Rada ČT v Parlamentu: Zpráva o útrpném právu

18. 5. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 9 minut

Rada ČT už ví, jak podrobný má schvalovat rozpočet a ví, co je to "zveřejnit". Čtyřměsíční stěžovací maratón v tomto bodě skončil. Předseda Rady Uhde dostál své cti a povinnosti, jak jsem očekával, a to přesto, že Rada jako celek odmítla přiznat, že porušila zákon. Předseda to sice poslancům v souladu se svým mandátem tlumočil, ale zároveň konstatoval, že výsledkem jednání Rady bylo, že Rada zveřejnila "ten pravý" rozpočet. Jinými slovy...

Přiznání znemožnilo zapírání.

Při projednávání jsem čestný postup předsedy Rady ČT do protokolu ocenil. Uhde se jako jediný zachoval veřejně férově. Ti, kteří mi sice soukromě říkali totéž, ale veřejně nevystoupili, nebo dokonce ani nepřišli na jednání, nepočítám. Když pštros strčí hlavu do písku, aby neviděl nebezpečí, vystrčí přitom zadnici k nebesům. Nekopnout ho do ní nejde. Zároveň jsem konstatoval, že k nápravě došlo, neboť rozpočet je zveřejněn a Rada už ví, jak postupovat...

Volební výbor Poslanecké sněmovny přijal usnesení, že stížnost Štěpána Kotrby na nezveřejnění rozpočtu ČT byla oprávněná. Navrhoval jsem původně usnesení, že "Rada porušila zákon o ČT" (což je jedno a totéž, vzhledem ke znění merita stížnosti) ale Volební výbor nechtěl už celý spor znovu eskalovat a postoupit jej doteď nic netušící sněmovně. Evidentně si předseda výboru nebyl jist, jak by mohlo dopadnout hlasování a zda by to pro Sněmovnu nebyla nakonec záminka ke shození celé Rady (k tomu by mohlo dojít). Kompromisní usnesení, které nakonec navrhl ministr kultury Besser, sice jinými slovy praví totéž co mnou navržené, nicméně nepověřuje předsedu VOV, aby spor přeložil plénu. To je totiž stejně tak jako tak v pravomoci předsedkyně Sněmovny, neboť stížnost byla směrována na ni jako statutární orgán, mající právo jednat za sněmovnu navenek. Zároveň výbor na návrh bývalého ministra kultury Bessera s mým souhlasem konstatoval, že kroky Rady směřují správným směrem. Což je pravda.

Rada už nyní ví, že bude muset zveřejňovat veškeré DOKUMENTY, SCHVÁLENÉ V SOULADU S §8 ZÁKONA procedurou podle §7 odst. 4 : rozpočet, přehled pohledávek a závazků a účetní závěrku ověřenou auditorem, dokumenty o kontrole účelného a hospodárného využívání finančních zdrojů a majetku České televize, písemné upozornění generálnímu řediteli na každou zjištěnou nehospodárnost, zprávy o sledování naplňování požadavků práva Evropských společenství na transparentnost finančních vztahů v České televizi, změny Statutu České televize, změny Kodexu České televize, návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií, Radou schválené smlouvy o pronájmu nemovitostí nebo jejich částí v majetku České televize na dobu delší než 3 měsíce nebo smlouvy o převodu, popřípadě zatížení nemovitostí nebo jejich částí v majetku České televize, rozhodnutí o stížnostech týkajících se generálního ředitele včetně podrobného odůvodnění, jakákoliv stanoviska Rady k plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a ohledně naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize, stanoviska a doporučení Rady týkající se programové nabídky, dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje, kontrolní řád Dozorčí komise (§ 8a odst. 7) a výši odměn členů dozorčí komise, rozhodnutí o mzdě generálního ředitele, Výroční zprávu o činnosti České televize , Výroční zprávu o hospodaření České televize. To je prakticky celý rozsah kompetencí Rady...

audiozáznam z projednávání stížnosti Štěpána Kotrby na Radu ČT na Volebním výboru Parlamentu WMA

Jedno a totéž není totéž?

