. O to se stará Vesmír sám.

Nedostatečný občan očekává změnu od politiků a nikoliv od sebe. Volbou druhého se člověk vzdává svobody a iniciativy - své duše a svého myšlení a jednání. Občan by měl vědět, co dělat bez ohledu na politiku i volby. Precizní diagnóza choroby nepomůže, když se nelze léčit. Lepší je chorobu neznat a vyléčit se sám.

Dobře volební otázku vyřešil pan Jan Novák z Nové Vsi. Rozčilen poměry ve státě, které zevně nijak neovlivní, letos se rozhodl, že se přestane zajímat o fotbal a o politiku. Příští rok se nechce dívat na televizi. Dovolenou zrušil předloni. Nechutná mu jíst. K lékaři již nechodí 20 let. Těší se na smrt. Je veselý. Nevěří a nedoufá. Pozitivně nemyslí. Když může, nemyslí vůbec. Také si myslíte, že je blázen?

0
Vytisknout
4726

Diskuse

Obsah vydání | 24. 10. 2013