Evropští představitelé vyjadřují pochybnosti o kyperském modelu finanční pomoci

27. 3. 2013

Evropští představitelé čelí záplavě obav, že model finanční pomoci uplatněný na Kypru může být modelem pro budoucí záchranné balíky. Evropská komise a Evropská centrální banka v úterý protiřečily šéfovi Euroskupiny Jeroenu Dijsselbloemovi, který prohlásil, že v případě Kypru jde o modelový případ.

Člen dozorčí rady ECB Benoit Coeure tuto ideu odmítl a řekl, že nizozemský ministr nemá pravdu, protože Kypr se svým přebujelým finančním sektorem byl naprosto atypickým případem.

Předčasný jásot příznivců silného státu

27. 3. 2013 / Karel Dolejší

V principu nelze nic namítat proti myšlence, že pokud se banky v některé zemi Evropské unie dostanou do potíží, neměl by jejich záchranu financovat stále dokola pouze daňový poplatník. Proto lze do jisté míry chápat i jásot některých příznivců státní regulace finančního sektoru nad modelem finanční asistence uplatněným na Kypru. Bohužel, tento přístup sebou nese i značné riziko, které tito nadšenci nevnímají. A tím je masivní odliv kapitálu z EU, pokud by investoři uvěřili nizozemskému ministru financí Dijsselbloemovi, že se podobné postupy mohou opakovat.

 9406

Jste připraveni na situaci, kdy se i na dveřích českých bank objeví cedule "Zavřeno"?

27. 3. 2013 / Vít Klíma

Češi jsou hodným a milým národem, jen mě zlobí, jak málo odpovědně se staví k volbám. S železnou pravidelností volí vlády, na jejichž činnost pak musejí finančně doplácet. Jen pro ilustraci: za vlády "rozpočtové odpovědnosti" stoupne veřejný dluh řádově o 35 000 Kč na jednoho obyvatele.

Možná je to dáno i tím, že Češi raději řeší zástupné, než reálné problémy. Samozřejmě, že je mnohem jednodušší přít se koho zvolit prezidentem, zda "Zemana či Karla s čírem", než řešit rostoucí veřejný dluh. Pokud by se jej skutečně rozhodli řešit, možná, že by jim nepřišla až tak kacířskou myšlenka - funkci prezidenta úplně zrušit. Milosti by mohl udělovat ombudsman a zbytek jeho funkcí by si mezi sebe rozdělili předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu. Možná, že by jim nepřišla až tak kacířská myšlenka nastavit pravidlo: pokud vláda "naseká" dluhy, měla by je také -- a to především ze svých soukromých kapes -- uhradit, nebo alespoň jejich část. Řada čtenářů by jistě přivítala možnost odvolat politiky, kteří slibují "nezvyšovat daně" a pak ve vládě dělají pravý opak.

Zemřel Jiří Drašnar

27. 3. 2013 / Štefan Švec

V neděli 17. března zemřel v USA spisovatel Jiří Drašnar. Bylo mu 64 let.

Drašnarovy knihy vybočují z polistopadového českého písemnictví svými tématy, rozhledem i kvalitou. Každá z nich je zvláštním experimentem s vlastní i čtenářovou myslí a zkoumá svébytnou propast lidského osudu, ať už je jí láska (Venuše spící v krajině), zlo (O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu), nebo jazyk a tvorba (Noc na pláži). Už v prozaickém debutu Desperádos informačního věku se projevil Drašnarův nelítostný, deziluzivní přístup ke skutečnosti, spojený se zasahující citlivostí. Tvarově je každá jeho kniha studií jiné, do detailu zvládnuté formy.

Severní Korea uvedla raketové vojsko a dělostřelectvo do nejvyšší bojové pohotovosti

27. 3. 2013

Severokorejská armáda v úterý varovala, že její raketové a dělostřelecké jednotky jsou v nejvyšší bojové pohotovosti, údajně připraveny zasáhnout kontinentální USA, Havaj a základnu na Guamu. Jde o poslední z řady vojenských hrozeb adresovaných Jižní Koreji a Spojeným státům po schválení sankcí postihujících severokorejský raketový program a dovoz luxusního zboží do země.

