Příčinou problému fake news je dnešní škodlivá struktura digitálního kapitalismu

8. 1. 2017

čas čtení 2 minuty

Kritika fake news je sama o sobě fake, falešná, argumentuje Jevgenij Morozov. Je to povrchní vysvětlení složitého, systémového problému, jehož existenci elity odmítají přiznat.

Největší hrozbou dnešním západním společnostem není vznik neliberální demokracie v zahraničí, ale existence nezralé demokracie v jejich zemích. Tato nezralost se projevuje dvojím popíráním příčin: popíráním, že většina problémů dneška má hospodářské příčiny a popíráním, že došlo k hluboké degeneraci profesionální odbornosti.

První druh popírání se projevuje, kdykoliv se jevy jako brexit nebo vítězství Donalda Trumpa připisují primárně kulturním faktorům, jako je rasismus nebo hloupost voličů. Druhým popíráním je to, že obrovská frustrace, kterou lidé pociťují vůči institucím, nepochází z toho, že nevědí řádně, jak fungují, ale že to vědí až příliš dobře.

Morální panika kolem fake news ukazuje, jak toto dvojí popírání odsuzuje demokracii k trvalé nezralosti. Odmítání přiznat, že krize fake news má hospodářské problémy činí viníkem Kreml - přitom je viníkem neudržitelný podnikatelský model digitálního kapitalismu.

Fake news existovaly vždycky. Problémem není fake news, ale rychlost a lehkost šíření falešných zpráv, protože dnešní kapitalismus to zveřejňování falešných zpráýv zdrojem obrovských zisků.

Na to, aby byly elity ochotny začít chápat krizi fake news tímto způsobem, by musel politický establishment přestat popírat hospodářské příčiny tohoto jevu a musel by začít strukturovat politickou ekonomii komunikace.

Druhý typ popírání ignoruje zkorumpovanost dnešních expertů. Když dostávají výzkumné organizace peníze od cizích vlád, když média systematicky publikují podle příkazů PR agentur a politických manipulátorů, není divu, že lidé nedůvěřují expertům.

Jediným možným řešením problému fake news je naprosto restrukturalizovat systém digitálního kapitalismu. Je nutno zajistit, aby reklama na internetu -a její ničivá závislost na systému sdílení "zpráv" přestala být tak klíčovým faktorem toho, jak žijeme, jak pracujeme a jak komunikujeme. Zároveň je nutno přesunout daleko větší množství pravomocí směrem k občanům a odebrat je zkorumpovaným expertům a korporacím.

To znamená vytvořit svět, v němž nemají Facebook a Google tak obrovskou moc a přestanou mít možnost zmonopolizovat řešení problémů, kterou mají dnes. Velký úkol, hodný zralých demokracií. Dnešní nezralé demokracie však obviňují všechny možné lidi a příčiny a nechávají stále více problémů, aby je řešily Facebook a Google.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
6857

Diskuse

Obsah vydání | 11. 1. 2017