Jan Musil: Nesouhlasím s rozhodnutím Ústavního soudu o církevních restitucích

4. 6. 2013

čas čtení 21 minut

Upozorňuji na toto odlišné stanovisko soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Jana Musila, CSc. ve věci návrhu na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, píše Aleš Uhlíř.

Odlišné stanovisko soudce Ústavního soudu Jana Musila

Nesouhlasím s výrokem III a s odůvodněním nálezu pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 10/13, ve věci návrhu na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. Podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zaujímám k nálezu odlišné stanovisko.

Jsem toho názoru, že podaným návrhům mělo být vyhověno a že celý zákon měl být zrušen.

Své odlišné stanovisko odůvodňuji takto:

Ústavu České republiky si musí hlídat občané sami

4. 6. 2013

čas čtení 7 minut

Tisková zpráva Ne základnám

Společně se spisovatelkou Lenkou Procházkovou, HzPD a dalšími organizacemi iniciovala Ne základnám protest k tzv. církevním restitucím před Ústavním soudem. Policie ČR shromáždění v Brně před Ústavním soudem neumožnila s tvrzením, že je nezákonné. Pro případné petiční stánky stanovila režim odchodů a příchodů občanů podepisujících petice. Z čeho vycházel zákaz policie u řádně ohlášeného a nezakázaného shromáždění občanů?

Nešpiňte mrtvého, hlasatelko morálky Procházková

4. 6. 2013 / Štefan Švec

čas čtení 1 minuta

V pátek 31. 5. vyzvala Lenka Procházková poslance Marka Bendu, aby neuváděl lži o mrtvém Pavlu Dostálovi. To je dobře. Sama Procházková ale uvádí lži o mrtvých taky. V diskusi z 29. 2. 2012 na Aktuálně.cz a na jiných místech uvádí: "Začátkem devadesátých let, když stát daroval církvi asi 160 velkých nemovitostí, aby řády mohly pokračovat v přerušené činnosti, prohlásil tehdejší kardinál Tomášek, že stát je velkorysý, poděkoval za darování a slíbil, že víc už církev žádat nebude."

Jak vyplývá z článku "Co kardinál Tomášek neřekl" od Josefa Nerušila, kardinál Tomášek nejspíš nikdy nic takového nevyslovil. Řídím se jen standardy Lenky Procházkové, když použiju její slova a napíšu: Z tohoto pátrání Josefa Nerušila jasně vyplývá, že spisovatelka a aktivistka Lenka Procházková ve veřejném projevu pošpinila čest mrtvého kardinála a mystifikovala laickou i odbornou veřejnost v době, kdy Ústavní soud projednává stížnost na podobu zákona o majetkovém narovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Je škoda, že Britské listy dva totožné případy odhalení mystifikace v jediné kauze zveřejnily tak daleko od sebe -- oprávněnou stížnost Lenky Procházkové jako jeden z hlavních článků čísla, a stejně oprávněné, jen mnohem méně hysterické upozornění Josefa Nerušila na místě, kam už doroluje jen opravdový vytrvalec. Měřme prosím všem stranám sporu stejným metrem.

Cenzura výroků kardinála Tomáška?

4. 6. 2013 / Lenka Procházková

čas čtení 6 minut

Pražské arcibiskupství údajně odmítá potvrdit výroky někdejšího kardinála Františka Tomáška k církevním restitucím. Na žádost Britských listů, abych se k tématu vyjádřila, uvádím stručnou chronologii kardinálových vystoupení od roku 1989.

Při děkovné mši za svatořečení Anežky Přemyslovny, která se za přítomnosti tisíců občanů konala v katedrále Sv. Víta 25. listopadu 1989, prohlásil kardinál Tomášek: "V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v našich zemích jsem já i katolická církev na straně národa." O měsíc později (23.12.) se vyjádřil v souvislosti s případnými majetkovými požadavky ŘKC takto: "O tom se zatím nejedná a ani se to neplánuje. Doufáme však, že ze strany státní správy bude větší otevřenost a že pro církevní činnost poskytne stát větší možnosti."

Ne déšť, ale ministr zemědělství Petr Bendl je hlavním viníkem letošních povodní

4. 6. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 1 minuta

Asi vás u tohoto kategorického prohlášení napadne proč. Je to přitom tak prosté... Ministerstvo zemědělství, řízené dočasně bývalým hejtmanem ODS, je nadřízeným orgánem státního podniku Povodí Vltavy. A ministr schvaluje manipulační řád přehrad Vltavské kaskády. Na rozdíl od možné primární funkce přehrad - být zádržnou nádrží pro očekávané lijáky, manipulační řád určuje přehradám jiné funkce - slouží energetice, turistice i rybolovu. Sdělil to veřejnosti generální ředitel Povodí Vltavy - jen tak mezi řečí. Ten se brání, že jím řízený podnik nic nezanedbal. A má - paradoxně - de iure pravdu. Vodu dříve odpouštět nemohli proto, že by se dostali do rozporu s manipulačním řádem přehrad.

