Senát FF MU požaduje, aby Dobeš stáhl své "reformy" vysokého školství

31. 1. 2012

Usnesení Akademického senátu Filozofické fakulty MU ze dne 31. 1. 2012

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity podporuje úsilí akademických senátů českých vysokých škol a dalších iniciativ akademické obce, které požadují po současném ministru školství stažení jeho návrhů věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Podporuje snahu představitelů vysokých škol, kteří prostřednictvím Konference rektorů, Rady vysokých škol a dalších orgánů usilují o konstruktivní spolupráci MŠMT a pověřených odborníků z řad akademické veřejnosti při přípravě nové podoby zákona o vysokých školách.

Jsme přesvědčeni, že pokud by byl přijat zákon v podobě, jak je nyní navrhován k jednání vlády ČR bez zásadních věcných změn, ohrozilo by to existenci většiny společenskovědních oborů i kvalitu univerzitního vzdělávání vůbec. Obáváme se, že navrhovaný institut Rady vysoké školy může být zneužit k omezení samosprávy vysokých škol a k postupné privatizaci veřejného školství a majetku vysokých škol. Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vyzývá nový Akademický senát Masarykovy univerzity, aby se zabýval vzniklou situací a jednal na obranu akademických práv a svobod v zájmu dnešních i budoucích generací.

0
Vytisknout
3039

Diskuse

Obsah vydání | 2. 2. 2012