V čem je podobný či shodný bermudský trojúhelník se znakem VZP?

12. 11. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

V době, kdy VZP ve svém vlastním dokumentu přiznala, že ji čeká nejhorší období za posledních několik let, se největší česká zdravotní pojišťovna odhodlala k prodeji dalšího majetku. V příštím roce nabídne k prodeji 15 nemovitostí po celé republice. A podle plánu by za ně chtělo vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny získat přes 400 milionů korun.

Zdroj: ZDE

Nelze si nepoložit otázku, proč k takovému kroku VZP přistupuje, resp. v čem jsou hlavní důvody takového rozhodnutí, když ještě donedávna měla potřebu investovat do nemovitostí. . Dnes bude řadu objektů prodávat a zcela jistě nebude kvůli tomu snižovat stavy pracovníků, resp. omezovat činnost pro klienty. Rovněž je známo, že VZP nezodpovědně, především však neoprávěně "hospodaří" s penězi klientů této pojišťovny (a nejen této).

Již před několika lety byla VZP a její vedení mj. kritizována za nehospodárnost, zneužívání finančních prostředků od občanů-klientů vybraných k jejich vlastním léčebným účelům.

Předmětem kritiky byly právě nezákonné investice do nemovitostí, kdy si představitelé VZP z peněz klientů stavěli nové a drahé (a zbytečné) objekty, ať už to byla sídla VZP nebo nemovitosti rekreačního či reprezentativního charakteru.

Ale nejenom do nemovitostí, VZP sponorovalo a sponzoruje mnohé akce, aniž by se kdy svých klientů zeptali, zda s takovým nakládáním souhlasí.

Jenže kritika se rovnala házení hrachu na zeď. Pravda, byla sice vyměněna bývalá ředitelka VZP paní Musílková, ale žádné postihy se nekonaly, prošustrované peníze byly navždy prošustrované, organizátoři této trestné činnosti nikdy nebyli ani stíháni a už vůbec ne postaveni před soud přesto, že se zcela evidentně jednalo o trestnou činnnost.

Pro upřesnění: VZP není výdělečná, tedy komerční organizace, vybrané pojistné částky jsou určeny výhradně na krytí výdajů v rámci zdravotní péče klientů, tj. pacientů., kromě režijních nákladů na chod pojišťovny. Jenže představitelé VZP si z příjmu dávek na zdravotní pojištění udělali byznys, začali investovat do nemovitostí (mimo jiné) s tím, že tak umožnili dát vydělat spřízněným firmám, které se jim (z peněz klientů VZP) v podobě pašalíku bohatě odměnily.

K tomu jen poznámka, že to není žádná zvláštní činnost VZP, ale že tak činily i další soukromé zdravotní pojišťovny v ČR, protože ne jenom VZP nemá peníze na úhradu zdravotnických úkonů, ale stejně na tom jsou i další ZP.

I zde se naskýtá otázka, jak je možné, že se pojišťovny dostávají do platební insolvence?

Pokud je to z důvodů nevyjasněných vztahů VZP a ministerstva zdravotnictví, měl by odejít ministr Heger.

Pokud je to z interních důvodů špatného systému VZP, měl by odejít ředitel Horák. Konec konců ten měl již nejednou namále, ale vždy (zřejmě díky některým lidem z ODS) situaci ustál. Jak dlouho ještě?

A také jak dlouho ještě bude trvat konsolidace VZP ke spokojenosti klientů, kteří sice platí jako mourovatí, ale na léčebné úkony čekají déle, než kdy předtím. Notabene, ještě si za to musí připlatit.

Svým způsobem se ani není čemu divit. Předsedou představenstva VZP je dlouhodobě jistý pan Šnajdr (ODS), bývalý náměstek dříve neblaze proslulého ministra zdravotnictví Julínka (ODS), který tak vehementně prosazoval a obhajoval poplatky u lékaře a v lékárnách, neřku-li celou julínkovskou zdravotní reformu.

Při bližším nahlédnutí do personální "sestavy" předsednictva VZP a její dozorčí rady zjistíme, jací lidé reprezentují zájmy a nyní otázka: čí reprezentují zájmy, zda VZP a jejich klientů, nebo své, potažmo ODS, TOP09 či jiné partaje?

Zde ovšem hraje svou roli poměr zastoupení jednotlivých stran, ale lze předpokládat, že zastoupení ODS a TOP09 bude mít značnou převahu.

Odtud se pak odvíjí celý proces devastační činnosti jak tohoto orgánu, dozorčí rady a samotné VZP. Jinými slovy, peníze klientů chodily na účet VZP, ale o jejich využití rozhodovali právě představitelé těchto stran. Že to nebylo v rámci daných regulí, nelze mít pochybnosti, jinak by k takové situaci (již poněkolikáté) nedošlo, nebo nedocházelo.

Ale zpět k uvažovanému prodeji nemovitostí VZP. Problematický totiž může být výsledek případného prodeje nemovitostí za předpokládaných "až" 400 milonů korun. Jednak nelze prokázat, že úmysl (předpoklad) zisku z prodeje nemovitostí "až" 400 milionů bude (resp. může být) reálně a relevantně dosaženo, protože stejně tak může být dosaženo pouze např. 380 milionů , což je zcela běžná praxe, protože ne vždy a ne všechny záměry a předpoklady vyjdou podle očekávání. Jenže, vzhledem ke dosavadním zkušenostem s bojem ODS, resp. koaliční vlády s korupcí víme, že se boj vede hlavně teoreticky, již méně (zda vůbec) prakticky. Ani jména těch, kteří do prodeje nemovitostí VZP budou zainteresováni, bohužel neskýtají záruku čestného jednání. Třeba právě proto, že jsou z ODS nebo TOP09.

Z výše uvedených důvodů se tedy lze důvodně domnívat, že prodej nemovitostí nebude či nemusí být natolik transparentní , aby byly vyvráceny jakékoliv pochybnosti. S naprostou jistotou se však najdou takoví, kteří si za své služby řeknou o odměnu ( tj. za zprostředkování), jinými slovy o provizi.

Nebude-li za prodej nemovitostí získáno celých 400 milionů korun, vždy se to dá nějak zdůvodnit a stejně tak je málo pravděpodobné, že se někdo (!) bude pídit po skutečnostech relevantního průběhu prodeje, protože to v tomto státě snad ani není možné. Apokud se tak i náhodou stane, zase jsou zde ne malé zkušenosti s praktikami politiků, stejně jako vlády což znamená, že se "vlk nažere, ale koza zůstane celá!"

Zkrátka, jako u blebejch! Ale proč jako? Protože si koaliční politici (a ne jenom ve VZP), ale všude na různých postech (ve vládě, parlamentu atd.) dovolují věci, které by normální, poctivá a spravedlivá společnost nikdy nedovolila. Nejsmutnější na tom je, že výše popisované je jenom zlomek toho, co se v tomto státě, v této společnosti děje. Korupční metastázy jsou totiž natolik rozsáhlé, že normální léčba je vyloučena. Jako lék vhodný pro léčbu pravicově-koaliční korupce je "velký bič a malý dvůr". To by pomohlo nejen VZP, ale celé společnosti a hlavně jejím občanům!

PS: Odpověď na otázku v titulku: Žádný. Trojúhelník jak trojúhelník, všude se něco záhadně ztrácí a příčiny se hledají jen velmi, velmi nesnadno.

0
Vytisknout
7119

Diskuse

Obsah vydání | 14. 11. 2012