Máj

1. 5. 2020 / Karel Hynek Mácha

Úvod připravil Jan Čulík

Máchovo postavení v české literatuře se vždycky zdálo být kontroverzní - jako by jeho dílo nemělo absolutně nic společného s tradicí české poezie z devatenáctého století. Existenciální motivy, úvahy o nicotě, smrti, časnosti, vině a trestu jsou nesmírně moderní, jako by patřily nejméně do dvacátého století. Hudební struktura Máje, založená na integraci všech vrstev jazyka básně (jak to ukázal ve třicátých letech dvacátého století Jan Mukařovský) je neuvěřitelně složitá a nepřeložitelná do jiných jazyků.

Loupežník Vilém není český literární typ, napsal Josef Jedlička. Ani jeho družka Jarmila jím není. Přesto - nemůžeme Máchu jen tak beze všeho obejít. Vyjádřil za nás cosi skrytého a zapíraného a cosi z jeho díla nám přešlo do krve, třebaže jsme o to dvakrát nestáli a vůbec jsme to nefedrovali.

Jedlička pokračuje:

To, čemu jsme obvykle přiznávali hodnotu a úctu vlasteneckého konání, byla ona drobná zlepšovatelská práce, čím klopotnější, tím úctyhodnější, to jaré a důvěřivé spění k cílům komunálně občanským. Věru, že bylo mnoho co dělat: reformovat pravopis a vydat slovník, zakládat školy a spolky, cvičit v Sokole, psát české kuchařky, přeložit světovou literaturu, vést státoprávní boje, učit se obecní samosprávě, vymaňovat se z vlivu kapitálu a dohánět, dohánět a dohánět - jednou Evropu, podruhé Ameriku, potřetí Sovětský svaz...

Ta přemíra úkolů nás vždycky vedla k tomu, že jsme do své představy vlastenectví zahrnovali i jakousi povinnou spokojenost s málem, snadno se smiřovali s tím, že nejsme původní, a když se z dopuštění osudu stalo, že u nás vyrostla světová osobnost, jakou byl třeba Purkyně, honosili jsme se tím sice, ale za jeho hlavní zásluhu jsme přece jen pokládali, že si občas zašel na pivo k Tomášovi.

Urpostřed toho shonu a kutění nám byl na obtíž každý, kdo se nechtěl podřídit této vlastenecké disciplíně, kdo - třebas byl Čech - chtěl na daném terénu svést svůj nejprivátnější existenciální boj, kdo široce a tvořivě pojal svou národní určenost a snažil se ji povznést na úroveň všelidskou.

První kritikové obvinili Máchu, že je "cizí a nečeský".

A skutečně: loupežník, oblečený v plášť rudě podšitý jako karbonář, aristokratický vůdce tlupy spříseženců je vlastně nemyslitelný v zemi Babinského, který jak známo na stará kolena okopával kajícně v Kartouzích kedlubny. Česká dívka bledá "co amaranth na jaro svadlý" a k tomu ještě v bílém rouchu tesknící na skalním ostrohu je zjev právě tak exotický a právem se jí nedostalo obliby Mařenčiny, Vendulčiny či paní Mullerové. Jen právě zase naše vlastenectví nás přimělo k tomu, abychom děj Máje situovali k doksánskému rybníku, když je přece nade vši pochybnost zřejmé, že scenérií Máje je italské jezero, až do těch plachetních člunků a labutí. Sotvakdy se našimi lesíky ozýval "táhlý trouby zvuk" a vůbec je nepředstavitelné, že by u nás byl někdy zval k lásky hrám "hrdliččin hlas"...

A přece. Navzdory všemu rozumu a zkušenosti, navzdory přízemnímu pragmatickému vlastenectví, navzdory pohodlnosti, z níž se neradi dáváme vyrušovat, a i navzdory politické manipulaci vyvstává u nás od dob Máchových nad temné hory růžný den, borovými háji vane vítr, který nad lesy řídí divokých husí let a po horách mladičké stromky sklání, chvějeme se zvukem strhané harfy a opíjíme se sladkostí pýru na ladech a dokud nejsme zcela staří anebo dočista zlí a nelidští, občas k nám zaléhá i přes hory a doly, přes oceány a šílený mumraj světa žežulčino volání a sladký hrdliččin hlas.

Neboť nad pravdu zkušenosti a denní potřeby je koneckonců vždycky pravda básníkova. Ona nás pak vede i k tomu, abychom byli více lidmi, a lidmi co nejúplnějšími.