Poukazovat na nesoulad s Marxem neznamená hájit Pol Pota

27. 3. 2013

Přečetl jsem si článek Petra Nachtmanna a nevěřícně zírám - kde vidí v článku pana Tejkla omluvu Pol Pota? Pan Tejkl polemizuje s názorem, že Pol Pot uskutečňoval marxismus. Já jsem vyrostl v minulém režimu a vždy jsem slýchal komunistickou propagandu tak, jak ji pan Tejkl popisuje: (Wikipedie) Marx měl za to, že k revoluci dojde v průmyslově nejvyspělejších státech světa a že internacionalizované dělnictvo ji uskuteční ve všech zároveň jako světovou revoluci. "Komunismus je empiricky možný jen jako čin vládnoucích národů provedený naráz a současně, což předpokládá univerzální vývoj výrobní síly a světové styky." Marxisté se opírali o průmyslové dělníky a rolnictvo pro ně bylo brzdou; ale polpotovci preferovali primitivní zemědělství. Marxisté adorovali vědu (viz termíny: "vědecký ateismus", "vědecký komunismus"), polpotovcům byli nepřáteli lidé, kteří byli vzdělaní ( k persekuci stačilo, že měl někdo brýle a vypadal tedy jako vzdělaný), píše Čestmír Berka.

Připadám si jak Cassandra

V rychle se destabilizující Evropě by měla Česká republika se středoevropskými spojenci zahájit projekt kulturní diplomacie

25. 3. 2013 / Jan Čulík

Tušil někdo v Evropě roku 1932, že se za deset let budou vraždit židé po milionech? Co bude v Evropě za deset let ode dneška?

Mám opravdu strach. V rychle se destabilizující a extremizující se Evropě budou za pár let znovu zcela pominuty české a středoevropské zájmy. Přes čtyři sta let je domácí česká politická a ekonomická situace určována ze zahraničí. Česká republika a ostatní středoevropské země by měly mít dlouhodobou a udržitelnou strategii kulturní diplomacie a financováním středoevropských kulturně-jazykových studií v zahraničí aspoň na jednom významném místě v západní Evropě si tak vytvářet v místních populacích západních i jiných zemí strategické spojence, lidi informované o poměrech ve středovýchodní Evropě a ochotné v době budoucích krizí ve svých zemích veřejně vystoupit na obranu Česka a středovýchodní Evropy. Opakuju to už asi rok, bohužel, česká politika je natolik sebestředná, že tohle čeští politikové zřejmě vůbec nechápou. Projekt nepodpořil nikdo, přitom každý, kdo ví, jak je na Západě a v jiných zemích vnímána (nevnímána, zcela pomíjena) střední Evropa, si uvědomuje, jak je to důležité. Je to dlouhodobá věc a Česká republika by opravdu měla - se středoevropskými spojenci - na těchto věcech pracovat. Jiné země to dělají.

Masaryk a Štefánik dobře věděli, jak je kulturní diplomacie prostřednictvím univerzitní výuky v západních zemích důležitá, a uměli to vynikajícím způsobem. Proto se jim podařilo vytvořit Československo.

Podrobnosti ZDE ZDE

SÝRIE:

Děti z Aleppa: Krev jako voda...

26. 3. 2013

"Když jsem sem poprvé přišel, byl jsem šokován a překvapen, co se děje v našem světě. A pak jsem prostě začal pracovat a pomáhat zraněným a lékařům. Po určité době mi to přišlo normální. Už jsem si na to zvykl. Den po dni jsme si na to zvykli a prostě pracujeme dál. Ať Bůh utěší všechny lidi."Německý dokumentarista Marcel Mettelsiefen strávil několik týdnů ve společnosti dětí v syrském městě Aleppu, které pracují v místní nemocnici. "Původně jsem byl šokován, ale teď už jsem na to zvyklý," vysvětluje dvanáctiletý Mohamed Asaf. "Krev je pro mě jako voda." Do nemocnice přivážejí těžce zraněné osoby, mrtvé, bez hlavy, bez končetin. Chlapec věcně pracuje od osmi od rána do jedenácti v noci.

Mettelsiefenova reportáž z Aleppa začíná od 3. minuty tohoto zpravodajského bloku:

Dva ostrovy a lodě bez přístavu

26. 3. 2013 / Marek Řezanka

Pomalu se nám blíží "supervolební" rok 2014, v němž by kromě voleb parlamentních měly proběhnout i volby do části Senátu, do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu. Proběhnou všechny volby v duchu odporu vůči stávající vládě, nebo budou akcentovat svou rozdílnou povahu? Lze očekávat, že volby do zastupitelstev obcí budou více o konkrétních kandidátech, a v ostatních typech voleb se spíše projeví hledisko stranické?

Utrpí vládní strany v Senátu další debakl, nebo naopak posílí?

Politika škrtů povede v Evropě k extremismu

25. 3. 2013

V eurozóně je prostě příliš mnoho zemí, které by tam vlastně neměly být, a byly do ní připuštěny jen proto, že politika převládla nad ekonomikou, píše v deníku Guardian Larry Elliott.

