Za všechno můžou komunisté, kteří nám vládnou!

22. 4. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 6 minut

Nic překvapujícího, když tato a jiná slova lez slyšet z úst např. paní Zdeny Mašínové, J. Wolfa nebo V. Hučína. Na každém šprochu, pravdy trochu, říká staré české přísloví. Tak je to i v tomto případě, když výše jmenovaní se unisono domnívají (či jsou o tom přesvědčeni), že na nepříznivém polistopadovém vývoji má hlavně vinu Václav Havel. V čem?

V tom, že se paktoval s komunisty v době těsně po listopadových událostech, kdy se domlouval na podpoře komunistů při jeho volbě prezidentem a jiné vstřícné kroky, které učinil už ve funkci prezidenta např. tím, že nesouhlasil se zákazem KSČM. Proto se ty následky a důsledky prý táhnou až do dnešní doby. Nehodlám ospravedlňovat tyto výroky a názory a už vůbec ne podíl V. Havla na těchto událostech, ale co je nepochopitelné je tvrzení např. paní Mašínové, že:

"Především je problémem ta ekonomická moc, kterou bývalí bolševici získali. Ti udělali takovou škodu, že rozkradli zbytek majetku, který naše republika měla, a oni tu ekonomickou moc mají v ruce. Mělo by se uskutečnit alespoň to, aby došlo k vyšetření těchto činů a viníci byli potrestáni," říká paní Mašínová. Svatá pravda, paní Mašínová a přání jejich potrestání platí dodnes. Jen se to netýká současných komunistů, ale těch, kteří převlékli kabáty, toužili i nadále po moci, penězích, vlivu a dobrých postů, jenže s nimi by museli být souzeni všichni, kteří se na vládách a politice podíleli a podílejí až do dnešních dnů! Jinak by se tedy dalo soudit, že od listopadu 1989 jsou u moci, tedy ve vládě jen komunisté, kteří dostali (dnes) republiku do kolen.

Jakoby neexistovaly jiné politické strany, které se na vládě podíleli, jako by neexistovalo OF, ze kterého vzešli naši budoucí vůdcové a politici na nejvyšších úrovních, ale také jakoby neexistovala ODS, která svou ideologií nemá s komunisty nic společného. Jiná je, že se do řad ODS dostali převlekokabátníci z řad KSČ (znám jich několik), ale to není chyba komunistů, ale právě a především pravicové ODS. Těm totiž tito političtí hochštapleři nejvíce vyhovovali právě proto, že měli znalosti, konexe ale také možnosti, jak "vyčůrané" politiky z ODS dostat tam, kam oni chtěli, tj. k moci a k penězům. Samozřejmě že to bylo něco za něco, takže ODS, posléze ČSSD se tak dostali do vlády, získali moc, vliv a hlavně vytoužené peníze. Je všeobecně známo, že nejen láska je mocná čarodějka, ale peníze a láska k nim je mnohem mocnější.

Nechápu tedy paní Mašínovou když se domnívá (nebo to tvrdí), že u moci byli a jsou komunisté a o nikom jiném se již nezmiňuje, čímž mám na mysli právě pravicovou ODS, stejně jako levicovou ČSSD. Paní Mašínová má také  pravdu v tom, že na moci se podíleli, resp. dodnes podílejí jistí komunisté, pak ovšem musí dodat, že to není zdaleka většina (i když jich nebylo málo), ale že hlavní ideologickou selekci měli uskutečnit sami členové ODS, aby je ze svých řad eliminovali. Neudělali to, protože by uškodili sami sobě. Dnešní volání po zákazu KSČM je jen mistrně vedená blamáž, aby dali na odiv, že jim KSČM jako taková vadí, nicméně (bývalí) komunisté v jejich vlastních řadách jim těžkou hlavu nedělají. Naopak, jsou hýčkáni, protože ne jednomu politikovi z ODS, resp. dnes i TOP 09 či VV byli (a jsou) více jak prospěšní a užiteční (idioti, chce se říct).

Paní Mašínová, stejně jako pan Wolf či pan Hučín by si měli uvědomit, že to co se stalo s naší společností, tj. s naší ekonomikou, zdravotnictvím, školstvím, justicí, policií, zemědělstvím, průmyslem, kulturou atd., že to je všechno dílo střídajících se politických firem na vládě v této republice. Na vládě, pokud vím, se komunisté přímo nikdy nepodíleli, vždy byli jen v opozici.

Bezesporu je počátek toho všeho v devadesátých létech, tedy za prezidentování V. Havla, který žehnal všem pilným lidem bez rozdílu, zda jsou nebo nejsou čistí, zda jsou nebo byli v KSČ, StB, či se jinak podíleli na totalitní vládě komunistů. Tak se dostali do popředí lidu typu Klause, Dlouhého, Kočárníka, Tošovského, Rumla st. i ml., Pitharta, a celá plejáda dalších známých polistopadových politiků, z nichž se mnozí stali i prezidentem, předsedou vlády, ministry, náměstci, soudci, státní zástupci, policisté atd., ale také představitelé mafií, vlivní lobbyisté, korupčníci a jiní "potřební" lidé.

Pan Hučín zase na druhé straně konstatuje, že prý "komunisté pronikají zpravodajsky mezi odboráře a do všech dalších organizací a vytváří dojem, že bojují za spravedlnost a lepší zítřky, ale to nebezpečí tu je a pro mě je velmi smutné, že KSČM je v preferencích na druhém místě". Poněkud mu uniká skutečnost, že jde o politiku, politický souboj a že tak nečiní jen KSČM, ale stejně tak i ostatní politické strany, včetně ODS. Ta to ovšem dělá tak špatně, že z ostudy má kabát a vedle jiných přehmatů, afér a kauz se dostala tam, kde je: na třetí místo za komunisty. To ovšem není úspěch komunistů, že jsou tam kde jsou, to je především neúspěch politiky současné koaliční vlády ODS, TOP09 a VV, která si počíná jako slon v porcelánu. Zcela jistě to pak nahrává nespokojeným lidem, kteří se politikou současné vlády dostávají hluboko pod životní standardy, jistoty a úroveň.

Protože se držím demokratických zásad práva na názor, ctím ono Voltairovo: "S Vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit Vaše právo je říkat", i v tomto případě nemohu jinak než konstatovat, že s nimi nesouhlasím, ale přesto mají právo je vyslovit! Zda někdo jiný bude s názory výše uvedeným souhlasit či nikoliv, je už na nich samotných. Já jsem si své řekl (napsal).

0
Vytisknout
6119

Diskuse

Obsah vydání | 24. 4. 2012