Josef Jedlička, České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi, Praha 1992

Plné znění Máchova Máje BL

O Máchově Máji

1. 5. 2014 / Boris Cvek

To nejméně podstatné na Máji je jeho děj. Je-li vůbec jaký, zdá se, že jej lze shrnout takto: mladý zbojník Vilém se mstí na svůdci své dívky vraždou, stává se proto ovšem (mimoděk) otcovrahem -- je zatčen, odsouzen k smrti a popraven. Nejprve stojíme -- co se týče děje -- před svedenou dívkou, která v bolestném napětí čeká na zrazeného milence. Je ale jasné, že po něm touží, že byla svedena, ne že sváděla. Užuž se jí zdá, že to přijíždí on, je to však jeden z jeho druhů, a ten jí přináší krutou zprávu (K H. Mácha: Básně, Český spisovatel Praha 1997):

Odstraňme ostýchavé, šedé myši a puch potu netolerujeme. Jak může chutnat práce ve 21. století

Diktátorský manažerismus po česku

30. 4. 2014 / Bohumil Kartous

Společnost Baťa si zakládá na tom, jak skvělé pracovní prostředí její zakladatel vytvořil, jak podporoval zaměstnance po stránce sociální nebo vzdělávací. V českém prostředí se slovo Baťa stalo synonymem pro progresivní podnikání se silným sociálním kontextem.

Každá legenda postupem času nabývá na čím dál větší neuvěřitelnosti. Někdy může dojít i k tomu, že skutečnost legendu zcela popírá. Příkladem může být korespondence současného ředitele obchodního provozu firmy Baťa v ČR zaměstnancům, zejména prodavačkám. Diktátorský styl, dehonestující a posměšné formulace typu "šedé myši netolerujeme", "někomu nebylo v obličeji shůry dáno", "každý může být atraktivní" nebo "puch potu jednou pro vždy netolerujeme" následuje výhrůžka pana ředitele, že "takové případy bude posílat okamžitě domů s áčkem v docházce".

Proč necituje Český rozhlas i z ruských médií?

30. 4. 2014 / Jan Čulík

Měl jsem ve středu 30. dubna večer tu politováníhodnou zkušenost, že jsem náhodou vyslechl jakýsi dvacetiminutový pořad Českého "veřejnoprávního" (??) rozhlasu, údajně věnovaný "přehledu zahraničního tisku". Měl jsem velké pochybnosti, že jde o veřejnoprávní rozhlas, protože pořad byl naprosto jednostranný. Jsem zvyklý z Velké Británie, že zejména veřejnoprávní média, ale vlastně i komerční rozhlas a televize, zkoumají každý problém z dvou protikladných úhlů pohledu. To se v pořadu Českého rozhlasu vůbec nedělo. Svou jednostranností mi pořad připomněl bolševickou propagandu v komunistickém rozhlase z doby před rokem 1989. Pořad vytvářel dojem, jako že existuje jediná možná pravda, a tu zastává veškerý "civilizovaný" svět, a ten reprezentují právě redaktoři ČRO! :)

V první části tohoto pořadu ČRo bylo věnováno mnoho dlouhých minut doslova nadávání bývalému německému kancléři Gerhardu Schröderovi, který právě oslavil své sedmdesátiny v Petrohradě, ve společnosti Vladimíra Putina. Nadávky, které prostřednictvím citací z redakčního komentáře německého týdeníku Der Spiegel, které ČRo vrhal na Schrödera ("je to ostuda", "měl by se stydět!") mi připomněly stejný druh pořadu jehož prostřednictvím komunistický Československý rozhlas nadával v roce 1977 Václavu Havlovi a signatářům Charty 77. Byl to úplně stejný styl.

Aby nebylo mýlky - ať si Český rozhlas ve vysílání nadává komu chce (posluchači sami usoudí, zda je to civilizované chování), ale nemá snad zákonnou povinnost zveřejnit i opačný názor?

