Drahá voda ve Zlíně? I kvůli rozhodnutí vedení města z roku 2004

14. 12. 2011 / Ivo Bubeník

Koalice TOP 09/STAN důrazně kritizuje rozhodnutí předchozího vedení města přijmout v roce 2004 podmínky takzvaného "provozního modelu", podle kterého funguje vodárenství na Zlínsku. Na základě tohoto rozhodnutí musí dnes obyvatelé Zlína platit za vodu nejvíce v regionu a téměř nejvíce v celé České republice. "Podmínky jsou nastavené tak, že město Zlín v tuto chvíli nemá možnost účinně bojovat proti zvyšování cen vody. To považujeme za obrovský průšvih našich předchůdců, kteří provozní model přijali," prohlásil primátor města Miroslav Adámek.

V roce 2004 prodala společnost Vodovody a kanalizace Zlín a.s. za cca 80 milionů korun veškerý mobiliář (strojní vybavení, kanceláře atd.) soukromé společnosti Moravská vodárenská a.s., do které také přešla většina zaměstnanců Vak. Společnost Vak si ponechala pouze nemovitosti (rozvody kanalizací, vodovodů, čističky atd.), které pronajala za cca 70 milionů korun ročně Moravské vodárenské. Tento pronájem je v současnosti jediným zdrojem příjmů Vak. "Výše tohoto nájmu byla od začátku fungování provozního modelu nastavena velmi nízko a zdaleka nestačí pokrývat náklady Vak. Ten musí reagovat na stále přísnější předpisy v oblasti životního prostředí a obnovovat nemovitosti. Proto si Vak vzal bankovní půjčku ve výši 300 milionů korun a také si nechal předem vyplatit nájemné od Moravské vodárenské za několik příštích let v celkové výši cca 200 milionů korun. Jeho dluh tak v současné době dosahuje cca půl miliardy korun. Dnes tedy Vak platí nejen modernizaci a opravy, ale také úroky z úvěru ve výši cca 12 milionů korun ročně a navíc "umořuje" předplacené nájemné, což je asi 20 milionů korun ročně. Dostal se tak do  velmi tristní finanční situace," upozornil 2. náměstek primátora Aleš Dufek. Podle něj bylo jednoznačně chybným rozhodnutím předchozího vedení nastavit nájem Moravské vodárenské za nemovitosti společnosti Vak pouze na výši cca 70 milionů korun. "Tento nájem měl být jednoznačně vyšší. Kdyby byl, nemusel se dnes Vak ocitnout v dnešní situaci. Přijetí provozního modelu v této podobě bylo chybou. De facto určuje, že společnost Vodovody a kanalizace, ve které má město Zlín většinový podíl, je závislá na společnosti Moravská vodárenská, tedy na soukromém subjektu, který v oblasti vodárenství podniká," sdělil Aleš Dufek.

Tato finanční situace donutila Vak zvýšit Moravské vodárenské nájem za nemovitosti pro příští rok ze cca 70 na 110 milionů korun. Soukromá společnost na toto zvýšení reagovala návrhem na zvýšení vodného a stočného. "V důsledku tohoto návrhu, ale také kvůli zvýšení DPH a existenci solidárního nájemného na Zlínsku, bude v příštím roce stát obyvatele našeho města kubík vody více přes 83 korun, tedy o více než deset korun více než letos. I v Praze a Brně je voda levnější," řekl radní města Vojtěch Jelínek. Pro srovnání uvedl, že například obyvatelé Plzně zaplatí za stejné množství vody 73 korun, lidé v Pardubicích 77 korun.

Provozní model uškodil Zlínu i v tom, že kvůli němu Vodovody a kanalizace nemohly čerpat dotace z Evropské unie. Z tohoto důvodu se společnost musela zadlužit. Současný model provozování vodárenství na Zlínsku je z rozhodnutí minulého vedení města platný do roku 2034. V souvislosti se situací ve společnosti Vak probíhá v současné době více než deset soudních sporů, náklady za jejich vedení doposud Vak stály přes deset milionů korun.

Současné vedení města se po seznámení se situací ve Vak rozhodlo letos v červnu odvolat své dosavadní zástupce v představenstvu společnosti a podniká další kroky, které mají Vak ozdravit. "Podstatou činnosti soukromého podnikatelského subjektu, jaký je také Moravská vodárenská, je logicky dosahovat co největšího zisku. Smyslem činnosti politiků je hájit práva a zájmy občanů. Vznáším proto otázku, zda v případě Vak předchozí vedení města práva a zájmy občanů hájilo? V příštích měsících se budeme zabývat konkrétními rozhodnutími, které učinili konkrétní lidé v souvislosti s hospodařením této společnosti. A budeme z nich vyvozovat důsledky," upozornil Aleš Dufek. 

0
Vytisknout
2480

Diskuse

Obsah vydání | 15. 12. 2011