Jak David Cameron likviduje Velkou Británii

13. 12. 2011

Podle deníku Times schvaluje 57 procent Britů páteční rozhodnutí Davida Camerona vetovat změny v Lisabonské smlouvě a vyčlenit se jako jediná země z jednání EU. Velmi to však neschvalují britští liberální demokraté, koaliční partneři Cameronových konzervativců. A to natolik, že Cameronův náměstek, šéf liberálních demokratů Nick Clegg, byl nepřítomen v Dolní sněmovně, když Cameron hájil své rozhodnutí.

Philip Stephens v deníku Financial Times varuje, že Cameronovo rozhodnutí bylo možná nejen začátkem konce Británie v EU, ale i začátkem konce Velké Británie:

Historikové budou možná pohlížet na rok 2011 jako na dobu, kdy se začaly rozkládat dva významné svazky. Británie vypadla z Evropské unie a Skotsko se začalo připravovat na odchod ze Spojeného království. Jeden proces dodal dynamiku druhému.

Cameronova koalice může teď už jen prohrát. Jestliže se nepodaří zachránit euro, Británie bude stejně obětí vzniklé hospodářské tsunami. Jestliže se euro zachránit podaří, Británie zůstane marginalizována na okraji rozhodování, které bude mít přímý vliv na zásadní oblasti její prosperity.

Oslavované Cameronovo veto nedokázalo nic. Ostatní země 26 s reformním programem pokračují a Británie nedostala žádné záruky, že londýnské City unikne finanční regulaci. Málem se v důsledku Cameronova rozhodnutí rozložila jeho vládní koalice s liberálními demokraty. Camerona sice chválí euroskeptici mezi konzervativními poslanci, budou ho ale také chválit podnikatelé, že ohrozil jejich podmínky práce?

Cameronovo fiasko bylo důsledkem nekompetentní vyjednávací strategie, umístěné v rukou nezkušeného premiéra. Obviňován je sir Jon Cunliffe, Cameronův poradce z ministerstva financí. Ten rozhodl, aby bylo z příprav na sumit v Bruselu vyloučeno britské ministerstvo zahraničí. Znamenalo to, že Británie neprovedla v evropských hlavních městech žádné zahraničněpolitické přípravy na tento sumit.

Většina britské Konzervativní strany nyní hovoří jazykem anglického nacionalismu. Ten je nepřijatelný v neanglických částech Británie. Cameronova strana má ve Skotsku jen jediného poslance a ve Walesu jen několik.

To nevyhovuje nikomu jinému více než šéfu skotských nacionalistů Alexi Salmondovi. Konzervativní poslanci požadují referendum o britském členství v EU, Skotská nacionální strana slibuje referendum o skotské nezávislosti. Alex Salmond naprosto ovládá politiku ve Skotsku. Dominuje edinburskému parlamentu způsobem, o němž si jeho zakladatelé mysleli, že to bude nemožné. Konzervativní strana ve Skotsku v podstatě odumřela, labouristé a liberální demokraté jsou tam neviditelní. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že podpora pro Skotskou nacionální stranu nyní přesahuje 50 procent.

Anglický nacionalismus dodává energii skotskému nacionalismu. Čím víc odtahuje konzervativci vedená vláda v Londýně Británii od Evropy, tím lehčí je to pro proevropské poslance Skotské nacionalistické strany poukázat na rozdílnost anglického a skotského národního zájmu.

Mnoho anglických konzervativních poslanců se na izolaci Anglie těší. Touží po návratu do alžbětinské Anglie, která by sama jednala na světě. Konzervativci by navždy vládli národu, který by se octl v naprosté izolaci a mohl si gratulovat, jak je mu v ní báječně. To je politika nacionalistické faty morgany.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
6089

Diskuse

Obsah vydání | 14. 12. 2011