Pořad dále pokračoval nadávkami skotskému premiéru Alexi Salmondovi, který se vyjádřil - ještě před anexí Krymu - že mu některé rysy Vladimíra Putina imponují, zejména to, jak se mu podařilo posílit hrdost Rusů. Český rozhlas se normálně pokud vím nevěnuje podrobnostem skotské politiky, ale v tomto případě se nad Salmondovým pozitivním hodnocením Vladimíra Putina mohl s prominutím doslova podělat. (Vlastně Českému rozhlasu děkuji, protože mě definitivně přivedl k rozhodnutí, že budu na podzim ve Skotsku hlasovat pro Salmonda a pro nezávislost Skotska.) ČRo Salmondovi doslova vyhrožoval, že jeho pozitivní hodnocení Vladimíra Putina vážně poškodí mezinárodní pověst Skotska, pokud by na podzim hlasovalo pro nezávislost. :) Jinou citovanou perlou, kterou ČRo uvedl, bylo varování, že mnohým západním politikům jistě imponuje Putinova "rozhodnost a mužnost", avšak "měli by si uvědomit, že západní veřejnost tyto jejich názory nesdílí". Jak to, sakra v Českém rozhlase vědí, že "západní veřejnost" obdiv vůči Putinovi nesdílí?

Což mě vede ke skromnému dotazu: Neporušuje Český rozhlas zákon, když vysílá v přehledu zahraničního tisku pouze nadávky proti Putinovi a necituje jako protikladný názor nic z ruského proputinovského tisku?

Jako protilátku k tomuto pozoruhodnému, tedy opravdu podivnému, pořadu ČRo, posuďte prosím tento článek na serveru BBC, týkající se pozitivního hodnocení Vladimíra Putina skotským premiérem Alexem Salmondem:

Čapkovský problém české žurnalistiky

1. 5. 2014 / Karel Dolejší

"Putin je mistr strategie a šachový šampión, který vyniká v oblastech, kde obsazujeme role zelenáčů neschopných uchovat poučení z dějin", konstatuje Vincent Desportes, bývalý šéf Ecole de Guerre. Jeho vyjádření v komentáři cituje Arnaud de Borchgrave z UPI.

V českých médiích místo podobných pasáží nalézáme stereotypně převládající narativ, podle nějž Putinovo jednání představuje vlastně projev nesmírné slabosti.

Proč si nemůžeme přečíst v českém tisku komentáře, jaké píše Arnaud de Borchgrave?

Ruský plukovník Strelkov: Besedoval o tom, jak bojovat s terorismem. Teď ho šíří na Ukrajině

30. 4. 2014

KD│ Abcházská agentura ANNA News 6. 6. 2013 informovala o besedě u kulatého stolu, kterou na podnět analytického centra Epocha pořádala příloha ruského listu Nězavisimaja gazeta, Nězavisimoje vojenoje obozrenje (НВО). Diskuse byla věnována boji proti terorismu v Sýrii a korekci vojenské reformy v Rusku a abcházský web přinesl stenozáznam všech příspěvků.

Jedním z účastníků akce byl plukovník v záloze Igor Strelkov (v popředí, na levé straně stolu), který v současnosti působí jako velitel proruských ozbrojenců ve východoukrajinském městě Slavjansk.

Téměř polovina Američanů si přeje, aby USA omezily své angažmá ve světě

1. 5. 2014

Ve výzkumu zadaném agenturou NBC News a listem Wall Street Journal se 47% respondentů vyjádřilo, že by Spojené státy měly omezit své angažmá na mezinárodní scéně. Jde o dramatickou změnu od společenské atmosféry po 11. září 2001 k nové, která doprovází pokusy prezidenta Baracka Obamy vyrovnat se s krizemi na Blízkém Východě a na Ukrajině.

Co vlastně podepsal Zaorálek?

30. 4. 2014

Kompletní text prohlášení, které dnes na jednání v Pekingu přijali český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a jeho čínský protějšek Wang I, je ZDE, píše Petr Michal.

Z hlediska postoje k Tibetu a lidským právům jsou klíčové následující dva odstavce:

Roste riziko náhodného odpálení jaderných zbraní

30. 4. 2014

Britská analytická instituce Chatham House vydala analýzu, z níž vyplývá, že případů, kdy byly jaderné zbraně omylem téměř odpáleny, je daleko více, než si myslíme, a že riziko náhodného odpálení jaderných zbraní roste.

Ve zprávě nazvané "Too Close for Comfort: Cases of Near Nuclear Use and Options for Policy (Příliš nebezpečné: Případy kdy málem došlo k odpálení jaderných zbraní a možnosti politické strategie)" se praví, že odpálení jaderných hlavic zabránilo v řadě případů jen "individuální rozhodnutí, často v rozporu s oficiálními předpisy a s příkazy politiků".

Jaká paralýza?

