Ať žije Darwin!

31. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Dopadlo to přesně tak, jak se dalo očekávat. Jihočeská radní Vítězslava Baborová po extrémním nátlaku demonstrujících studentů "ze zdravotních důvodů" rezignovala. Karlovarský radní Václav Sloup, politruk obhajující střílení do lidí, ale zůstává na svém místě. Poučení? Piš, barde, demonstruj. Zbavíš se komunistů, se kterými se dá snadno vyžít, avšak zůstanou ti, s nimiž se žít nedá. Situace v tomto státě se bezpochyby výrazně zlepší.

Proti výsledkům demokratických voleb se nedemonstruje, ať jsou zvolení politikové jakkoliv "nemožní"

31. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

V hodnocení skandálního "svržení" radní Baborové protidemokratickými demonstranty v jižních Čechách jsem nucen jít dál než Karel Dolejší. V demokratických volbách zvolené politické strany mají mandát jmenovat radními, koho ony uznají za vhodné, a není možné, aby se toto demokratické rozhodnutí většiny snažily zvrátit antidemokratické skupinky. Obávám se, že není možno rozlišovat mezi radní Baborovou z jižních Čech ani radním Sloupem v karlovarském regionu. Jmenování těchto lidí na základě demokratického mandátu není možné kádrovat. Je docela pravděpodobné, že paní Baborová je dobrá, nepolitická odbornice na školství, kdežto pan Sloup normalizačním politrukem, který se nepoučil. Marná sláva, opakuji, pokud to pomalejším mozkům nedochází: Ti lidi byli jmenováni do funkcí na základě DEMOKRATICKÉHO MANDÁTU, slyšíte? Není naprosto možné ani jednoho z nich kádrovat.

Dovedete si představit, že by třeba v Londýně demonstrovaly skupinky proti volebnímu vítězství komické postavy Borise Johnsona (který, ač mladší, svým zmateným vystupováním hodně připomíná Karla Schwarzenberga) prostě proto, že se jejich členům zdá Johnson příliš "pravicový" nebo naopak "levicový"? Nebo Tonyho Blaira nebo Davida Camerona? Politika ve funkci mohu samozřejmě následně kritizovat, pokud se mi nelíbí, co ve funkci dělá, ale nemohu zpochybňovat jeho demokratický mandát!! Ve volbách promluvil lid a dal zvoleným stranám mandát. Tečka. Proti tomu není žádný argument a není rozdílu mezi paní Baborovou anebo panem Sloupem. Oba byli jmenováni do funkce na základě DEMOKRATICKÉHO MANDÁTU, o tom není sporu. Může se nám to nelíbit, v tom případě musíme v příštích volbách zajistit, aby se strana, s jejímž rozhodnutím nesouhlasíme, k moci už nedostala.

Moralizování v politice je směšné. Proč? Protože těžko argumentovat proti většině, která má zjevně jiný názor než my. Měli jsme je přesvědčovat před volbami demokratickou diskusí, zjevně se nám to nepodařilo, ale proti DEMOKRATICKÉMU MANDÁTU nemůžeme nic dělat.

Kupředu, hnědá

31. 1. 2013 / Marek Řezanka

čas čtení 8 minut

Studenti, protestující,

oslovuji Vás, pobouřen vývojem situace ohledně paní Baborové:

Vítězslava Baborová před několika dny uvedla, že útoky na ni a její blízké se stupňují. "Jsou vedeny v osobní a neférové rovině. Ohrožují nejen mě, ale i mou rodinu," uvedla paní Baborová. "Jsem jenom žena, která neunesla fašizoidní nátlak, a z vyčerpání jsem skončila na antidepresivech."

Jsem tímto stavem nadmíru znepokojen. Znepokojen z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že došlo k nebezpečnému precedentu. Člověk zvolený v demokratických volbách byl naprosto nedemokratickými metodami štvanice dohnán k rezignaci, navzdory vůli většiny přítomných voličů.

Dokážeme je zastavit?

31. 1. 2013 / Milan Daniel

čas čtení 3 minuty

Není pochyb o tom, že antikomunisté na jihu Čech vnímají rezignaci Vítězslavy Baborové na funkci radní v Jihočeském kraji jako dílčí vítězství, které je povzbudí k dalšímu "spravedlivému" boji.

Snažím se pochopit názory učitele Martina Rosochy, studenta Štěpána Hellera a jejich soudruhů. Tvrdí, že nebojují proti jednotlivým osobám, ale proti zvrácené ideologii, kterou tyto osoby reprezentují. Co ale reprezentovala paní Baborová? Její ztotožnění se s komunistickou ideologií klade důraz na princip sociální spravedlnosti. Její představa optimalizace jihočeského školství vycházela z potřeb regionálního hospodářství, kladla důraz na vzdělávání v technických oborech, kde chybí od kvalifikovaných dělníků až po střední a vyšší technické pozice odborníci. To není ideologický, ale sociální, resp. praktický postoj.

