Neinformované úvahy o dnešním Rusku

31. 3. 2014 / Jan Čulík

"Analytický článek" Štěpána Kotrby údajně o dnešním Rusku, obsahuje celou řadu věcných chyb, že je s podivem, že byl publikován bez korekce. V Britských listech samozřejmě nemůžeme čtenáře mystifikovat nesprávnými údaji, a proto uvádíme na pravou míru aspoň několik zásadních věcných nesmyslů.

Štěpán Kotrba: Pro ruské mužiky se ale nic nezmění. Topí si a vaří dřevem. Svítí málo. A nejsou ani závislí na mobilních telekomunikacích.

Pozoruhodně rasistické výroky. Štěpán Kotrba by asi dost těžce v dnešním Rusku hledal "mužiky", kteří "si topí dřevem" a "nejsou závislí na mobilních komunikacích".

Skutečnost: Ruští občané vlastní 256 116 000 mobilních telefonů, tedy 155 mobilních telefonů na každých 100 obyvatel. (V USA je to 93,6 mobilních telefonů na 100 obyvatel, v Německu 113,8, v Polsku 123, 48.) Zdroj: ZDE

Skutečnost: Hlavním zdrojem energie, používané v Rusku, je zemní plyn. V roce 2009 byl podíl spotřeby zemního plynu na ruské spotřebě energie 56,2 procent. Ropa činila 18,3 procent, uhlí 14,4 procent, jaderná energie 5,3 procent a vodní energie 5,6 procent. Zdroj: ZDE

Reakce ŠOK: Je dobré vidět nejen ruská velká města a jejich sídliště, ale i venkov či "fabrická" sídliště v odlehlých, elitou zapomenutých oblastech. Třeba v bývalých armádních městech - "zakrytych gorodech". Chce to vidět nejen "novyje rossijce", ale i ty "babušky"... Vřele doporučuji. Pro zjednodušení lze hledat na Google fotografie pod heslem "россия деревня". Statistika je matoucí. Když jeden má dva mobily a druhý žádný, v průměru má mobil každý... Samozřejmě, je označení "mužiků" zkratková nadsázka rozhovoru.

Štěpán Kotrba: Pro zadluženou Evropu je Rusko bezedným trhem na desítky let. Pro Rusko je Evropa malým omezeným trhem s malou přidanou hodnotou.

Skutečnost: Rusko vyváží do Evropy ročně zboží v hodnotě 159 480 milionů eur. 72 procent tohoto vývozu jsou energie. Zdroj: ZDE EU vyváží do Ruska ročně zboží v hodnotě 85 463 milionů eur, tedy o polovinu méně než Rusko vyváží do EU. Zdroj: ZDE EU do Ruska vyváží především moderní technologické výrobky, Rusko většinou nedokáže ve výzkumu a vývoji západním zemím technologicky konkurovat.

Reakce ŠOK: Struktura vývozu a dovozu je asymetrická. Nejen co do množství, ale i co do struktury. Zatímco EU (včetně ČR) vyváží do Ruska převážně produkty lehkého a spotřebního průmyslu, bez nichž se Rusko může teoreticky obejít, Rusko vyváží do EU suroviny a produkci těžkého průmyslu, bez nichž se průmysl a ekonomiky EU neobejdou. Vývozu z EU do Ruska dominují stroje a "silniční vozidla", která tvoří největší podíl (11%), chemické látky, léky a zemědělské produkty. Dovozu do EU z Ruska dominují suroviny, zejména ropa (surová a rafinovaná) a zemní plyn , uhlí - ruské černé uhlí se dováží především do Británie (34% z dovozu do všech zemí EU-27), Německa (17%) a Polska (13%), hliník, ocel, dřevo. Závislost průmyslu Evropy na ruské ropě, plynu a uhlí není nikým a ničím nahraditelná. Závislost Ruska na evropských automobilech není žádná. Rusko může svou exportní pozornost obrátit k Číně. Evropa nemá plyn, ropu a uhlí brát odkud. Podíl exportu EU 27 do Ruska je 7%, import tvoří 12%. (2011) Absorpční schopnost trhu měřená hodnotou dovozu v roce 2011 činila 305,6 miliard USD, s meziročním nárůstem o 33,5 %. Země modernizuje průmyslovou základnu, dopravní a energetické infrastrukturu, zemědělsko-průmyslový komplex a dalších obory. Tento program skýtá řadu obchodních a investičních příležitostí... Rusko si udržuje tempo růstu HDP na úrovni 3,0 %. Zdroj - většinou ta samá stránka Eurostat ZDE

Štěpán Kotrba: Rusko je autoritativní, na vertikále moci postavená země. A elita si na své úrovni vytváří vlastní pravidla. Takže ona západní, liberální žurnalistická tradice "watch dog" novinařiny zde nemá místo. Hlídací psi zde nikdy nebyli. V ruském pojetí je žurnalista něco jako kněz.

Opět předsudky a zásadní neznalost dnešní ruské silně rozrůzněné společnosti s bohatou a vzdělanou střední vrstvou, která se samozřejmě zdaleka nespokojuje s autoritativní mocí, zejména proto, že má otevřený svět. Bohatá a silná střední vrstva vznikla právě za éry Vladimíra Putina a nespokojuje se s autoritářským vedením státu.

Reakce ŠOK: ...a proto logicky právě díky této "nespokojené" střední třídě získal Putin tak velkou popularitu po anexi Krymu a potlačení ruských "mejdanistů" nejen v Moskvě... A proto bylo Putinovo Jednotné Rusko jasným vítězem voleb... A bude i v těch příštích. Kremlolog Čulík předvídá Rusku zapadnickou demokracii. Putin by měl dostat strach. Další komentář je zbytečný.

Pozn. JČ: Důvody, proč vzrostla Putinova popularita po anexi Krymu, jsou o hodně složitější, než jak to zjednodušuje Štěpán Kotrba. Ano, ruská společnost je rozrůzněná. Představy o tom, že většina Rusů žije v dřevěných srubech, neví,co je internet, nemá mobily a topí dřevem, je nerealistický stereotyp. Ne, Čulík nepředpovídá Rusku zapadnickou demokracii. Poukazuje na to, že země je pluralistická, je v současnosti pod tlakem putinovské mediální a nacionalistické propagandy, a situace je daleko složitější, než jak svými stereotypy naznačuje Štěpán Kotrba.

Fotografie dřevěných srubů, jakou sem dodal Štěpán Kotrba, najdete i v ČR. Znamená to snad, že populace České republiky žije ve srubech? Zkusme se zbavit představy, že my Češi jsme ti nejvyspělejší a nejdokonalejší. Ono to není pravda a často vůbec nevíme, která bije.

Není divu, že se polští novináři na Ukrajině vydávají za Čechy, aby je někdo nezbil, protože Čechy v zahraničí nikdo nebere vážně. No divíte se?

0
Vytisknout
7791

Diskuse

Obsah vydání | 31. 3. 2014