30. 4. 2014 / Uwe Ladwig

Jaká, prosím, paralýza? Merkelová přece hraje velice tvrdě hru Američanů a média ji při tom podporují. Ona neusiluje o silnou Evropskou unii, ale o EU jako na věčné časy slabšího partnera USA. A Němcům to prodává jako reakci na akce Kremlu. Že to všechno ale začalo tím, že Merkelová přijala protidemokratický puč v Kyjevě, o tom se taky v Německu píše málo, upozorňuje z Hamburku Uwe Ladwig.

V důsledku tvrdé práce německých médií se ale v Německu málokdo ptá, co vlastně Merkelová chce a z jakých důvodů. Většina novinářů kreslí Putina jako krvelačného člověka a Obamu jako anděla, jehož Ukrajinci milují. Je s podivem, že se většina lidí vůbec neptá, jestli to opravdu souhlasí s tím, co se děje. A ti, kdo píší něco o dluhu Němců Rusům a Ukrajincům z doby druhé světové války, asi studovali historii, nechápou ale vůbec normální lidi. Ty vůbec ani nenapadne, že by měli dělat něco kvůli tomu, co se dělo za druhé světové války, pokud zrovna nešlo o holocaust.

K tématu konkrétně např: Searching for Deterrence: Ukraine Crisis Exposes Gaps Between Berlin and NATO ZDE

Ukrajina odmítá obvinění Moskvy, že "staví koncentrační tábory"

30. 4. 2014

Různá ruská média rozšiřují nepravdivou informaci ohledně výstavby dočasných táborů pro nelegální migranty na Ukrajině. Tuto informaci poprvé přineslo prohlášení ruského ministerstva zahraničí ze dne 28. dubna. Podle ruských zdrojů jsou na Ukrajině budovány "koncentrační tábory" pro tisíce osob z jihovýchodu země.

Litevská vojenská rozvědka: Rusko může provést "překvapivý útok"

30. 4. 2014

Jak vyplývá ze zprávy 2. oddělení operačních služeb litevského ministerstva národní obrany, existuje malá pravděpodobnost války v oblasti Baltského moře, a to navzdory stále agresívnější politice Ruska.

"Rusko zatím není schopno zahájit ozbrojený konflikt proti NATO", píše se ve zprávě. Dokument také obsahuje informace o tom, že Moskva ve vztahu k ostatním zemím hodlá především používat nevojenské prostředky, včetně ekonomického, informačního, diplomatického nátlaku a demonstrace ozbrojené síly. Teprve kdyby tyto prostředky nebyly účinné, Rusko by bylo připraveno podniknout vojenskou akci.

Litevci tvrdí, že i když má Rusko k dispozici obrovské vojenské prostředky, orgány v Kremlu si zřejmě uvědomují, že v nejbližších deseti letech se jim nepodaří srovnat rozdíl v potenciálech, který zemi odděluje od NATO a USA. V souvislosti s tím platí, tvrdí litevská vojenská rozvědka, že pokud se Rusko rozhodne jako první zahájit ozbrojený konflikt, půjde prý o překvapivý útok.

Podrobnosti v polštině: ZDE

Podpořte pronásledované britské vysokoškolské odboráře

29. 4. 2014

Glasgow University podrobila dva odboráře disciplinárnímu řízení za to, že informovali studenty o důvodech učitelské stávky.

Dva zaměstnanci University of Glasgow, stejně jako mnoho dalších členů odborového svazu britských univerzitních učitelů UCU po celé Británii, přeposlali svým studentům standardní dopis od generální tajemnice odborového svazu Sally Huntové, vysvětlující, proč univerzitní učitelé stávkovali. Za to s nimi univerzita zahájila disciplinární řízení.

Odborový svaz britských univerzitních učitelů UCU zdůrazňuje, že bude hájit právo svých členů, zaměstnaných ve školství, na komunikaci se svými studenty o otázkách, které jsou pro ně důležité. Právo být členem odborového svazu je základní lidské právo, zakotvené v článu 11 Evropské konvence o lidských právech, je to právo, jehož součástí je i právo nebýt trestán za účast na legální stávce.

Schůze odborového svazu UCU na univerzitě v Glasgow schválila rezoluci na podporu obou svých pronásledovaných členů. Můžete je podpořit podepsáním petice, požadující, aby rektor Glasgow University zrušil závěry disciplinárního řízení s těmito odboráři.

Petice je umístěna ZDE

Když se chce...