Volební výbor tímto rozhodnutím (de facto v souladu se stížností) předešel projednávání věci u Mezinárodního soudu pro lidská práva, kam by se byl býval dostal, kdyby Parlament zůstal nečinný nebo rozhodl, že se stížností nebude zabývat nebo rozhodl v rozporu se zněním zákona. To totiž nyní hrozí v případě druhé stížnosti, směřované na tentýž problém, ale u Rady Českého rozhlasu. Volební výbor zcela v rozporu se zákonem rozhodl, že se stížností nebude zabývat. Jelikož tím se vyčerpaly možnosti dle českého právního řádu, otevřela se cesta k pokračování ve Štrasburku. Zvrátit tuto situaci může ještě předsedkyně Poslanecké sněmovny nebo výbor sám, o což se snažil jeho člen, bývalý předseda kontrolního výboru poslanec Koníček (KSČM). Ten tuší, že volební výbor nerozhodl správně a proto donutil generálního ředitele ČRo Duhana k přiznání na místě. Duhan sdělil výboru, že rozpočet, jak jej předal Radě ke schválení v souladu s § 8, není totožný s tím, co Rada ČRo zveřejnila. Lhát se neodvážil. Koníček navrhl výboru, aby revokoval usnesení, že se stížností na Radu ČRo nebude zabývat, neb se týká téhož problému, o kterém už výbor právě rozhodl... Šaráda proto pokračuje...

vystoupení poslance Koníčka (KSČM) na jednání VOV - návrh na revokaci usnesení WMA

Zelenka na pokračování

Stejně tak šaráda pokračuje ve věci třetí stížnosti na nezákonnost souběhu funkcí člena Rady ČRo Zelenky,který byl zároveň zastupujícím vedoucím odboru vnějších vztahů MŠMT. O stížnosti na Zelenku VOV nerozhodl, i když o Zelenkovi jednal a rozhodl. Výbor odmítl projednávat stížnost současně s návrhem bodu, který navrhl předseda výboru. Diskuze, která následovala 17.5.2012, byla fraška. Jelikož Zelenku z MŠMT nový ministr propustil na hodinu, prý už v tom okamžiku pominul důvod stížnosti, o porušení zákona nejde a Parlament nemá o čem rozhodovat. Právní bezvědomí prosazovala pouze ODS, ze které sena jednání dostavili všichni členové výboru a hned poté většina odešla. "Jednalo se o neslučitelnost funkcí, v této chvíli se o neslušitelnost funkcí nejedná. Takže nemůžeme navrhnout, aby poslanecká sněmovna řešila věc, která neexistuje. Pan ministr nás předešel, abych tak řekl. Věc je vyřešena," řekl předseda výboru Mencl. PRO zamítavé usnesení hlasovala pouze koalice - ODS, VV a TOP09 a zmatená a hloupá poslankyně ČSSD ze Zlína, Miroslava Strnadlová,která Meclovu argumentu uvěřila. Proti hlasoval poslanec Koníček, ostatní poslanci ČSSD a KSČM se zdrželi (což je de facto totéž jako být proti).

Nesmyslnost logiky poslanců vynikne, když si převedeme provinění na krádež: Zloděj který ukradne věc a po dopadení a obvinění ji vrátí, není už zloděj, protože škoda okradenému pominula? Právní bezvědomí předsedy výboru Mencla ze všech, kteří ho obhajovali, udělalo před přítomnými právníky naprosto směšné šašky a diletanty. ODS si svého nominanta musí moc považovat, když ho za cenu zpochybnění soudnosti svých členů takto bránila - prý měla dokonce povinnou účast a povinné hlasování...

Právně bezvědomá diskuze poslanců o Zelenkovi WMA

Šachová partie na pokračování

Jelikož ale výbor neprojednával stížnost, ale bod navržený předsedou výboru, budu jako stěžovatel trvat na novém procedurálním projednání doporučeným dopisem předsedkyni Poslanecké sněmovny Němcové (ODS), kterou vyzvu, aby výboru přikázala se případem zabývat znovu, neb Sněmovna by jinak nedostála své povinnosti ze zákona. Stejně tak vyzvu předsedkyni Sněmovny, aby anulovala usnesení výboru o neprojednání stížnosti na radu ČRo - pro jeho nezákonnost. Procedurální válku je nutné vyčerpat, aby bylo možné případně úspěšně zažalovat Parlament u evropského soudu.

10. 05. 2012 Štěpán Kotrba: Kafkárna na Kavkách -- Rada ČT neví, jak podrobný má schvalovat rozpočet a neví, co je to "zveřejnit" ZDE

27. 04. 2012 Štěpán Kotrba: Rada ČT zveřejnila rozpočet ČT. Pozdě, ale přece. Jásejme... ZDE
26. 04. 2012 Štěpán Kotrba: Rada ČT: Děláme vám milost, když vůbec něco zveřejníme ZDE
25. 04. 2012 Štěpán Kotrba: "Skutečnosti chráněné zvláštními právními předpisy" ZDE
14. 04. 2012 Štěpán Kotrba: Protiprávnost pod záminkou práva na právo ZDE

Pokračování příště

0
Vytisknout
6064

Diskuse

Obsah vydání | 22. 5. 2012