Prostý výpočet množství vody, které - v čase - proteklo regulovaným tokem Vltavy od okamžiku, kdy bylo jasné dle radarových snímků a srážkoměrů, že se žene na celé Čechy vytrvalý hustý déšť, který jen tak nepřestane, nám dá odpověď, že k žádné "tisícileté", "pětisetleté" nebo "stoleté" vodě nemuselo (alespoň na Vltavě) dojít. Ano, Vltava by byla plná vody "až po okraj" o několik dní déle. Ano, ČEZ by vydělal včasným řízeným odpuštěním všech nádrží o maximálním nepoplachovém průtoku o několik desítek milionů méně. Ano, byl by čas zadržet vodu i ve chvíli, kdy se na Prahu řítila nijak neregulovaná Berounka a Sázava, případně rozvodněné horské potoky a říčky. Ale to by musel pravicový politik Bendl myslet v prvé řadě na lidi, a ne na zisky ČEZu.

Kolektivní neodpovědnost

4. 6. 2013 / Jan Molič

čas čtení 1 minuta

Je skvělé, že Vláda poskytla peníze na stavbu hráze, byť provizorní, vlastně nefunkční. Důležité je, že hráz máme! Všichni dělali co mohli, ani v Německu by to za jedenáct let nestihli lépe. Tak na mne působilo vystoupení premiéra Nečase v Zálezlicích. Brodiv se ve vodě, skoro jako by chtěl poplácat starostu po ramenou, řka Co jsme si, to jsme si, však ono to nakonec dobře dopadne!

ČT24: Komu čest, tomu čest

4. 6. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 2 minuty

... včerejší celodenní podíl na sledovanosti zpravodajské ČT24 s hodnotou 20,38 % se stal dosud absolutním maximem od začátku vysílání ČT24. Alespoň tři minuty kontinuálně sledovalo vysílání ČT24 v průběhu dne 4 040 000 dospělých diváků. Nadprůměrné hodnoty sledovanosti měla i včerejší hlavní zpravodajská relace České televize Události. Na obou kanálech ČT si ji nenechalo ujít 1 milion a 110 tisíc diváků starších 15ti let, při podílu na publiku 27,69 %. Výjimečnou sledovanost zaznamenaly i Události v regionech od 18:00, které na kanálech ČT1 a ČT24 sledovalo v průměru 1 055 tisíc 15+, při podílu 35,99 % diváků. Nejvyšší sledovanosti dosáhla ČT24 okolo 16. a 18. hodiny, kdy ji sledovalo více než 600 tisíc diváků starších 15 let.

Tolik tisková zpráva ČT. Ano. Povodně prokázaly, že Česká televize umí plnit veřejnou službu v oblasti zpravodajství nejlépe. Místo namyšleného Železného či mentorujícího Moravce nasadilo zpravodajství jako moderátora tvrdého rozhlasového profesionála Martina Veselovského, který nenechal žvanit pražského "povodňového" primátora ani o vteřinu déle, než bylo nutné. Místo pobíhajících slepic se na obrazovce střídaly precizně odbavené záběry, doprovázené faktografickým komentářem. I když ne vždy naprosto aktuální záběry, přesto ukázaly, že ČT umí být tam, kde se něco děje a zvládá řemeslo na jedničku.

28884

Předpověď

4. 6. 2013

čas čtení 5 minut

Aktuální předpověď na nejbližší hodiny od 03:00

Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí o hydrometeorologické situaci dne 4. 6. 2013 k 03:00 hod.

Meteorologická situace:

Počasí u nás ovlivňuje tlaková níže nad východní Evropou.

Počasí dnes večer a v noci:

Bude zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, hlavně na horách. Na severovýchodě zpočátku ojediněle bouřky, v Jeseníkách a Beskydech srážky i vydatnější. Na severozápadě, jihu a jihozápadě očekáváme srážkové úhrny do 20 mm srážek na Moravě a ve Slezsku 2 až 10 mm srážek, na horách na severovýchodě 5 až 25 mm, v Jeseníkách a Beskydech až 30 mm, v bouřkách na severovýchodě dalších 40 mm. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C.

Povodně, krajina a lidé

4. 6. 2013

čas čtení 1 minuta

K diskuzi o povodních a přehradách si vás dovoluji upozornit na 10 let starý, přesto však nadčasový text o příčinách katastrofálních následků povodní a možnostech, jak jim zabránit. Autor je pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze., píše Martin Pětvalský a dodává: Smutné je, jak málo se za těch 10 let změnilo veřejné uvědomení a přístup; protipovodňové postupy a politiky.

Když povodeň dorazí do hustě osídlených údolí, pro vodu je tu připraven jen úzký, zdmi ohraničený prostor. I když je koryto třeba pět metrů hluboké, voda se z něj přesto může vylít. Falešný pocit bezpečí, nesprávná práce stavebních úřadů a obyčejná lidská hloupost postupně zaplnily prostor až k řece stovkami staveb. A že by stavební úřad nařídil likvidaci lehkých chat, hal, nádrží a skladišť v dosahu stoleté povodně? Mnohde dokonce povolil v záplavovém území novou výstavbu!

