"Vzdělání není byznys"

16. 12. 2011

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva

Dne 14.12. 2011 uspořádali studující FAMU a FF UK veřejné shromáždění. Cílem shromáždění bylo vyjádřit podporu Radě vysokých škol (RVŠ) a České konferenci rektorů (ČKR), které projednávaly se zástupci MŠMT připomínky k navrhované reformě vysokých škol. RVŠ a ČKR ve vypracovaných dokumentech shodně kriticky vystoupily proti věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům a věcnému záměru zákona o vysokých školách.

Okolo dvou set účastníků z řad studentů a pedagogů protestovalo proti zásadnímu ohrožení akademických práv a svobod. Připravované reformy významně mění systém řízení vysokých škol. Snižují vliv studentů v samosprávách a omezují pravomoce akademických senátů vznikem manažersky řízených správních rad. "Navrhované kroky povedou ke instrumentalizaci a komodifikaci vzdělávání, které tak bude orientováno především na naplňování požadavků trhu práce. Taková redukce vzdělání na výrobu absolventů odporuje roli vysokých škol ve společnosti, jako místa pro svobodnou konfrontaci různých názorů a hájení demokratických hodnot, které jsou v současnosti ohrožovány nekontrolovaným vstupem tržní logiky do všech sfér veřejného života," uvedla mluvčí akce Kateřina Krejčová.

Na shromáždění s projevy hájícími autonomii vysokých škol a s kritikou jak obsahové stránky zákonů, tak i způsobu jednání MŠMT vůči vysokoškolským reprezentacím, vystoupili: Miroslav Jašurek (SK RVŠ), Pavel Ripka (FEL ČVUT), Samuel Zajíček (AS UK), Miroslav Petříček (FFUK), Alice Červinková (AV ČR), Ctirad Pospíšek (KTF a HTF UK), dále dokumentaristé a pedagogové FAMU Karel Vachek a Vít Janeček.

Následoval hyde park, kde vedle řady studentů promluvili např. prorektor UK Stanislav Štech, tajemnice SK RVŠ Heda Čepelová, Helena Janíčková z Fóra Věda žije! a Matěj Stropnický.

Mluvčí akce uvedla na závěr: "Po dnešním dni je jasné, že protesty budou pokračovat a sílit. Dnes se nám podařilo demonstrovat solidaritu akademické obce, to jest studentů, pedagogů a jejich reprezentací."

Během demonstrace vystoupila s protestsongem písničkářka Iamme Candlewick ze sdružení Buskerville, dále se slam poetry student FAMU Bohdan Bláhovec. Proběhla také improvizovaná rekonstrukce výstavy Možnosti studentského života Václava Magida, Vasila Artamonova a Tomáše Uhnáka. Součást výstavy tvořily transparenty, které byly v průběhu demonstrace umístěny na zdi budovy MŠMT (mj. "Cesta do hlubin študákovy peněženky") spolu s těmi, co byly spontánně vytvořeny účastníky na místě ("Tohoto ministra není možné polepšit, toho je možné jen odvolat!", "Kolik je kreditů za revoluci?" aj.). Mimo hlavní program probíhala permanentní projekce záznamů protestních happeningů proti neoliberální politice MŠMT (např. "Rekviem za zadlužené studenty" iniciativy ProAlt, "Stěhování ministryně školství" Fóra Věda žije!)

Po skončení hyde parku se studenti a studentky neorganizovaně vydali k Úřadu vlády, kde symbolicky předali zmíněné transparenty. Cestou k vládě se zastavili u Ministerstva financí, kde skandovali "Neprodávejte nás bankám!".

V průběhu dne byly na fakultách FAMU a FF UK vyvěšeny velké transparenty s nápisem "Vzdělání není byznys", které jsou jedním z příslibů dalších protestů.

0
Vytisknout
6682

Diskuse

Obsah vydání | 19. 12. 2011