Nechte je dožít, pane Máliši!

24. 1. 2023

čas čtení 4 minuty
Zasílám text otevřeného dopisu, který jsem minulý týden zaslal p. Málišovi, jednateli společnosti MR Impex, s.r.o., píše Tomáš Fiala. Tato společnost koupila v dražbě domek manželů Jiřího a Marie Kastnerových v Těchlovicích na Tachovsku a bez ohledu na jejich vysoký věk a nepříznivý zdravotní stav usiluje o jejich vystěhování.

O tomto případu referovaly koncem minulého roku Novinky i Britské listy.

(Tento dopis jsem panu Málišovi odeslal poštou ve čtvrtek 19. ledna.)

K tomu:

Krutý úřední šiml v ČR zabije dva důchodce


Vážený pane Máliši

S pocitem smutku jsem si koncem minulého roku přečetl příběh manželů Jiřího a Marie Kastnerových v Těchlovicích na Tachovsku, kterým hrozí, že ve věku 86, resp. 82 let budou muset opustit dům, ve kterém několik desítek let žili.

Na základě informací, které mám, je po právní stránce situace zřejmě jasná. Jmenovaní před několika lety darovali domek dceři s tím, že je tam nechá dožít. To bylo uvedeno i v darovací smlouvě, nebylo to však zaneseno do katastru jako věcné břemeno. (Nevím, zda k tomu došlo z důvodu neznalostí právních souvislostí, pochybením katastrálního úřadu, opomenutím či úmyslně.) Poté byl domek kvůli nesplácení dluhů jejich dcery prodán v dražbě a koupila jej společnost MR Impex. Na ni zřejmě tato povinnost nepřechází. Jako vlastník má jistě uvedená společnost právo požadovat vyklizení uvedené nemovitosti.

Dívám se na celou záležitost však i ze stránky lidské. V domku žijí dva lidé ve velmi vysokém věku, kteří zde prožili značnou část svého života. Domek věnovali své dceři v dobré víře, že se pro ně nic nemění, že v něm mohou dožít zbytek života. Je možné, že si již vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu zcela neuvědomují všechny skutečnosti, které nyní nastaly, a to je možná důvod, proč, jak uvádíte, s Vámi nekomunikují. Zřejmě nechápou, proč by se najednou měli na konci života stěhovat.

Proto si myslím, že zaslouží shovívavost, podporu a solidaritu. Pro většinu lidí je stěhování ve vysokém věku velmi traumatizující záležitostí, zejména, když mají (v tomto případě oprávněný) pocit, že jsou k němu nuceni ne zcela vlastní vinou. Bylo by jistě pro ně dobré, kdyby těch několik let života, co jim ještě zbývá, mohli prožít v klidu v domku, kde celý život bydleli.

A pomoc od své dcery asi čekat nemohou. Ale přitom Vy a společnost IMEX, s.r.o. jim můžete výrazně pomoci.

Stažení žaloby o vyklizení domku a přijetí závazku, že tito lidé zde mohou zůstat až do konce života, by bylo z Vaší strany velkorysým gestem humanity. Věřím, že by toto gesto ocenila i značná část veřejnosti, která tento případ vzhledem k jeho medializaci sleduje. Zejména v dnešní době, kdy se kvůli k rostoucí inflaci řada lidí dostává do finančních problémů nebo se toho obává, lidé stále více oceňují solidární chování.

Chápu, že pro společnost MR Impex by to znamenalo určitou finanční ztrátu. Na druhou stranu na základě veřejně dostupných informací vidím, že tato společnost podniká v řadě oblastí, že toto podnikání je úspěšné a přináší finanční zisk.

Uvedené gesto z Vaší strany by jistě mohlo sloužit uvedené společnosti a především Vám i jako dobrá reklama do budoucna.

V Praze 18. ledna 2023

S pozdravem

RNDr. Tomáš Fiala, CSc.,

(adresa)


P.S. považujte, prosím, tento dopis za otevřený. Jeho kopii zasílám do internetového deníku Britské Listy, který o uvedené záležitosti psal dne 31.12.2022

2
Vytisknout
4807

Diskuse

Obsah vydání | 26. 1. 2023