Kompletní článek ZDE

Jaroslav Zavadil: "Další doklad mizérie hospodářské politiky české vlády"

4. 6. 2013

čas čtení 1 minuta

Tisková informace

Dnes (4. 6. 2013) zveřejněné, upřesněné údaje o vývoji HDP v prvním čtvrtletí letošního roku -- pokles HDP o 2,2% - jsou jen dalším dokladem mizérie a naprosté bezradnosti hospodářské politiky současné vlády, i když nás její představitelé denně ujišťují o její úspěšnosti. Politika tupých rozpočtových škrtů prosazená touto vládou se odrazila v hluboké krizi české ekonomiky. Nejhorší mezi našimi sousedy a jedna z nejhlubších v EU.

Je jihomoravský hejtman Hašek povodňový populista?

4. 6. 2013 / František Štván

čas čtení 4 minuty

Předseda Asociace krajů ČR, jihomoravský hejtman Michal Hašek a první místopředseda ČSSD, se nechal slyšet, že by vláda měla dle § 112 zákona č. 435 z roku 2004 využít nezaměstnané na likvidační práce a odstraňování následků povodní. V § 112 Veřejně prospěšné práce stojí.

PŘEČETLI JSME:

Společnost rozežírá úpadek lidskosti

4. 6. 2013

čas čtení 2 minuty

 • Napsal jste, že Slovákům -- a toto platí v nemenší míře i pro Čechy -- nepomůže žádný systém, protože jakýkoli systém si tak zabydlí, zateplí vlastním smrádkem, znefunkční a přizpůsobí vlastnímu prospěchu, že jim je demokracie platná jako bezzubému párátko. Kde je podle vás ten zoufalý zakopaný pes?
 • Nejvíce mě tíží a naši společnost rozežírá zevnitř úpadek morální, úpadek lidskosti. To odvrhování jakýchkoli základů morálky. Slovákům se třeba líbí, když někdo ve velkém krade a podaří se mu to. Místo, aby ho odsoudili, ještě ho obdivují. Tímto zlem je nakažená celá politika, veškeré iluze jsme ztratili i ohledně soudnictví, ta morální prázdnota a kulturní vyprázdněnost se šíří všude.

  Víte, ono to zlo brnká na cosi v nás. Každý z nás má ty strunky trochu jinak naladěné, a tak jinak rezonují i na popud různých signálů a frekvencí zla. Reálný socialismus dokázal svým specifickým zlem brnkat na četné naše zlé struny, no a režim, který přišel po něm, v tomto brnkání nepřestal, jak jsme naivně věřili, nýbrž toto brnkání zdokonalil. Takže zlo funguje v naší společnosti velice spolehlivě, ať žijeme v socialismu, v kapitalismu, nebo v čemkoli jiném. Samozřejmě, že bychom se měli občas zastavit, narovnat záda a nahlas říci: na tuhle strunu nám ale fakt nebrnkejte, nebo se se zlou potážete! Jenomže Slováci nejsou zas takoví geroji, aby se otevřeně proti zlu vzbouřili. Problém je, že k tomu, aby se společnost trochu zkulturnila a zkultivovala, by bylo třeba pár let, nebo desítek let klidu, uchovat tyto poměry tak, jak jsou. Jenomže tyto poměry jsou nastaveny tak nesmyslně a zrůdně, že pokud je zachováme, tak jak jsou, reálně nás stáhnou až ke dnu. Je to začarovaný kruh. To už se dostáváme do roviny nejen slovenské nebo středoevropské, ale globální. V krizi je přece celý, anebo přesněji západní svět.

  Rozhovor se slovenským spisovatelem Pavlem Vilikovským. Zdroj: ZDE

  Aktuální hydrologická situace podle krajů

  3. 6. 2013

  čas čtení 2 minuty

  tisková zpráva ministerstva životního prostředí, pondělí 21.00

  Jižní Čechy: většina sledovaných toků již je na poklesu, popřípadě je blízká kulminaci. K vzestupům dochází již pouze v povodí horní a střední Lužnice a na dolním toku Nežárky. Dolní tok Lužnice však bude i nadále klesat. Přítok do Orlíka je již na poklesu, kulminace do něj činila ca 1850 m3/s. Aktuálně je přítok ca 1700 m3/s.

  28883

  Přehradami a valy proti zdravému rozumu i citu?!

  3. 6. 2013

  čas čtení 4 minuty

  Motto: "Měli bychom si uvědomit, že podstata našeho současného i budoucího štěstí nespočívá v tom, že jsme při svém vývoji dokázali ze stromů slézt, ale v tom zda dokážeme žít trvale pod jejich korunami. Můžeme žít sebevědomě a hrdě - avšak musíme žít v pokoře a úctě před životem který zosobňují stromy. Neboť dávno před tím nežli se stal "pánem světa" člověk, byl tím skutečným vládcem naší planety strom. A musí tomu tak zůstat i pro budoucnost - tu jedinou společnou, kterou na této Zemi máme."

  Kolikrát je nutno vytopit jeden dům...

