Papež František: Středem globálního ekonomického systému je modla peněz

23. 9. 2013

čas čtení 1 minuta

"Nedostatek práce, řekl papež, vede k pocitu ztráty vlastní důstojnosti."

"Kde není práce, tam chybí důstojnost." Je to důsledek světové volby, ekonomického systému, který vede k této tragédii. Je ekonomický systém, jehož středem je modla, která nese jméno 'peníze' ."

Bůh však chtěl, aby středem světa nebyla modla, nýbrž člověk, muž a žena, kteří budou svojí prací spravovat a budovat svět, pokračoval papež:

"Nyní je však v tomto systému bez etiky středem modla a svět se stal modloslužbou tohoto bůžka-peněz. Poroučejí peníze! Poroučí všechno to, co slouží tomuto idolu. A k čemu dochází? Na obranu této modly se všichni shlukují do středu a ti, co jsou na okraji padají. Odpadávají staří, protože pro ně není místo. Někdy se mluví dokonce o praktikování 'skryté euthanasie'... Odpadávají však také mladí, kteří nenacházejí práci a důstojnost...

Na obranu tohoto idolatrického ekonomického systému se zavádí "skartační kultura". Jsou odsouváni staří i mladí. A my musíme této skartační kultuře říci svoje Ne. Musíme říci: 'Chceme spravedlivý systém, který všem umožní jít vpřed.' Musíme říci: 'Nechceme tento globalizovaný ekonomický systém, který nám tolik škodí'. Středem musí být muž a žena, jak to chce Bůh, a nikoli peníze."

Zdroj: RADIO VATICANA

0
4350

Diskuse

Obsah vydání | 24. 9. 2013