30. 4. 2014

zaujal mě článek nejmenovaného autora Návštěva Úřadu práce v Opavě - "klíč od WC se nachází ve vedlejší budově". Zejména proto, že i já jsem shodou okolností včera odnášel manželčin přehled OSVČ na zdravotní pojišťovnu. Obdobně jako ve zmíněném příspěvku paní v pojišťovně zjistila, že nemá nahlášenu rodičovskou dovolenou, píše čtenář David Pelikán.

Pokračování však bylo zcela odlišné. Otočila se k počítači, otevřela jakýsi formulář a přímo poslala žádost na sociálku, aby ji potvrdili vše potřebné. Čímž byl tento problém vyřešen.

Jak vidno, vše ukazuje na neznalost/neschopnost úředníků pojišťovny v Opavě.

Čína zakázala lov a konzumaci vzácných druhů zvířat

30. 4. 2014

Peking po létech vyslyšel výzvy mezinárodního společenství a uznal, že praxe lovu a konzumace ohrožených druhů představuje "globální hrozbu". Novela trestního zákoníku tuto praxi zakazuje v případě 420 ohrožených druhů. Konzumace pand, nosorožců, opic, černých medvědů, pásovců a žraloků souvisí buď s tradiční medicínou, nebo kuchyní. Tresty za porušení zákona se pohybují v rozmezí 3-10 let odnětí svobody nepodmíněně.

Proč se musíme vyhubit

30. 4. 2014 / Wenzel Lischka

Nás, výjimečné vědce a filosofy, mezi které skromně patří vědečtí negativisté, vždy zajímaly otázky vyhubení lidstva. Především je nutné si uvědomit, že zánik lidstva je stejně neodvratný jako zánik vesmíru. Při dobré a uvědomělé vůli jej můžeme pouze pozdržet, ale není vůbec jednoznačné, jestli je to žádoucí.

Souvislosti

30. 4. 2014 / Milan Dubský

Přebujelost, dá se tomu také říci rakovina, některých vlastností člověka vede část druhu homo sapiens k jednání, jež ohrožuje celou skupinu. Rozdílnost názorů, která je jinak zdravá při existenci tolerance a má racionální jádro, může nakonec i sjednocovat. Jde však hlavně o názory těch, kteří mají možnost, schopnost a chtějí ovlivňovat chod a průběh událostí.

Pozvánka:

Večer s A. J. Liehmem

30. 4. 2014

Masarykova demokratická akademie pobočka Praha Vás zve na

VEČER S  A. J. LIEHMEM

významnou osobností české kultury, která nedávno oslavila devadesátiny a je připravena odpovědět na Vaše otázky.

Večer se koná v pondělí 12. května 2014 v 17:00 hodin ve Steinerově sále Lidového domu, Praha 1, Hybernská 7a (vchod průchodem z Hybernské, druhé dveře vpravo, zazvonit na Steinerův sál).

Moderuje Miloš Bárta.

Pro zájemce je připraven Liehmův sborník "Názory tak řečeného Dalimila", vydaný počátkem letošního roku.

Egyptský soud odsoudil další stovky lidí k smrti, zatímco Bílý dům částečně obnovil vojenskou pomoc Káhiře

29. 4. 2014 / Daniel Veselý

Zdá se to neskutečné, ale je to pravda. Egyptský soudce Saeed Youssef poté, co odsoudil k smrti 528 lidí, přikázal, aby bylo na smrt posláno dalších 683 osob. Mnoho z nich bylo za podněcování násilí a zabití jednoho policisty souzeno v nepřítomnosti -- beze svědků a důkazů, jak se můžeme dočíst ve zprávě Amnesty International ZDE . V první "várce" odsouzených byl trest smrti potvrzen u 37 osob a 491 dalších bylo posláno za mříže na doživotí.

Na východní frontě neklid

29. 4. 2014 / Lubomír Brožek

Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby mělo možnost omezit moc omezenců.

Gabriel Laub

Zdaleka ne každý blázen si je vědom svého bláznovství. Mnohdy si ani neuvědomí, že to, co ho obklopuje je normální blázinec a dává mu proto různá bizarní jména. Například Globální vesnice. Globální vesnice je místo, kde blázni sní o svobodě a věří, že o něčem rozhodují. A ta víra hory marnosti přenáší. Ale slova jsou jako Alenčino zrcadlo a blázni netuší, co je za ním. Třebaže většinou nejsou zase až takoví blázni, aby je nenapadlo, že Globální vesnice je jenom jedno z nesčíslných pojmenování panství.