To, že Kypr byl daňový ráj, se v Evropě často ignorovalo, stejně tak jako neexistence konkurenceschopnosti v Řecku a vysoká zadluženost Itálie. Tuto absenci soudržnosti už nelze přehlížet, a má-li euro fungovat, bude to vyžadovat daleko větší centralizaci moci. V praxi to znamená, že země jako Řecko, Španělsko, Itálie a Kypr budou muset plnit příkazy z Německa a budou muset přijmout status regionů, nikoliv suverénních států.

To by bylo obtížné přijmout pro tyto hrdé národy i v dobrých časech. Skutečnost, že prožíváme v Evropě tvrdě špatné časy, je druhým největším problémem jednotné měny, protože ministři financí eurozóny se sice vytahovali, že krize v eurozóně už skončila, jenže ona zjevně neskončila pro ty občany eurozóny, postižené pomalým růstem, rostoucí nezaměstnaností a bolestivými škrty. A postihuje to většinu občanů eurozóny, protože problémy, které vznikly v jejích vzdálenějších částech, se nyní rozšířily do jejího centra. Francie má problémy, stejně tak Nizozemí a Německo začíná také trpět.

Chudá církev

25. 3. 2013 / Lenka Procházková

František z Assisi naplnil Ježíšovu zvěst o návratu k pokoře. Svou proměnou František fascinoval současníky a inspiroval následníky. Význam osobnosti pro dějiny je vždy hodnocen nejen podle vlivu na dobu, kdy žila, ale i podle ozvuků přetrvávajících v dobách příštích. František z Assisi šel jinou cestou než později Jan Hus. Nekřičel po pravdě, ale splynul s ní. Jeho život po velké změně už byl prost utrpení i zápasů, byla to cesta lásky a vnitřní radosti. I církev svatá, vyčerpaná válkami a vnitřními spory, pochopila, koho ve Františkovi má a moudře jej delegovala mezi světce.

Jak nám z kritiky multikulturalismu vyrostla statná islamofobie

25. 3. 2013 / Michal Pavlásek

Diskuze nad unesenými dívkami v Pákistánu odhalila velký problém, který toho prozrazuje hodně o vztahu naší společnosti k Cizímu, v tomto případě vůči islámské kultuře. Že uvolnila stavidla islamofobii, je víc než zřejmé, stejně tak to, že se vyrojily odmítající reakce. Situaci ale lze číst i jako karikaturu seriózní debaty, jež by se měla vést nad budoucností imigrační politiky a integrace cizinců.

28750

MONITOR JANA PAULA:

O velké zemi a malých prostých lidech, aneb Nastává pašijový týden

25. 3. 2013 / Jan Paul

Vrátil jsem se z několika týdenního pobytu v Číně, přesněji řečeno z Čínské lidové republiky, kde jsem byl na pozvání přátel. Moc se mi odlétat do vzdálené země nechtělo, z morálních důvodů. Tibet, potlačování náboženských svobod, společenská hybridnost -- specificky čínský "komunismus" versus tržní hospodářství či kapitalismus, atd. Dokonce jsem ani nevěřil, že jako občasný kritik poměrů v Číně, o nichž se ovšem dovídám jen z našich médií, obdržím potřebné vízum. Jenomže na čínské ambasádě jsou jistě zaměstnáni mnohem důležitějšími věcmi, než sledováním článků někoho tak nevýznamného pro ně, jako jsem já.

Dohoda "trojky" s Kyprem: Zrušení daňového ráje, zachování pojištění vkladů

25. 3. 2013 / Karel Dolejší

Jak vyplývá z prohlášení euroskupiny (ministrů financí eurozóny) vydaného na závěr víkendových jednání s Kyprem, středozemský ostrov v důsledku zavedení makroekonomického přizpůsobení fakticky přestává být daňovým rájem. Kromě restrukturalizace druhé největší banky ho totiž čeká také postupná redukce bankovního sektoru na úroveň v Evropě běžnou. Bankovnictví ovšem dosud bylo nejdůležitějším kyperským ekonomickým odvětvím - a tak kromě toho, že se země obrovsky zadluží, zbude jí jen málo toho, z čeho dluhy splácet.

Pravda, o vyjednané dohodě by měl ještě hlasovat kyperský parlament. Jenže německý ministr financí Wolfgang Schäuble se už předem nechal slyšet, že je to vlastně jen zbytečná formalita.

