Amnesty International Porošenkovi: Nelze amnestovat ty, kdo se v konfliktu na Ukrajině dopustili mučení

25. 9. 2014

čas čtení 3 minuty

Mezinárodní právo zakazuje amnestie nebo podobná opatření pro činy spáchané v kontextu konfliktu, které představují zločin proti mezinárodnímu právu, včetně vážného porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, opatření, která brání zjištění pravdy, konečnému soudnímu zjištění viny nebo neviny a plné nápravě škody pro oběti.

Návrh zákona o amnestii prošel ukrajinským parlamentem 16. září 2014 a očekává se, že ho prezident Petro Porošenko brzy podepíše. Neměl by se však stát nástrojem, který zabrání obětem v dosažení spravedlnosti, uvedla mezinárodní organizace Amnesty International.

Zákon byl schválen v rámci úsilí ukrajinské vlády ukončit konflikt na východě země. Navrhuje zrušit trestní odpovědnost za zločiny spáchané "ozbrojenými uskupeními" od 22. února 2014 a vyjmenovává řadu vážných zločinů, na něž se amnestie nevztahuje. Nicméně návrh schválený parlamentem nezahrnuje mezi tyto výjimky mučení a další špatné zacházení.

Amnesty International zdokumentovala četné případy mučení a dalšího špatného zacházení se zadržovanými ze strany příslušníků separatistických ozbrojených skupin, stejně jako proukrajinských sil na východní Ukrajině. Organizace opakovaně vyzvala k tomu, aby toto zneužívání bylo okamžitě, nestranně a důkladně vyšetřeno, aby bylo zajištěno, že ti kdo jsou za ně zodpovědní budou čelit spravedlnosti v souladu s ukrajinskými závazky podle mezinárodního práva.

Ukrajinská vláda musí zajistit, aby pachatelé všech vážných porušení lidských práv a všech činů spáchaných v kontextu bojů, které podle mezinárodního práva představují zločiny, včetně válečných zločinů a dalších vážných porušení mezinárodního humanitárního práva, byli voláni k zodpovědnosti a obětem a jejich rodinám se dostalo plného zadostiučinění.

Mezinárodní právo zakazuje amnestie nebo podobná opatření pro činy spáchané v kontextu konfliktu, které představují zločin proti mezinárodnímu právu, včetně vážného porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, opatření, která brání zjištění pravdy, konečnému soudnímu zjištění viny nebo neviny a plné nápravě škody pro oběti.

Každý kdo je důvodně podezřelý ze zodpovědnosti za tyto zločiny, včetně těch ve velitelském postavení, kdo věděli nebo měli vědět, že jejich podřízení se dopouštějí takových zločinů a nepodnikli veškerá opatření v jejich pravomoci, aby takovým zločinům předešli, zabránili nebo je nahlásili, musí být vyšetřován a pokud bude dostatek důkazů stíhán a souzen v souladu s mezinárodním právem a standardy spravedlivého procesu.

Amnesty International důrazně vyzývá prezidenta Porošenka, aby zajistil, že před podpisem zákona bude návrh doplněn, tak aby zahrnul mučení a další vážné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva do seznamu zločinů, kterých se amnestie netýká. Pokud k tomu nedojde, zákon poslouží pouze pokračování zneužívání oběma stranami konfliktu, zavede beztrestnost pro pachatele a upře obětem spravedlnost.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4048

Diskuse

Obsah vydání | 29. 9. 2014