  Ptá se ve svém textu Štěpán Kotrba. "Politici jsou stále stejně tupí. Místo staveb chránících občany se diskutuje o globálním oteplování... Na infrastrukturní stavby - zpevnění koryt řek, vybudování povodňových valů a hrází okolo ohrožených obcí stále "nejsou peníze". Vybudování nových přehrad brání dogmatičtí Zelení i technologická neschopnost taková díla poctivě postavit. Aquaparky ani cyklostezky opravdu nejsou potřebné, hráze ano..." píše pak dále, píše Martin Míček.

  Nechci z jeho článku cíleně vytrhávat některé pasáže. S potěšením jsem kvitoval jeho názor na potřebu respektování a uvolnění záplavových zón.

  Jako jeden z oněch "nazelenalých dogmatiků" který bránil výstavbě některých nesmyslných přehrad či opevnění na tocích však cítím potřebu kratičce reagovat. Byl jsem po léta ve vedení jednoho maličkého regionálního občanského sdružení, které se poctivě snažilo pomoci při ochraně naši přírody, lesy, řeky a vodu obecně nevyjímaje.

  Obyvatelé této země nechtějí žádnou budoucnost pro svou krajinu. Proč bych jim pořád nějakou vnucoval?

  3. 6. 2013 / Karel Dolejší

  čas čtení 3 minuty

  Martin Míček mě ve svém textu o povodních a krajině řadí po bok Štěpána Kotrby, s nímž se v otázkách týkajících se přírody a ekologie prakticky na ničem neshodnu.

  Češi si v první přímé prezidentské volbě zvolili toho nejméně ekologického kandidáta ze všech, který svůj zapšklý a zaťatý názor dává všude ostentativně najevo stejně, jako neomezenou podporu betonářské lobby. Zvítězil i v obci Horní Jiřetín, kterou hodlá předhodit velkorypadlům. Protiněmecká propaganda stavějící na obrazu nepřítele má tedy zjevně větší váhu než vlastní střecha nad hlavou. A povodně? Po prvních povodních v roce 1997 vláda Miloše Zemana řešila otázku, zda se nevrátit k osvědčené prvorepublikové praxi zákazu obytných staveb v tradičních záplavových zónách. Nakonec tehdejší premiér prognosticky vyhodnotil, že by to vyšlo draho a nemá to cenu, protože stoletá povodeň přece přichází jednou za sto let.

  Kolikrát je nutno vytopit jeden dům...

  2. 6. 2013 / Štěpán Kotrba

  čas čtení 2 minuty

  ...aby stát pochopil, že budování vodohospodářských děl o dostatečné kapacitě a průtoku či důsledná politika stavebních řízení v záplavových oblastech s ohledem na nárazové deště je jeho povinnost???

  • 1. stavební uzávěry v záplavových územích (výkup a stržení všech staveb, zákaz stavebních povolení)
  • 2. Povodňové plány a jejich důsledná realizace, zejména na vodních dílech (bez ohledu na rekreaci)
  • 3. náhrada pozemků a staveb v povodňových oblastech nepodnikajícím soukromým osobám pozemky a stavbami na účet státu

  Tento povzdech jsem napsal na facebook 2. července 2011. Namísto ženijních praporů, které mohly být občanům tohoto státu užiteční, má armáda hejno Pandurů a žoldácké jednotky. Ženisty lidovecká ministryně Parkanová (dnes TOP09) zrušila jako nepotřebné. Bez jakéhokoliv protestu "hlídacích psů demokracie" - "novinářů".

  A dodnes není stavební připravenost na klimatická rizika klíčovým bodem politického programu vládních stran, ani levicové opozice.

  Národní galerie III: Svatá Anežka pod čárou ponoru

  2. 6. 2013 / Štěpán Kotrba

  čas čtení 3 minuty

  Nedá mi to krátce nepřipomenout, kterak chtěl Jiří Fajt v červnu 1999 kopat tunel přes protipovodňovou hráz z 19. století jako přístupovou cestu k Anežskému klášteru v lokalitě Na Františku - těsně u břehu Vltavy. A kterak zde tentýž Jiří Fajt umístil expozici středověkého umění. Právě teď se expozice (už po několikáté) ve spěchu balí a stěhuje do bezpečnější lokality. Kdyby se Fajtův tunelářský projekt uskutečnil, neodváželo by se nic. Nyní by bylo v Anežském klášteře 1,5 metrů vody. A to má Vltava kulminovat až zítra...

  V Turecku pokračují protesty

  4. 6. 2013

  čas čtení < 1 minuta

  Spojené státy požadují vyšetřování politického násilí v Turecku a požadovaly, aby se všechny strany v konfliktu mírnily. V Turecku pokračovaly pátý dn protesty proti vládě premiéra Recepa Tayyipa Erdogana. Erdogan kritiku odmítl.

  Podrobnosti v angličtině ZDE

  Ortel v době velké vody

  4. 6. 2013 / Marek Řezanka

  čas čtení 4 minuty

  A je to černé na bílém. Vláda Petra Nečase si prosadila svou podobu tzv. církevních restitucí bez ohledu na absenci jakéhokoli kompromisu se společností, jež jí k něčemu podobnému nedala mandát. "Rozhodnutím Ústavního soudu ve věci zákona o majetkovém vyrovnání se uzavírá jedna z neslavných kapitol naší minulosti, let 1948 až 1989," vyjádřil se kardinál Dominik Duka. "Naše společnost si může gratulovat, že se jí problém nápravy některých škod způsobených církvím v době komunismu podařilo vyřešit," neopomněl zdůraznit.