Ne základnám: Odmítáme důvody, proč nám ČT odmítla poskytnout informace

29. 4. 2014


České televize
generální ředitel
Petr Dvořák
Kavčí hory
140 70 Praha 4 Praha

28.4.2014

Věc: Odvolání proti odmítnutí poskytnutí informace v souladu §16 odst.1 zák. 106/1999 Sb., č.j. LP 198/2014

Česká televize si je vědoma, že iniciativa Ne základnám sleduje, jak dalece je plněn veřejnoprávní charakter zpravodajského vysílání a zda při vysílání nedochází k porušování (kromě jiného) etického kodexu ČT. Tomu odpovídá korespondence i žádosti o svobodném přístupu k informacím odeslaná do ČT. Zaslané odůvodnění ČT k odmítnutí poskytnutí informace č.j. LP 198/2014 je nevěrohodné.

Volyňský román -- II. část

29. 4. 2014 / Josef Brož

Volyňská dvojsvatba >

Kubičko se mi stalo synonymem devótnosti jistého typu novinářů, omlouvám se, mohl bych také napsat Jefim Fištejn, kdyby to už nebylo mnohem trapnější jako výklad slouhovství.

V minulém díle jsem se dozvěděli, že česká vláda nechce podporovat organizovaně repatriaci volyňských Čechů. S ohledem na to, co tito lidé v předchozcíh generačních pro tuto zemi udělali, je to naprostý skandál. Koho to ale zajímá?

Nevím, samozřejmě i já pochybuji, že se něco změní. Ale jakmile se člověk tomuto pocitu poddá, už vůbec nic nezmůže, že? Někde v hodině mezi psem a vlkem jsem se probudil, a naprosto jasným odhodláním jsem si řekl, že se v tom musí něco udělat. Musím odjet na Volyň. Už dlouho jsem neměl tak intenzivní pocit -- naposledy někdy v době, kdy Miloš Zeman a Václav Klaus podepsali opoziční smlouvu, ale to už je dost dávno.

Kuře à la Ukrajina

29. 4. 2014 / Karel Dolejší

Zatímco v českých zemích se Putinovi přímluvci vyznačují šířením válečné psychózy, na Ukrajině už před rokem oděská ruskojazyčná televize Akademia vyrobila film, který si můžete pustit výše. Nese název Реальное состояние вооружённых сил США (Reálný stav ozbrojených sil USA) a je věnován úpadku americké strategické jaderné triády, ale také neefektivitě systému akvizice výzbroje pro americké ozbrojené síly. Nehledě na promoskevský spin, uvedená fakta jsou pravdivá a snadno ověřitelná. Když v České republice napíšete, že nelze mechanicky srovnávat výdaje na obranu v USA a Rusku, protože Rusko nakupuje potřebné zbraňové systémy relativně levně, kdežto Pentagon utrácí obrovské sumy za nepotřebné krámy, obhájci Vladimira Putina se na vás sesypou a nenechají na vás nit suchou. Na východ od nás je totéž tvrzení součástí výbavy proruských médií usilujících ujistit publikum, že USA jsou na kolenou a Rusko naopak ve strategických zbraních disponuje patnáctiletým náskokem, takže Putin může Obamu rozšlápnout jako švába.

Měkký nástroj ovládání mas

29. 4. 2014 / Petr Sak

Idolatrie není povrchním a novým jevem. Tvoří konstantu ve vývoji lidské civilizace, i když se v toku dějin proměňuje. Její podstata se projevila v nejznámější idolatrické události biblických dějin, v nahrazení transcendence, k níž vyzýval Mojžíš, kultem zlatého telete. Analogii pak můžeme spatřovat v pokoušení Ježíše na poušti, Fausta Mefistem anebo ve vítězném úšklebku kardinála Duky při získání církevního majetku. Ve všech případech se jedná o projevy stejné kosmické síly.

Jan Pavel II. nese přímou odpovědnost za miliony mrtvých v Africe

29. 4. 2014 / Jan Čulík

Při příležitosti "svatořečení" papeže Jana Pavla II. se česká média licoměrně vyhnula informaci o tom, že papež Jan Pavel II. nese přímou odpovědnost za miliony mrtvých v Africe, kteří tam zemřeli v důsledku nákazy virem HIV. V rozhlase BBC se při příležitosti jeho "svatořečení" o tomto problému hovořilo, i o tom, že Jan Pavel II. efektivně nezasáhl proti zneužívání dětí svými kněžími. V reportáži BBC jsme také slyšeli, že zatímco miliony katolíků považují "zázraky", které údajně způsobil Jan Pavel II., za prokázané, miliony jiných lidí to považují za nesmysl. Škoda, že takovouto nestrannost nedokáží projevit česká média.

