První projekt svého druhu ukazuje ohniska rozvoje vzdělávání, zdraví, občanského rozvoje a sociální rovnoprávnosti

Jak vypadá krajina sociálních inovátorů v ČR

30. 4. 2015 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Mezinárodní organizace Ashoka, která podporuje síť sociálních inovátorů v různých zemích světa, představila mapu sociálních inovátorů ČR. Jde grafické zpracování z průzkumu, které ukazuje ohniska a vztahy v několika oblastech občanských aktivit a sociálního podnikání, zejména v oblasti vzdělávání, zdraví, občanský rozvoj, sociální a ekonomické rovnoprávnosti.

Princip, na němž Ashoka staví, je postaven na výběru sociálních inovátorů a jejich následné zařazení mezi partnery (fellows), kterým organizace poskytuje finanční podporu a know how. V současnosti podporuje organizace na 2 700 sociálních inovátorů, zejména v rozvojových zemích. Mezi podporované partnery patří například Belgičan Bart Weetjens, jenž cvičí krysy k vyhledávání nášlapných min v Africe nebo Cyril Mooney, řádová sestra, která proměnila původně elitní školu v Kalkatě na místo střetávání dětí z rodin napříč kastami a ekonomickým zázemím.

Mapa sociálních inovátorů v ČR se snaží zohlednit zejména vliv a vazby sociálních inovátorů ve vybraných oblastech. Vedle sebe se tak ocitli aktivisté z neziskového sektoru, donoři, lidé z veřejných institucí i soukromého sektoru. Podle Ondřeje Lišky, současného ředitele Ashoky pro ČR, nejde o žebříček úspěšnosti, ale o snahu postihnout současný stav. Průzkum, na jehož základě mapa vznikla, probíhal metodou "sněhové koule", kdy byli postupně oslovováni vytipovaní lidé a prostřednictvím rozhovoru s nimi byly postupně mapována síť, v níž se pohybují, a další lidé, kteří se na sociálních inovacích podílejí. 

Prostřednictvím 310 rozhovorů tak bylo vytipováno 1 840 osob. V porovnání s Rakouskem (287 rozhovorů a 1 213 osob) nebo Itálií (443 rozhovorů a 1 061 osob), kde proběhly podobné průzkumy, se zdá být sektor sociálního podnikání a občanských aktivit v ČR jednak o poznání širší a jednak také více vzájemně propojený (12,2 nominací na osobu oproti 4,2 nominacím v Rakousku). Genderové zastoupení je v ČR relativně vyrovnané, 43 % tvoří ženy, což je ve srovnání s Itálií výrazně vyšší poměr (20 - 40 % dle regionu).

"Oblast péče o zdraví, zdravý životní styl a zdravá výživa představují dohromady dost širokou oblast, ne vždy vnímanou jako jednotnou. Zde zatím  nevznikl systémový watchdog typu EDUin ve vzdělávání. Tato oblast je zřejmě zatím slaběji propojena s jinými prioritními tématy občanské společnosti," říká Olga Shirobokova, která průzkum v ČR vedla. Data z průzkumu zpracovala rakouská společnost FAS research.

Mapa sociálních inovátorů v ČR 

0
Vytisknout
6869

Diskuse

Obsah vydání | 5. 5. 2015