Neuvěřitelná lichva - v České republice zřejmě legální?

30. 11. 2012

Během své středeční cesty z práce domů jsem narazil na plakát firmy inzerující krátkodobé půjčky.

RPSN ve výši 3 113 %. Nejprve jsem byl šokován, ale další šok následoval, když jsem zjistil, že u dané firmy jde spíše o jednu z nižších úrovní, nabízí v některých případech nabízí také RPSN ve výši 8 348%, píše Jaroslav Lainz.

Jmenovaná firma nezkoumá vůbec nic, stačí jí věk dlužníka mezi 20 a 75 lety, jinak neověřují nic.

Podle mne je to organizovaná lichva, co na to státní orgány?

Definice, skutková podstata a sankce lichvy:

(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Stránky jmenované firmy ZDE

Kalkulace RPSN na stránkách firmy - pro silné povahy ZDE

0
Vytisknout
10091

Diskuse

Obsah vydání | 3. 12. 2012