PŘÍPAD RATH:

Hloupost, zaujatost, agresivita a manipulace v Britských listech

17. 5. 2012

čas čtení 6 minut

Přečetl jsem si dnes několik úvodních článků na BL, vyjadřujících se ke kauze Davida Ratha, a byl jsem zděšen. Jde o zaujatost? Záměrnou manipulaci? Nebo o hloupost českých "novinářů", jak o tom rád mluví Miloš Zeman? Případně, jde o čirý amaterismus? Nemám nic proti kritice postupu policie nebo politiků, ani mediálního lynče, ale na zjevné nepravdy a manipulace v článcích je potřeba upozornit. Nemám čas vyjádřit se ke všemu, tak alespoň k pár věcem, píše Karel Stehlík.

1/ Článek "Je Rath vinen, nebo nevinen?" - "Je velmi pravděpodobné, že v každé západoevropské zemi by nyní soud Davida Ratha osvobodil, protože by jeho obhájce přesvědčivě argumentoval, že po mediálním zlynčování už není možné, aby s obviněným proběhl spravedlivý soud.", píše Jan Čulík.

Soud je nezávislý a nestranný. Tlak veřejnosti může pod vlivem médií být, ale soud k němu nemá přihlížet, podobně jako když Ústavní soud mnohdy řeší různé zpolitizované a obtížné kauzy a také nemá podlehnout tlaku ani politiků, ani médií, ani veřejnosti. Od toho jsou soudy, mají být profesionální. Zmedializované kauzy existují, ať už Dominique Strauss-Kahn, Slobodan Milosevic, Ratko Mladic, Anders Breivik, Bernard Mudoff a další, ale soud nemá přihlížet k žádným médiím, k ničemu takovému. Osvobodit někoho na základě toho, že média něco přepískla, to je zcestné..

2/ Článek Politik David Rath obviněný, ale přesto stále nevinný!" - "Článek 27, odstavec 5 ústavy říká: "Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.".

Skutečnost, že předsedkyně horní komory Parlamentu České republiky vydala imunitou chráněného poslance, je velmi sporné. Bylo už nějakým způsobem dokázáno, že se poslanec dopustil trestného činu? Copak o tom, zda něco je, nebo není trestný čin, nerozhoduje soud? Copak u nás vládne policie?", píše Josef Brož..

Uvědomuje si pan Brož, jakou nelogickou blbost napsal? Jaké dokázání pan Brož požaduje? Aby mohl být poslanec ČR souzen a případně odsouzen soudem za trestný čin, musí být nejprve vydán, zbaven imunity. Takže nelze mít situaci, kdy soud u poslance shledá, že se dopustil trestného činu a teprve potom bude zbaven imunity. Navíc nám Ústava říká, že poslance lze zadržet pouze při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Tím se rozhodně nemyslí bezprostředně po vydání rozsudku, to snad každý chápe. Jakýkoliv občan, který na veřejnosti bude svědkem trestného činu, je povinen tento trestný čin nahlásit policii. Samozřejmě teprve soud rozhodne o tom, zda dotyčný čin spáchal, ale to nezbavuje občana odpovědnosti a povinnosti, aby sám byl schopen posuzovat, co je trestné a co není a dle toho to nahlásit. Ten vlastní úsudek občana samozřejmě nemá váhu vykonatelného odsouzení. Je potřeba připomenout, že Davida Ratha v osudný okamžik policie nepřepadla náhodou, nýbrž šla najisto. Josef Brož tedy napsal bludný kruh, kdy by nikdy žádný poslanec nebyl vydán a samozřejmě tím pádem ani odsouzen. Postup, který pan Brož prosazuje. by nešel realizovat ani teoreticky, natož prakticky. Pan Brož má těch věcných logických nesmyslů v článku více. .

3/ Článek "Sprostý podezřelý", hned první věta - "David Rath byl údajně chycen s krabicí, která obsahovala sedm miliónů korun. To říká policie, která na tohoto zloducha české politiky nasadila 100 protikorupčních policistů," píše Jiří Jírovec..

To je částečně pravda a částečně demagogie. Policie nenasadila 100 protikorupčních policistů na Davida Ratha, ale na případy korupce při opravě jistého zámku a týkající se jedné nemocnice. V kauze je obviněno osm lidí, nikoliv jen David Rath a jak jsem zaznamenal informace, pan Rath se v kauze objevil teprve při sledování těchto případů, nestál na samotném počátku, takže od pana Jírovce jde skutečně o demagogii. Má vůbec smysl číst pak takový článek dál? .

Jiří Jírovec dále píše, "On je samozřejmě rozdíl mezi právem a tím, co se ve skutečnosti děje. V USA před několika lety zastavila nudící se policie auto a při jeho prohlídce našla drogy. Řidič byl obžalován, ale obhajoba dokázala, že zastavení bylo nelegální, protože pro ně policie neměla žádný důvod, takže nelegálně získané důkazy nemohou být u soudu použity. Řidič byl osvobozen, protože policie na svou obranu nic neměla." .

Uvědomuje si pan Jírovec, že plete jablka a hrušky? Nebo chce jen manipulovat a demagogicky argumentovat? V případě Davida Ratha šla policie najisto, dlouhodobě kauzu sledovala a chytila poslance přímo při činu nebo bezprostředně poté, tedy zcela v souladu s Ústavou ČR. Nejednalo se v žádném případě o nudící se hlídku policie, která náhodou potkala večer Davida Ratha a řekla si, že ho prošacuje, jak se nám asi Jiří Jírovec snaží namluvit. Zda skutečně šlo o trestný čin, to samozřejmě řekne až samotný soud. .

4/ Článek Opatrně" - "Kdejaká drbna si dnes vytírá Rathem svou poslintanou hubu, ...", píše František Řezáč. .

Zde se opravdu nestačím divit, jakou míru agresivity a především vulgarity je někdo schopen v této věci vynaložit. Kde se ta zlost bere? Co je to ale hlavně za "novinářskou" úroveň? .

Obecně, teď už nikoliv k nějakému článku, pak jen cítím potřebu napsat něco k tzv. "presumpci viny". To je termín dnes politický a vyjadřuje pouze jistou politiku politické strany vůči svým členům a je zcela na svobodném rozhodnutí takové politické strany, zda presumpci viny aplikuje. Samozřejmě má David Rath jako občan presumpci neviny a tak se na něj zcela jistě bude dívat i soud. Nikdo také nechce a nemá právo zbavit Davida Ratha poslaneckého mandátu, ale vyzvat ho k tomu mohou, to nikdo nezakazuje.

0
Vytisknout
8091

Diskuse

Obsah vydání | 18. 5. 2012