  Pokud tzv. církevní restituce platí, je špatná Ústava

  4. 6. 2013

  čas čtení 2 minuty

  Tisková zpráva Hnutí za přímou demokracii

  Plzeň, 3. června 2013 - Hnutí za Přímou Demokracii vydalo alarmující stanovisko k rozhodnutí Ústavního soudu o tzv. církevních restitucích. Pokud schválený zákon o vypořádání se s církvemi neodporuje naší Ústavě, potom samotná Ústava je špatná a neslouží občanům ČR.

  "Znovu a znovu se utvrzujeme o tom, že demokracie v ČR je jen iluze. Příklad církevních restitucí je toho zářným příkladem. Drtivá většina občanů považuje církevní restituce za nemravné a nesouhlasí s nimi. Přesto byl tento zákon Parlamentem schválen a dnes Ústavním soudem posvěcen. Vyplývá nám z toho jediné. Věty obsažené v článku 2 Ústavy ČR jako: Lid je zdrojem veškeré státní moci ..... Státní moc slouží všem občanům...., nejsou v praxi naplňovány".

  Archivní marmeláda

  4. 6. 2013 / Jan Sláma

  čas čtení 11 minut

  Do práce jsem chodíval na šestou hodinu, stejně tak jako ostatní, kteří v této zemi vytvářeli hmotné statky. Na snídani nebylo mnoho času, a tak jsem snídal obvykle suchý chléb s medem. Nebyl to projev nedostatku, ale postoj ke zdravému stylu. Později jsem přešel na ovesné vločky zalité čajem a vylepšené jogurtem a marmeládou. Marmelády jsme si dělali sami a ve velkém množství, takže teď, kdy snídáme topinky, mažeme si marmeládu z roku 1990. Byl to rok, kdy v národu ještě žily naděje, že nastává lepší doba. Ve vzpomínkách mám pevně ukotvené nálady, které jsme sdíleli v dobách masových shromáždění na Václavském náměstí a na Letné, kde dnešní monsignor Malý vyvolával "podívej se Gusto jak je tady husto". Teď nám tento prelát vykládá o boží lásce a svých kulturních zážitcích, na které běžný občan nemá peníze.

  150 000 za vteřinu

  3. 6. 2013 / Michal Vimmer

  čas čtení 2 minuty

  Kubík vody z vodovodu stojí letos v Ústí, kde je jedna z nejdražších v republice, 89 korun. V 7 hodin ráno protékalo Labem v Ústí 1700 kubíků kalné vody za vteřinu. To máme nějakých 150 000 korun hrubého. A bude hůř. Nebo líp?

  Privatizace české diplomacie?

  3. 6. 2013 / Jaroslav Bašta

  čas čtení 4 minuty

  Dlouhodobý spor dvou finalistů prezidentské volby o obsazení postů velvyslanců v Bratislavě a Moskvě nabral včerejším rozhodnutím ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga nečekaný rozměr. Reálně hrozí, že se z původně banálního sporu o kompetence mezi prezidentem a vládou stane závažná skvrna na pověsti České republiky a české diplomacie. Vzhledem k tomu, že při vysvětlování tohoto problému v médiích zazněla spousta nesmyslů, pokusím se celou záležitost osvětlit z pohledu diplomatické praxe, která se opírá o staleté tradice.

  Jak se Německo stalo hospodářským motorem Evropy

  3. 6. 2013

  čas čtení 5 minut

  Philip Schack, ředitel firmy Tital, špičkového podniku, umístěného v městečku Bestwig, nedaleko Dortmundu, který vyrábí z hliníku a z titania precizní součástky pro letadla a závodní automobily a zaměstnává 520 lidí, nakreslí na papír modrý trojúhelník a vysvětluje: "Podívejte se. Jestliže je tohle váš trh a vy se umístíte tady nahoře, na vrcholu kvality, plně vás to ochraňuje před globální konkurencí. Globalizace se pro vás stane hrozbou, pokud jste tady, dole," ukazuje na základnu trojúhelníku.

  Firma Tital zvýšila svůj vývoz do zahraničí za posledních deset let o padesát procent. Rostou jí příjmy. Najímá učně. Staví novou továrnu v Číně.

  Tital je podle deníku Guardian synekdochou Německa. Evropa trpí krizí a Německo si užívá mezinárodního úspěchu. Automobilka Volkswagen oznámila pro rok 2012 zisky ve výši 15 miliard dolarů. Stala se tak nejvýdělečnější automobilkou na světě.

  K dalšímu z nápadů poslankyně Řápkové

  3. 6. 2013 / Petr Miller

  čas čtení 21 minut

  Poslankyně Řápková vyrábí jeden návrh za druhým. Z pohledu "jak koho" povedené, méně povedené nebo jak bychom lidově poznamenali "zcela mimo mísu". K těm posledním lze s určitostí zařadit návrh z její dílny, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Velkoryse přejděme, že se nemůže jednat o vydání zákona, ale pouze o novelu zákona, což může být zaviněno nepozorností při přednáškách na plzeňské Sorbonně -- a zkusme rozklíčovat, o co vlastně jde.

