Další "skrytý" rozpočtový deficit - výsledek války s EU

21. 3. 2012 / Jaroslav Ungerman

čas čtení 4 minuty

V současnosti se mnozí ekonomičtí komentátoři předhánějí v úvahách o tom, jak to bude s letošním deficitem státního rozpočtu. Nemálo z nich dokazuje, jak vhodné je udržet schválený deficit -- 105 mld. Kč - státního rozpočtu tím, že budou realizovány ony navrhované škrty -- jak na straně výdajů na důchody, propouštěním zaměstnanců, tak i zvýšením příjmů pomocí rostoucí DPH atd. Zatím poněkud stranou pozornosti zůstává další ohnisko rozpočtového deficitu.

Diskutuje se sice mnoho o čerpání dotací z EU, ale zatím jen málo z pohledu, jak se jejich nečerpání projeví nebo může projevit v letošním státním rozpočtu a samozřejmě i v rozpočtech na další roky.

Zkusme si význam tohoto čerpání dotací EU ukázat na příkladu posledních několika let. V dokumentech MF ČR je k tomu dostatek podkladů. Tak např. v příslušné kapitole státního rozpočtu na rok 2012 je tabulka ukazující čerpání dotací od mezinárodních organizací – tedy od EU. V letech 2007 až 2011 se vyvíjelo toto čerpání takto:

   2007       2008       2009       2010       2011       2012 *   
Čerpání v mld. Kč        47,4       60,4       79,6       84,6       87,9       134,8   

* předpoklad

To jistě nevypadá špatně. Zbývá se ovšem ještě podívat, jak to bylo plánováno. A tady už naše spokojenost bude vypadat jinak. Pro rok 2011 byl předpoklad čerpání 140 mld. Kč a pro rok 2010 byl 115. mld. Kč. V roce 2011 tedy zůstala realita o 50 mld za skutečností a v roce 2010 zaostala o 30 mld. Kč.

Jak vidět, plánování příjmů z evropských dotací se příliš nepřizpůsobuje tomu, co je reálné dosáhnout.

Právě v současné diskusi o evropských dotacích a tom, jak se nedaří zajistit jejich čerpání, by bylo dobré si také uvědomit, že toto nečerpání se velmi výrazně projeví na schodku státního rozpočtu za letošní rok.

V rozpočtu je zapsán příjem ve výši 135 mld. Kolik to však bude ve skutečnosti za situace, kdy se současná politická reprezentace České republiky rozhádala s většinou EU? Může snad někdo očekávat, že bude EU – když jí naši vrcholní politici – vysvětlují, že EU je ničemu a že už se hlásíme – jako český prezident – jako dobrovolníci k likvidaci eura jako společné měny, že i přesto bude EU ochotna dál sypat peníze do našeho děravého rozpočtu. To může očekávat asi jen skutečně naivní člověk

Navíc je zde ještě další náš problém. Evropské dotace mizí v neprůhledném systému jejich řízení, čerpání a použití – nechceme-li hovořit o tom, že část se jich zpronevěří svému účelu. Skutečně potom můžeme očekávat, že čerpání evropských dlasci poběží lépe než v minulém roce? Lze se domnívat, že nikoli.

Výsledkem bude zastavení přílivu dotací a tedy i další vzestup deficitu českého státního rozpočtu. Můžeme se teď jen dohadovat o tom, propad čerpání dotací bude jenom 50 mld., nebo až 80 mld. Výsledek bude jediný – deficit státního rozpočtu bude právě o tento propad čerpání dotací vyšší.

Existuje reálné nebezpečí, že již dnes - po necelých třech měsících letošního roku - existuje celkem reálný předpoklad, že letošní deficit státního rozpočtu přesáhne 150 mld a spíše se bude blížit ještě podstatně vyšší částce.

Je na čase to přiznat. A přiznat také, kam politika roztržky s EU prováděná touto vládou nakonec nejen českou ekonomiku, ale i naši společnost, vede.

Autor je makroekonomickým analytikem ČMKOS

0
Vytisknout
6791

Diskuse

Obsah vydání | 22. 3. 2012