Více než dva tisíce vědců z celého světa volá po Smlouvě o nešíření fosilních paliv

15. 9. 2021

čas čtení 3 minuty

V úterý začalo 76. zasedání Valného shromáždění OSN, které se nese ve znamení pokračujícího extrémního počasí. Tisíce akademiků z celého světa naléhají na vlády, aby vyjednaly mezinárodní smlouvu, která by umožnila rychlý a spravedlivý odklon od uhlí, ropy a zemního plynu, " píše na webu commondreams.org Kenny Stacil.

V otevřeném dopise píše 2 185 vědců z 81 zemí: "My, níže podepsaní, vyzýváme vlády celého světa, aby urychleně přijaly a realizovaly smlouvu o nešíření fosilních paliv, a chránily tak životy a živobytí současných i budoucích generací prostřednictvím globálního a spravedlivého omezování fosilních paliv v souladu s vědeckým konsensem, aby oteplení nepřekročilo 1,5 °C."

Dopis charakterizuje klimatickou krizi jako "největší hrozbu pro lidskou civilizaci a přírodu" a uvádí, že "spalování fosilních paliv - uhlí, ropy a zemního plynu - je největším přispěvatelem změny klimatu a je zodpovědné za téměř 80% emisí oxidu uhličitého od průmyslové revoluce".

Nová studie navíc ukázala, že "znečištění ovzduší způsobené fosilními palivy bylo v roce 2018 zodpovědné za téměř každé páté úmrtí na celém světě," uvádí se v dopise, který zdůrazňuje, že negativní dopady "plynoucí z těžby, rafinace, přepravy a spalování fosilních paliv... často postihují zranitelné a marginalizované komunity". Uhelné, ropné a plynárenské korporace "soustřeďují moc a bohatství do rukou několika vyvolených a ignorují komunity, v nichž k těžbě dochází".

Nový dopis navazuje na přelomovou zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu z minulého měsíce, kterou generální tajemník OSN António Guterres označil za "smrtící ránu" pro fosilních průmysl, a také na květnovou zprávu Mezinárodní energetické agentury, která zdůrazňuje, že "není třeba investovat do nových zásilek fosilních paliv", pokud má svět do roku 2050 dosáhnout bezemisního energetického systému, a která požaduje "řešení odpovídající rozsahu problému".

"Jedná se o celosvětově naléhavou situaci," uvedl v prohlášení klimatolog NASA a signatář dopisu Peter Kalmus. "Ta vyžaduje globální koordinaci, aby se rychle odstranila bezprostřední příčina: smrtící fosilní paliva."

S odkazem na jaderné smlouvy vytvořené za účelem snížení hrozeb, které představují atomové zbraně, Iniciativa za nešíření smluv o fosilních palivech tvrdí, že urychlení přechodu na čistší a zdravější alternativy vyžaduje "bezprecedentní mezinárodní spolupráci ".

Za tímto účelem vědci ve svém dopise vyzývají k vypracování nové smlouvy, která by stanovila "závazný globální plán, který se opírá o následující body":

    Ukončit nové rozšiřování produkce fosilních paliv v souladu s dostupnými vědeckými poznatky, jak je uvádí Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) a Program OSN pro životní prostředí;

    postupně ukončit stávající výrobu fosilních paliv způsobem, který je spravedlivý, a to s ohledem na příslušnou závislost zemí na fosilních palivech a jejich schopnost přechodu; a

    investovat do transformačního plánu, který zajistí 100% přístup k obnovitelné energii na celém světě, podpoří ekonomiky závislé na fosilních palivech, aby se odklonily od fosilních paliv, a který umožní lidem a komunitám na celém světě prosperovat prostřednictvím spravedlivého globálního přechodu.

 

Celý článek v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4307

Diskuse

Obsah vydání | 21. 9. 2021