Ale k odpovědnosti Jana Pavla II. za smrt v Africe i jinde v třetím světě. Katolická církev totiž za tohoto papeže i za papeže Ratzingera zakazovala používání kondomů, a to i u osob, nakažených virem AIDS. Její hodnostáři tvrdili, že kondomy nechrání před přenosem viru AIDS. V Evropě je katolická církev relativně slabá a tak její vražedný postoj v této věci neměl širší dopad. V mnoha zemí třetího světa však katolická církev přímo kontroluje zdravotnictví, případně státní ideologii, a v některých středoamerických zemích bylo šíření prezervativů přímo zakázáno. Je důležité tyto skutečnosti při svatořečení Jana Pavla II. připomenout, proto odkaz na níže uvedené články. Toto nijak nezpochybňuje ničí náboženskou víru, na kterou má samozřejmě každý občan právo a kterou respektujeme. Jiná věc je mocenská ideologická bigotnost, ať komunistická či jiná, která ničí životy.

Channel 4 News: Závažná témata jako kondomy při AIDS v Africe budou za tohoto papeže potlačena

Ratzinger a jeho mrtvoly

Katolický arcibiskup: V Evropě záměrně napouštějí kondomy virem HIV

Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí

Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí

EU odsoudila "bigotnost Vatikánu"

Vatikán: "Nepoužívejte prezervativy, nechrání před AIDS"

Keňan s AIDS: Nesmím používat prezervativy, katolická církev to zakazuje

Vláda hasí požár benzínem

29. 4. 2014 / František Štván

Skutečnost, že je vysoká nezaměstnanost a sociální vyloučení nebezpečným požárem, který se evidentně vymyká společenské kontrole, namísto snahy ho systémově hasit, může popřít jen jedinec postižený sociální slepotou kombinovanou s absencí společenského pudu sebezáchovy. Jak mohu vrcholovým politikům věřit snahu v obrat, když na vládní úrovni začínají jednotliví ministři svůj boj s vysokou mírou nezaměstnanosti prohlášením, že zeštíhlí počty zaměstnanců a to samé chtějí od šéfů sobě podřízených organizací. Copak např. i nový ředitel vězeňské služby neslibuje propouštění?

Janoušek a přizpůsobiví lidé

29. 4. 2014 / Boris Cvek

Víte, jak se pozná "přizpůsobivý" člověk? Prostě se přizpůsobí podmínkám. Nabízejí podmínky možnost zbohatnutí díky podvodům? Chopí se jí! Říkají podmínky, že je třeba uhnout z cesty zlodějům a nechat se okrádat? Drží hubu a krok! Pan Janoušek zřejmě považoval drobnou ženu, která se mu postavila, a riskovala tak svůj život, za "cigošku", protože byla nepřizpůsobivá... copak neviděla, že ten pán jede ve voze značné ceny, který v ČR mají zejména ti, kdo se přizpůsobili podmínkám volné ruky? Přizpůsobivý občan by si na jejím místě nechal naplít do tváře bez mrknutí oka. V každém případě bezprostředně po slavné nehodě si pan Janoušek myslel, že to je pořád "hrozná prdel", neboť i česká spravedlnost byla dosud vždy spíše přizpůsobivá.

"Normálně cigoška, couvání zezadu, do mě bouračka. Čtyři sta novinářů, osmnáct policejních vozů, to je hrozná prdel tady," volal Janoušek kamarádce po nehodě. Není tak pochyb, že o srážce se ženou věděl. Poté, co 51letou ženu v opilosti svým vozem srazil, od nehody ujel."

Zdroj: ZDE

Poznámka ke čtení knih

29. 4. 2014 / Boris Cvek

Dovolte mi malou poznámku k četbě beletrie a filozofie. Pro mne osobně tato četba vždy znamenala rozvíjení sebe sama, přivlastňování a asimilování toho, co jsem potřeboval, abych byl co nejrozvinutější: viděl jsem ostatně, jak velice se různí autoři liší, a to je to, co jsem na tom všem obdivoval nejvíc, viděl jsem, jak člověk může být bohatý a zajímavý teprve tehdy, když je sám sebou a sám za sebe. Samozřejmě něco takového vyžaduje sílu, ale tu sílu právě budujete a získáváte tou četbou. I proto mne vždy fascinovalo, když jiní lidé četli to samé jinak než já, pokud byli sami sebou, pokud jejich zaujetí tou četbou bylo opravdové a měli tak sílu být sebou samými a něčím mne obohatit.