Budování demokracie v Iráku a jeho následky

25. 3. 2013 / Daniel Veselý

Nefungující stát v naprosté destrukci, kde bují mučení. Tak dnešní Irák po deseti letech od zahájení ilegální invaze popsal reportér Dahr Jamail, který dlouhá léta dění v této nešťastné zemi monitoruje. Jamail informuje, že podle vyprávění samotných Iráčanů je situace v zemi dnes "mnohem horší" co se bezpečnosti, ekonomiky, dostupnosti potravin a dalších nezbytných věcí týče, než za vlády Saddáma Husajna, i když Iráčané vesměs uznávají, že zbavení Husajna moci byla dobrá věc.

Omlouvání komunistů je folklórem dezorientovaných levičáků

25. 3. 2013 / Petr Nachtmann

V článku Pol Pot a marxismus Miroslava Tejkla s překvapením čtu:

Tak především marxismus není koncepce, kde by rovnost měla být nějakým cílem, o který je přes všechny překážky usilováno. Má to být spíš by-produkt podle Marxe nezbytného (historicky determinovaného) vývoje, kdy budoucnost má být spojena s možností každého člověka naplňovat své lidství a své tvůrčí předpoklady (známá maxima marxismu, že "svobodný rozvoj jedince je podmínkou svobodného rozvoje všech").

Věc -- konina

25. 3. 2013 / Jan Sláma

Obyvatelstvo naší zemičky je poslední dobou zmítáno jednou potravinovou aférou za druhou. Téměř denně nám v televizi předvádějí různá nahnilá masa, plesnivé uzeniny, nemocné brambory. Podaří-li se jim při tom odchytit nějaký personál, mnoho se nedovíme. Prodavači jsou zastrašeni. Obávají se svých manažerů, neboť vedoucí v obchodních řetězcích nejsou nic menšího než manažeři.

O ševcovských kopytech

25. 3. 2013 / Stanislav Křeček

Ševcovské kopyto je výborná pomůcka: opravovaná bota se v něm krásně upne a švec může zdárně pracovat. Proto také známé přísloví nabádá ševce, aby se svých kopyt drželi, tedy aby se nepokoušeli opravované boty umísťovat jinam, na jiné předměty, protože pak by se jim práce nedařila. Nejde však zdaleka jen o ševce, neboť i když vztah ševce a jeho kopyta je dnes už spíše záležitostí historie nebo řemeslnického skanzenu, výzva k tomu, aby se každý měl držet toho, čemu rozumí, zdaleka není dnes zbytečná.

28653

ANALÝZA SJEZDU SPOZ

Setkání chovatelů králíků, bývalých policajtů a tlustých pupků

24. 3. 2013 / Štěpán Kotrba

Musím před závorku vytknout, že od soboty velmi výrazně až nepřekročitelně odděluji od sebe prezidenta „dolních deseti milionů“ Miloše Zemana a „jeho“ stranu. Ta strana není jeho. To za prvé. On není její, i když se tak (prozatím) tváří. Když ptáčka lapají... pěkně mu zpívají. A on lapá ptáčky na jejich hypertrofované ambice. Každý z vás může být Zemanem... Ještě ji chce potřebovat – na korekci sociálních demokratů. Strana práv občanů – Zemanovci je ale klamáním veřejnosti. Navenek lidově levicová, uvnitř elitářsky nafoukaná. „Pro dolních deset milionů“ není. Auta před vchodem to vylučovala. Pro horních deset tisíc je zas moc plebejská. Žádný losos, žádný kaviár. Pravé české knedlíky.

FOTOGALERIE

Rusko dalo přednost Číně. Evropa může mít do deseti let vážný problém

24. 3. 2013 / Karel Dolejší

Tvrzení, že v jednáních o ruském zemním plynu pro Evropu je to právě EU, kdo tahá za kratší konec, protože Moskva může začít dodávat surovinu raději do Číny, bylo dlouho zesměšňováno. Argumentovalo se perspektivností sjednoceného evropského trhu, pomalu se ochlazujícími vztahy Moskvy s Pekingem a v poslední době také údajně zásadní změnou situace v důsledku rozvoje těžby energetických surovin (ropy, plynu) technologií hydraulického štěpení.

Pokud ovšem mají pravdu experti, kteří poukazují u této technologie na malou průměrnou výtěžnost jednotlivého vrtu a relativně rychlý pokles těžby - zhruba do pěti let - i tam, kde je zpočátku výtěžnost solidní, pak technologie hydraulického štěpení přinese i v tom nejlepším případě pouze dočasné uvolnění, ale nikoliv zásadní změnu k lepšímu.