  Británie po ztrátě hegemonie hledá svou identitu

  3. 6. 2013 / Immanuel Wallerstein

  čas čtení 6 minut

  Za onoho času nad Britským impériem nikdy nezapadalo slunce. To už ale neplatí. Roku 1945 pronesl Winston Churchill slavný výrok: "Nestal jsem se premiérem Jejího Veličenstva krále, abych předsedal likvidaci Britského impéria." Právě to ale ve skutečnosti udělal. Churchill věděl, jaký je rozdíl mezi bombastickými řečmi a mocí.

  Od roku 1945 se Velká Británie neustále snaží přizpůsobit roli bývalé hegemonické mocnosti a má s tím značné problémy. Je třeba uznat, že je to velmi obtížné, jak psychologicky, tak politicky. Dnes se zdá, jakoby se definitivně provalila dilemata její politické strategie: v rozhodnutích, která před ní stojí, má pouze špatné volby.

  Turecký demonstrant: "Park je pouze symbolem"

  3. 6. 2013

  čas čtení 2 minuty

  Demonstrace vistanbulském Gezi parku se rozšířily. Protest proti stavebnímu projektu a policejní reakce na něj souvisí s frustrací tureckých občanů z jejich vlády.

  V některých částech centra Istanbulu vládne destrukce, když byly zničeny autobusy a autobusové zastávky a střepy a vytrhané křoví leží na ulici. Kolem náměstí Taksim a Gezi parku je dosud cítit slzný plyn. Od pátku byla tato místa centrem potyček mezi demonstranty a policií. Na ulicích leží také obušky, helmy a několik policejních bot.

  Čtěte Marxe!

  3. 6. 2013 / Václav Hořejší

  čas čtení 13 minut

  Před několika týdny vyšel český překlad zajímavé knihy autora proslulého jména (Marx) a stejně prosulého názvu (Das Kapital). Autor však není onen filosof a politický ekonom z 19. století, ale jeho jmenovec, kardinál Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský a freisingský. Český překlad Hanuše Karlacha vyšel v nakladatelství Academia pod názvem "Kapitál. Plaidoyer pro člověka".

  Kniha opravdu stojí za přečtení. S uspokojením jsem si ověřil, že v dnešní katolické církvi (alespoň v té německé) existují myslitelé, kterým není lhostejný osud evropského sociálního státu, že i dnes existují v církvi vlivní lidé, kterým leží na srdci sociální spravedlnost.

  Jakýsi Smradlavka, aneb Smrt bílého koně

  3. 6. 2013 / Lubomír Brožek

  čas čtení 6 minut

  "A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Peklo. "
  Sv. Jan (Zjevení)

  Smrt jedoucí na bílém koni, asi nejznámější obraz Janovy Apokalypsy, personifikuje zmar jako velkolepé nebeské zjevení. Smrt bílého koně zvaného Smradlavka je pozemská a tak zoufale ubohá, že kdyby řečený Smradlavka (vlastním jménem Václav Škroud) nebyl bílým koněm, nestál by našim novinářům ani za čmouhu tiskařskou černí. Byl by to pro ně prostě jeden z tisíců neviditelných, který pošel na ulici jako toulavý pes. Pomočený, ve vlastních výkalech -- pouze s tím rozdílem, že psi nebývají opilí. Neviditelný zaživa, neviditelný mrtvý.

  Narozeny do lásky i nenávisti

  3. 6. 2013 / Milan Daniel

  čas čtení 3 minuty

  O tom, že nějaký bulvár existuje sice vím, ale dotkne se mne jen výjimečně. Včera, kdy se narodila první česká paterčata, jsem e-mailem dostal odkaz na článek o situaci rodiny, která spolu se svými čtyřčaty bydlí v bytě 1 + 1 je v kritické sociální situaci.

  Z FACEBOOKU:

  O paterčatech

  2. 6. 2013

  čas čtení 2 minuty

  Na celém světě je zdokumentováno pouze 134 případů přirozeného početí paterčat. Dnes ráno se k nim přidala i jedna česká rodina. I zde přispěchal na pomoc stát, město i jednotliví občané, nabízejí finanční pomoc i hmotné dary. Pohlédněme však na diskusi. Pokud máte také pocit, že se zobrazuje pouze každý dvacátý příspěvek, vězte, že příčinou je smazání rasistických a nenávistných komentářů. Narozená paterčata jsou totiž Romové. Zkusí mi prosím někdo ještě jednou vysvětlit, že český anticiganismus je oprávněný, že jest pouze reakcí? Tady i na jiných zpravodajských serverech jsou stovky lidí, kteří nešetří nenávistí a urážkami k dětem, které jsou na světě jen několik hodin. Už teď je nálepkujeme jako budoucí zločince a vyvrhele, už teď je preventivně zatracujeme. Tyto děti se totiž jen kvůli své barvě kůže nerodí do stejného světa jako my. Rodí se do světa, který jim už teď dává najevo, že je nikdy nepřijme, že jejich barva pleti jest jakýmsi dědičným hříchem, z něhož se nevykoupí, ani kdyby celý život konaly jen dobro...