Návštěva Úřadu práce v Opavě - "klíč od WC se nachází ve vedlejší budově"

29. 4. 2014

Dnes jsem s partnerkou absolvoval návštěvu Úřadu práce v Opavě na Jánské ulici, píše Jan Aldera.

Když žena podávala přehled OSVČ za rok 2013, ukázalo se, že zdravotní pojišťovna od ní požaduje přehled vyplacených dávek státní sociální podpory - v jejím případě konkrétně z důvodu rodičovské dovolené.

Je nepochopitelné, že systém není nastaven tak, aby si tuto skutečnost zdravotní pojišťovna mohla zjistit a ověřit sama. Zdravotní pojištění je povinnou záležitostí a na zdravotní pojišťovnu stát ve skutečnosti převádí řadu svých pravomocí, ale na možnost ověřit si tuto informaci bylo zapomenuto. Je neuvěřitelné, že je občan nucen jít na Úřad práce, aby mu vytiskli další zbytečný papír.

To, co mne však na Úřadu práce v Opavě na Jánské ulici překvapilo, je cedulka na toaletě, která působí jako špatný vtip - Klíč k WC je umístěn ve vedlejší budově..

Cedulka je v prostorách, kde často dochází těhotné ženy, nebo ženy na mateřské dovolené s malými dětmi.

Německé debaty -- náš vzor?

28. 4. 2014 / Jan Mrskoš

To si asi málokdo přeje. Nicméně, když je v rádiu nebo v jejich televizi poslouchám, trochu jim závidím a přeji si, aby i U Nás jsem někdy něco takového slyšel. Už jsem to zde předtím zmiňoval. A když zde teď čtu článek Jana Čulíka a Daniela Veselého, nedá mi to, abych nepřipomenul, co jsem viděl tento týden na 2. německém programu ZDF, kde se moderátorka Maybrit Illner ptala pozvaných hostů na jejich náhledy k aktuálním událostem na Ukrajině. A kupodivu, nejen moderátorka, ale i ti diskutující se chovají dosti jinak, než čteme nebo posloucháme většinou na hlavních sdělovacích médiích. A že ti diskutující byli svou činností dosti blízko k vrcholům státní politiky, tedy mají o tom problému jistě více informací než člověk z ulice.

BRITÁNIE:

Květnové eurovolby zřejmě vyhraje ultranacionalistická strana UKIP

28. 4. 2014

Čelní britští politikové varovali, že květnové volby do evropského parlamentu zřejmě vyhraje ultranacionalistická euroskeptická strana UKIP (United Kingdom Independence Party, Strana nezávislosti Spojeného království). Znamenalo by to kolaps v důvěru v existující britský politický establishment. Dosti podstatně směrem k nenávisti vůči cizincům by se změnila anglická politická scéna.

Podle průzkumů veřejného mínění organizace YouGov by UKIP získal 31 procent, labouristé 28 procent a konzervativci 19 procent voličských hlasů.

Heptyl

28. 4. 2014 / Cyril Podolský

Duben se přehoupl přes půlku. Byl první pátek po patnáctém a U Vitoucha to zrovna vřelo. Všichni si kvapem objednávali poslední piva. Nikdo ani v koutku duše nepochyboval, že ve chvíli, kdy se hodinová ručička dotkne sedmé, vypadnou v celé hospodě pojistky. Každý, kdo tu seděl, měl z toho čekání podivné mrazení v zádech. A každý, bez výjimky, se na tu chvíli těšil.

Umělecká literatura toho času. Ztráty a nálezy. Souvislosti

28. 4. 2014 / Miroslav Vejlupek

Vše sice prochází vývojem, ale v roce 2014 je ukazatelem vývoje - opět kvantum. Kolik osobních automobilů přibude na českých silnicích. Kolik přibude pacientů s nádorovým onemocněním. Kolik knih napíše spisovatel, aby ho (ne)znali. Kolik členů má Obec spisovatelů, aby na to mohla být hrdá?

Má jich více než jeden tisíc sto, říká web Obce. To je ale kvantum!

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za březen 2014

18. 4. 2014

V březnu 2014 přispěli čtenáři finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 46 819 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v lednu 2014 částkou 3088,22 Kč.

Zůstatek byl koncem března 2014 325 206,53 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 166 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

72332