 9405

V pouhých 15 minutách BBC rozdrtila dobrou pověst londýnského primátora

24. 3. 2013 / Jan Čulík

Boris Johnson, londýnský konzervativní primátor a svého druhu populární veřejný šašek, udělal v neděli velkou chybu: nechal se interviewovat v pořadu Andrew Marr Show zaskakujícím rozhlasovým reportérem Eddie Mairem (Andrew Marr se zotavuje po infarktu). Neočekávaně, tichý, ale důrazný Mair, v patnáctiminutovém rozhovoru naprosto zničil Johnsonovu pověst. Donutil Johnsona přiznat, že když pracoval jako novinář v deníku Times, vymyslel si citát od interviewované osoby, a z Timesů ho za to vyhodili. Donutil Johnsona také přiznat, že když byl šéfem Konzervativní strany Michael Howard a ptal se Johnsona, zda je nevěrný manželce, Johnson šéfu své strany zalhal, že nevěrný není. Howard ho za lhaní vyhodil z funkce. A do třetice donutil Eddie Mair Johnsona přiznat, že když mu telefonoval kamarád a chtěl kontaktní adresu na novináře, kterého chtěl nechat zmlátit, Boris Johnson mu tu kontaktní adresu bez skrupulí dal.

"Vy jste vlastně pěkná svině, že?" reagoval na Johnsonova přiznání Eddie Mair. Boris Johnson aspiruje na funkci britského premiéra a Eddie Mair v neděli dopoledne v televizi, jen tak jako by se nechumelilo, prozkoumal jeho integritu. Johnsona naprosto zdrtil. Jak k tomu napsal deník Guardian: Ke konci rozhovoru "se většina televizních diváků skrývala za kanapem, přesvědčovala své děti, civějící na to s otevřenou pusou, aby se raději dívali jinam, a telefonovala zoufale do BBC, aby raději vysílali monoskop."

Zdá se, že ještě existují země, kde lze poměřovat chování lidí ideály slušnosti a integrity, aniž by se politik dokázal drze bránit, že všechno je relativní a nic takového jako základní hodnoty nelhat a nechovat se sprostě neexistují.

Klíčová místa tohoto rozhovoru uvidíte ZDE

Zločin na kulturním dědictví v českých zemích

24. 3. 2013 / Michal Horák

Je s podivem, jak snadno je možné podat na bývalého prezidenta podání k ústavnímu soudu s cílem dosáhnout obvinění z velezrady. Přitom ovšem je zde řada skutečností, které s ohledem na úlohu bývalého prezidenta a jemu blízkého okolí v období privatizace přinesly našemu národu podstatně vyšší škody, než bylo pár excesů opakované kriminální činnosti amnestovaných. Nechci zde specielně přihlížet k amnestii podle článku 2 -- abolice.

Velký objev -- jak pro koho...

24. 3. 2013 / Boris Cvek

Stal se obrovský objev... tedy obrovský objev pro lidi, kteří nevědí, co je to láska a lásku nahrazují moralizováním o sexu (myslím, že katolická církev to pochopí možná kolem roku 3000). Mně vždycky přišlo naprosto samozřejmé, že dítě potřebuje lásku, ať už ho vychovávají biologičtí rodiče, prarodiče, strýcové a tety, pěstouni, jedna žena, jeden muž, dva muži nebo dvě ženy. To, že někdo je něčí biologický rodič ještě vůbec neznamená, že má ke svému dítěti lásku. Nemluvím jen o tom, že biologičtí rodiče mohou své děti zneužívat, týrat, mluvím o tom, že k nim mohou být lhostejní, že je mohou špatně vychovat, že prostě neexistuje automatické rovnítko mezi biologickým rodičem a láskou k potomkovi. Přitom láska je to, co dítě potřebuje nejvíce. To, co dělá biologického rodiče pravým rodičem, je jeho láska, nikoli kopulační pohyby, díky nimž dítě zplodil.

Čína v odběru ruského zemního plynu zastíní Německo

24. 3. 2013

Po více jak desetiletých jednáních Rusko v pátek odsouhlasilo zdvojnásobení dodávek zemního plynu do Číny, což znamená, že se zbaví tlaku evropských regulátorů a největším odběratelem zmíněné ruské suroviny už nebude Německo. Čínský stát získá podíl v ruském plynařském průmyslu.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za únor 2013

19. 3. 2013

V únoru 2013 přispělo finančně na Britské listy 217 osob bankovním příkazem celkovou částkou 61 486.45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v říjnu 2012 částkou 4206.67 Kč. Příjem z reklamy byl 5000 Kč.

4 čtenáři Britských listů přispělo v únoru 2013 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 900 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 28. 2. 2013 byla 238 003.10 Kč, z toho na exekutorský projekt 166 375.59 Kč a na na provoz Britských listů 71 627.51 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

34219