Ufoni na Novinkách

16. 12. 2011 / Boris Cvek

Idiotský titulek na Novinkách.cz: "K romské národnosti se v Česku hlásí jen 13 tisíc lidí, příznivců Star Wars je víc". Jaký má smysl srovnávat přihlášení se lidí k menšinové národnosti v celkově rasistickém prostředí zaměřeném proti této národnosti a počet příznivců Star Wars, kteří si patrně udělali srandu z celého sčítání lidu přihlášením se k "filmové náboženské konfesi"?

Přitom v předběžných údajích, které uvolnil Český statický úřad, je mnoho zajímavějších informací, např. to že cca 700 tisíc lidí se pokládá za věřící, ale nehlásí se k žádnému náboženství (vyplňoval jsem dotazník ve stejném duchu, vnímám však přece jenom rozdíl mezi přihlášením se k náboženství a ke konfesi, k církvi). Prý z toho plyne, že tito lidé odmítají organizované církve. Nedivil bych se, kdyby to podobné skupiny postupně směřoval i Tomáš Halík, který s ní ostatně sdílí mnoho zkušeností. Zajímavý je i konec celé zprávy: "Dále se ukázalo, že se prudce zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale i negramotných." Svádí mne to číst tuto větu tak, že za prudkým zvýšením počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí je výrazný nárůst počtu negramotných lidí s vysokoškolským titulem. To by celkem odpovídalo realitě, neboť mnoho produktů dnešního masového vysokoškolského vzdělání je téměř na hranici samotné gramotnosti.

0
Vytisknout
4002

Diskuse

Obsah vydání | 16. 12. 2011