Fotoreportáže, které si na nic nehrají

20. 3. 2012 / Štěpán Kotrba

fotogalerie Štěpána Kotrby ZDE ZDE

V osmdesátých letech minulého století francouzský sociolog Michel Maffesoli vytvořil antropologický konstrukt městský kmen. Vysvětlil ho v knize "Le temps des tribus: Le déclin de l'individualisme dans les Sociétés postmodernes" (Čas kmenů: Úpadek individualismu v masové společnosti) ,kterou vydal v roce 1988. Městský kmen, který dorazil na pražské demonstrace, vyhlášené "neposlušným" taxikářem Ponertem, nemá až tak zřetelný politologický rozměr, jak ho uváděl v televizi ministr Kalousek, ale měl shodný sociální, vzdělanostní a kulturní rozměr - a tyto rozměry dohromady tvoří onu politologickou nadstavbu... Zcela zřetelně.

Typickými rysy fašistických ideologií jsou mimo jiné vypjatý nacionalismus (termín "Národní rada" a právo hovořit za "národ", auto olepené vlajkami a trikolory v klopě, fotbalové šály s trikolorou, svatováclavský nebo husitský chorál to splňují dostatečně), autoritativní a charismatické vůdcovství (99 korunový taxikář Ponert, Popelka i "duchovní člověk" Mareš to splňují dostatečně - nic mimo charismatu nepřinášejí, přesto se cítí být nepostradatelní), militarismus (stačilo se podívat na organizátory a člověk si připadal jako na schůzi barových vyhazovačů nebo vysloužilých poddůstojníků, vojenských výstrojních součástek tam bylo dost), kult modernity, mládí (děláte to pro své děti) a síly (znárodnit je, zavřít je všechny...) jakož i silná ekonomická role státu, často chápaného korporativisticky (vláda "odborníků" - podnikové řízení)."

Tu definici fašismu jsem si nevymyslel já, ale najdete ji na wikipedii. Já do ní doplnil pouze realitou v závorkách. Dodal bych ještě další znaky fašismu: naprostou společenskovědní nevzdělanost organizátorů, vypjatou radikální réroriku, zaměřenou proti stávajícím institucím státu, politologický diletantismus a iracionalismus (Popelka i Ponert) a na konec bych přidal antisemitismus (Národní listy a jejich šéfredaktor mezi řečníky) a - poprvé po padesáti letech - třídní nenávist a "opojení destrukcí" (jak o tom hovoří Hannah Arendtová). Ano, mám-li se dopustit hodnocení, byl to protofašistický koktejl primitivity, nevzdělanosti, populismu, frustrace a agrese.

Prosím pěkně všechny diváky fotogalerií, aby si laskavě uvědomili, že:

  • fotoreportáž není komentář, ale reportážní výpověď - je to ZPRÁVA a antropologická sonda. Neobsahuje hodnocení. To obsahuje až tato vysvětlivka.
  • Termín městský kmen je starý třicet let - jako sociologická kategorie o společných formálních i obsahových znacích sociokulturní sebeidentifikace ve veřejném prostoru.
  • Estetika je přirozenou součástí politické komunikace (na druhém konci stratifikační škály lze vidět limuzíny se značkami 1111, krokodýlí botky a saka od Versaceho).
  • Dav a lůza není ani veřejnost, ani lid.
  • Vstoupení do veřejného prostoru a pokus o jeho ovlivňování je dobrovolný akt jedince, který podléhá kritickému společenskému posouzení. Kdo ho učiní, musí počítat s nemilosrdným hodnocením - obsahovým i formálním.
  • Tvořit druhým rámec a socializovat je (učit je, organizovat je, vést je = mít vliv na jejich chování) znamená být jim i vzorem. Tito lidé vstoupili na ulici a řekli AUTORITATIVNĚ, že CHTĚJÍ MOC.
0
Vytisknout
12000

Diskuse

Obsah vydání | 22. 3. 2012