  K TOMU: BBC News: Czech woman gives birth to country's first quintuplets"

  India Today: Czech woman gives birth to five babies, all healthy

  Emirates 24/7: 23-year old Czech gives birth to quintuplets

  East African Standard: Czech mother, 23, gives birth to quintuplets

  Daily Mirror (UK)Alexandra Kinova: Mum expecting quintuplets without using IVF at odds of 50 million to one

  Huffington Post: Czech Republic's First Quintuplets Born To Alexandra Kinova And Antonin Kroscen In Prague (PHOTOS)

  Shangai Daily: Prague welcomes birth of first quintuplets

  Spiegel.de: Tschechien: "Super-Mama" bringt Fünflinge zur Welt

  Kupodivu, nikde mimo ČR žádné rasové hodnocení... Řekl bych, že je podstatným selháním českých elit, že žádný z jejich příslušníků veřejně nevystoupí a neřekne, že tohle se prostě nedělá. (JČ)

  Narození paterčat v Česku vyvolalo další vlnu rasismu

  2. 6. 2013

  čas čtení < 1 minuta

  Na internetových fórech českých novin bylo nutno velké množství čtenářských příspěvků kvůli rasismu vymazat. Zůstaly ještě takovéto (Novinky):

  P.S: Můžete mi prosím někdo vysvětlit, proč se jim říká ČESKÁ paterčata? Děkuji.

  ...................

  Maminka i tatínek jsou Češi a děti se narodily v Česku

  XXX

  To není argument. Maminka i tatínek jsou Romové a proto to mají být ROMSKÁ paterčata. Klidně mě umínusujte, ale mám podezření, že vám vůbec nevadí, že ty kofoly budete živit. V podstatě je živíte už teď. Kdo asi zaplatí za matku stovku denně za dvouměsíční pobyt v nemocnici?? Nejste doufám tak naivní, že si myslíte, že maminka sama.

  Autoři rasistických výroků nemají absolutně žádný důvod útočit ani na rodinu, ani na narozené děti. Dokazuje to, že rodina i děti budou mít v ČR možná opravdu těžký život. (JČ)

  Začíná v českých médiích reflexe nad nemyslivými postoji pražských "intelektuálů"?

  1. 6. 2013 / Jan Čulík

  čas čtení 6 minut

  Mnohokrát jsem v Britských listech poukazoval na to, jak nepochopitelná mi připadá iracionální podpora pražských "intelektuálů" pro neschopného prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga, který je i ve funkci místopředsedy vlády a ministra zahraničí ČR naprostou katastrofou, protože nic nedělá, přitom Česká republika potřebuje energickou a promyšlenou zahraniční politiku. Psal jsem opakovaně, že se mi nepodařilo získat od jediného stoupence Karla Schwarzenberga jediný racionální argument, proč tohoto člověka tak silně podporovali. Velmi podobná iracionální kampaň se v minulých dnech uskutečnila kolem váhání prezidenta Miloše Zemana nad jmenováním Martina Putny profesorem. Nepopírám, že si Pražský hrad v "aféře" kolem Martina Putny nepočínal zrovna profesionálně a kompetentně, nicméně zuřivá iracionální reakce známých pražských firem, nekriticky podporujících Martina Putnu, byla také velmi znepokojující.

  Zajímavé mimochodem bylo, jak obrovský mediální humbuk na podporu Martina Putny se ve společnosti naprosto minul účinkem. Navzdory tomu, že pražská média dlouhé dny znovu systematicky nadávala Miloši Zemanovi a zesměšňovala ho, na názor veřejnosti na nového prezidenta to nemělo snad vůbec žádný vliv.

  Miloš Zeman představuje vrchol egoismu a zášti

  3. 6. 2013

  čas čtení 2 minuty

  Rozhodně nejsem "Karlův" příznivec, ale bohužel proti němu Zeman představuje vrchol egoismu a zášti, píše Roman Rozumek. Alespoň jeden příklad za všechno - Neustále, a oprávněně, poukazujete na xenofobii a rasizmus české společnosti. To že tato společnost bohužel vygenerovala toho kdo jí názorově odpovídá už nejste schopni komentovat. Samozřejmě tím myslím např. Zemanovu nacionalistickou kampaň, ale o jeho vnitřním světě hrozivě svědčí další jeho výroky: "Pojmenováním nepřítele to přece začíná..."

  Řízněme do toho! / Rozetněme to!

  1. 6. 2013 / Karel Dolejší

  čas čtení 11 minut

  ...hrd zmrd skrz smrt
  zmrd hrdla řezů pařez
  vlasti má, všemi mastmi mazaná!
  německá vlasti, hajmát jediná
  i v dědictví mi stanná
  hej, od Šumavy k Tatrám
  nesu, nesu játra...
  František Dryje: Vlastenecká (Ze sbírky Ach!)

