Stav nebezpečí -- příčiny a následky

27. 9. 2014 / František Řezáč

čas čtení 3 minuty

V posledních dnech se objevilo několik případů, které odhalují stav dopravní infrastruktury v České republice. Nejčerstvější nehoda se udála uprostřed Prahy.

Na trati z Hradce Králové, po níž jezdí i rychlíky, vykolejil nákladní vlak s uhlím u obce Převýšov.

Výpovědi mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Ptačinského jsou komické. Zde tvrdí doslova: ...jednou z možností je převrácení vlaku vlastní vahou, protože trať v místě nehody vede do oblouku...

Zajímavé, trati by měly být přímé, pak by se nic nestalo. Ještě, že to nebyl rychlík plný neukázněných cestujících, kteří zapomněli podle zatáček vyvažovat vagóny na tu či onu stranu.

Ptačinský také tvrdí, že po trati prošel před několika dny, než se nehoda stala, inkriminovaný úsek pochůzkář a nezjistil žádné závady. Poněkud jiné hodnocení obsahuje vypsání veřejné zakázky.

Podepsána SŽDC: V zadávací dokumentaci se najde i toto:

"Mezistaniční úseky a hlavní staniční koleje jsou z kolejnic tv. R65 z velké části na  dřevěných  pražcích,  případně na  betonových  pražcích  SB6  nebo  SB8.  Na  dřevěných pražcích  je  držebnost  upevnění  na  kritické  úrovni.  Dřevěné  pražce  jsou  ve  špatném  stavu. Většina jich je vyhnilých a jsou místa, kde zcela chybí. Značná část upevnění (vrtule,šrouby] někde zcela chybí nebo jsou povolené a nelze je kvůli protáčivosti utáhnout. Štěrkové lože je středně  až  silně  znečištěné.  Stav  železničního  svršku  je  na  hranici  životnosti  a provozuschopnosti." (!)

Odborník žasne, laik se diví a přesedá do auta nebo autobusu. Ale pozor! Aby to nebylo z bláta na trati do louže na silnici. Je jich tam dost. Například Dolních Věstonic (viz mapka).Po oné silničce jezdí auta, i nákladní, karavany a také linkový autobus.

Genezi takového sesuvu popisuje projektant dopravních staveb Ing. Tomáš Tužín:

S vysokou pravděpodobností se k té krajnici soustředil nějaký větší vodní proud. To se stává tehdy, kdy se nestrhávají nánosy z krajnic, krajnice zarostou a voda potom neteče plynule z povrchu komunikace pryč (do svahu, do příkopu), ale udělá soustředěný proud po krajnici (viz fotka v příloze). V místě, kde se překlápí příčný sklon komunikace, tam tento proud přeteče ke krajnici a začne stékat ve větším množství mimo silnici, a to na krátkém úseku (viz další fotka v příloze). Časem je v tomto místě z krajnice odnesený zásyp, voda se vsakuje do strmého svahu, a pokud je té vody v krátkém čase moc, tak se svah vodou nasytí a vlastní vahou sjede dolů.

Potůček podél krajnice:Přelévání ke krajnici:Nechť si laskavý čtenář udělá závěry sám, také z přiložených fotografií. S poděkováním členům dopravní sekce Strany zelených.

0
Vytisknout
7821

Diskuse

Obsah vydání | 30. 9. 2014