  Bez ohledu na to, jaké konkrétní pohádky o dějinách Abendlanďané v daný okamžik sami sobě zrovna vyprávějí, jejich tvořivost a fantazie jsou vždy převelice bídné a omezené dosavadní tradicí. Každý příběh, ať už náboženský nebo "ateisticky" historiosofický, je tedy vždy schematizován podle jednoho ze tří archetypálních modelů. Nejstarší z nich představuje Augustinova konstrukce dějin spásy zcela oddělených od relativně bezvýznamných světských dějin. Cokoliv se ve světě podléhajícím postupnému úpadku přihodí, nedává Augustinovi samo o sobě žádný smysl, protože ten skutečný čas, kde se teprve dozvíme proč a jak, začne až poté, co tento svět - jakási nutná mezera mezi dvěma rajskými stavy - skončí. Kdy přitom skončí, to není naše věc a už vůbec ne naše práce. Další ve frontě na vzorové historické narativní schéma je Gioacchino da Fiore - tedy jeho chiliastická představa o tisícileté vládě Ducha Svatého, která nastoupí po aktuálním Věku syna, jenž zase následoval po starozákonním Věku otce. Světské dějiny jsou zde naopak mimořádně zvýznamněny, jenomže předpokladem toho, aby nabyly plně své potenciality, je zásadní a náhlý dějinný převrat. Zde se otvírá prostor i pro variantní představu, že se má lidskými silami takovému převratu napomoci, pokud nepřichází sám a automaticky, což je mnohem častější verze; neboť jen a jen převrat prý otevře cestu ke zlepšení. (Že by mohl ve skutečnosti otevřít i cestu k výraznému zhoršení, s tím se jaksi vůbec nepočítá.) Konečně třetí je relativně jednoduchá a krotká kantovská představa postupného uskutečňování transcendentní normy v dějinách, která v této krizové době pro svou naprostou neradikálnost zůstává v oběhu snad jen mezi zbylou vrstvičkou humanistů z vyšší střední třídy.

  Iveta, krátký film o romské rodině žijící v Glasgow

  1. 6. 2013

  čas čtení < 1 minuta  Krátký studentský film Dominiky Švecové, natočený v rámci studia dokumentaristiky na Edinburgh College of Art. Byl vybrán pro prestižní soutěž krátkých filmů na Mezinárodním edinburském filmovém festivalu v roce 2009.

  Nový film Dominiky Švecové Poslání: Zápas víry ve víru současné doby, o stárnoucích jeptiškách bojujících s postkomunismem, žijících na štěkeňském zámku, se bude vysílat v České televizi (ČT 2) v neděli 9. června v 15.55. Další informace ZDE

  Národní galerie II.: vysoká hra PPF nejen o Karla Srpa

  30. 5. 2013 / Štěpán Kotrba

  čas čtení 18 minut

  Asi čtrnáct dní před odvoláním Vladimíra Rösela z postu generálního ředitele Národní galerie mi jedna dávná kamarádka, která měla vždy zálibu v „lepší“ společnosti, vyprávěla o zábavné prohlídce Muchovy Slovanské epopeje ve Veletržním paláci jen pro zvané. Prý tam byla opravdu vybraná společnost a nejzábavnější na věci bylo, že Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hl. m. Prahy, musela bezmocně přihlížet dlouhé přednášce kurátora Karla Srpa, kterého se jen obtížně dokázala zbavit o pouhé tři měsíce dřív. Tehdy jsem tu informaci pustil jedním uchem dovnitř a druhým ven. Po odvolání Vladimíra Rösela mi celá věc začala vrtat hlavou. Neuniklo mi totiž, že že údajným organizátorem celé akce byl Jan Třeštík. To mi vzhledem k odborné pověsti tohoto pořadatele spektakulárních výstav bez odborného významu připadalo podivné. A tak jsem začal pátrat po podrobnostech. Skutečnost překonala veškerá očekávání.

  Kdo hloubí příkopy mezi většinou a Romy?

  31. 5. 2013 / Milan Daniel

  čas čtení 4 minuty

  Současný mluvčí ProAltu Ondřej Lánský publikoval už téměř před dvěma lety v Deníku Referendum článek s titulkem Kdo zneužívá sociální dávky? Text je jednak skvělým popisem systému výplaty sociálních dávek (od doby, kdy článek vyšel, byly ovšem některé zrušeny či omezeny), jednak dokládá, že sociální dávky jsou vypláceny podle jasně stanovených pravidel, která nikoho nezvýhodňují.

  PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

  Hospodaření OSBL za duben 2013

  25. 5. 2013

  čas čtení 2 minuty

  V dubnu 2013 přispělo finančně na Britské listy 186 osob bankovním příkazem celkovou částkou 38 474,44 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v lednu 2013 částkou 5277.48 Kč.

  Zůstatek byl koncem dubna 2013 160 981.38 Kč, z toho má být částka v rezervě na exekutorský projekt 166 375,59 Kč, takže výdaje na provoz Britských listů do ní zasáhly a Britské listy dlužily exekutorskému projektu 5394.21 Kč.

  Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

  Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

  Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

  36848