Širší pohled na naši současnou krizi:

Riziko nové feudalizace proti možnosti demokratičtějšího a rovnějšího uspořádání

31. 1. 2013 / Rudolf Převrátil

čas čtení 9 minut

Prezidentské volby vyvolaly ostřejší politickou polarizaci naší společnosti než dříve, protože se volilo masově a nakonec jen ze dvou možností. Ostřejší také proto, že pokročilo dál ekonomické a sociální štěpení české společnosti, které se přirozeně promítá do politiky. Je únavné, jak se v povolebních debatách probírají většinou druhotné nebo nepodstatné věci, až by člověk nad tím mávl rukou, kdyby tyto debaty neměly tak groteskní a zahanbující složku, jakou je propírání špinavého prádla vítěze příznivci poraženého. Vypovídá to hodně o mentálním stavu takzvané elity české společnosti. To ale nebude předmětem této úvahy.

OMLUVA:

Nedopatřením jsme vydali iracionální anonymní útok na Miloše Zemana

31. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

od anonymního autora, jehož kvalita neodpovídala úrovni Britských listů. Britské listy samozřejmě budou ostře kritizovat nového prezidenta, pokud se dopustí věcných a prokazatelných chyb či nepřijatelností. Není však možné publikovat emocionální výlev bez odkazů na fakta od anonymního autora. Britské listy se snaží publikovat věcnou kritiku a nesnižovat se k emocionální hysterii. Čtenářům se omlouváme.

Dva texty

31. 1. 2013 / Lenka Procházková

čas čtení 1 minuta

Dobrý den, pane Čulíku,

v příloze posílám dva texty, které už byly zveřejněny jinde, ale mám s nimi potíž. Ten první pod návem "Podlehl český národ kultu osobnosti?" uveřejnily Parlamentní listy před druhým kolem prezidentských voleb. V předvečer voleb jsem začala dostával e-maily od některých bývalých disidentů a přátel Karla Sch., v nichž vyjadřovali úžas nad tím, co jsem to napsala. Posílali si můj text mezi sebou a souběžně mě o tom informovali.

Nevím zda a kam to plánují vést, ale pokud něco plánují, byla bych ráda, kdybyste dodatečně ten komentář o kultu osobnosti zveřejnii i vy, aby ho četlo víc lidí, zkrátka, aby byl znám v autorizované podobě.

Druhý komentář si objednaly Literárky. Nazvala jsem ho "Krajina po bitvě". Redakce titulek vynechala (bez mého vědomí). Tím dle mého celý článek ztratil původní význam. Budu ráda, pokud uznáte za vhodné jej zveřejnit. S tím, že jej otiskly Literární noviny 1. února vedle textu Jiřího Dědečka pod společným názvem "Vítězové a Poražení").

S pozdravem

Lenka Procházková

Podlehl český národ kultu osobnosti?

31. 1. 2013 / Lenka Procházková

čas čtení 5 minut

Někdejší kult TGM nám dnes připadá směšný. Ale v dobách, kdy vznikl, povzbuzoval a tmelil národ. Masarykovy sochy a pamětní desky, rozseté po celé republice, vyjadřovaly vděk a úctu, ale současně také evokovaly pocit stability nového suverénního a demokratického státu, v němž církev a šlechta ztratily výsadní postavení. Portréty prezidenta, který se o vznik státu zasloužil, žily s lidmi i v jejich domácnostech. Obce, kudy Masaryk projížděl prezidentským vlakem a městečka, kde na pár minut vystoupil na perón, se na tu chvíli připravovaly dlouho a kronikáři ji pak zvěčnili jako událost.

Komentář pro Literárky

Krajina po bitvě

31. 1. 2013 / Lenka Procházková

čas čtení 4 minuty

Výsledek přímých prezidentských voleb vnímají mnozí jako vítězství republiky. Už se ale nedovíme, zda by v případě prohry Miloše Zemana byly ideje, na kterých suverénní, demokratický a sekulární stát vznikl, skutečně ohroženy. Dosavadní politické činy Karla Schwarzenberga a také některá jeho vyjádření v průběhu kampaně sice ukázaly, že tento kandidát necítí a nectí smysl českých dějin, ale je možné, že po složení přísahy by se přeorientoval. Většina Čechů i Moravanů však na zázraky už nevěří, a tak i mnozí občané, kteří ve druhém kole původně hlasovat nechtěli, se nakonec rozhodli jít na jistotu a volit Miloše Zemana.

DOZVUKY PREZIDENTSKÉ KAMPANĚ

Rada Českého rozhlasu uznala stížnost na propagandistický komentář Adama Drdy

30. 1. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 18 minut

Bohužel nezbývá než uznat, že stížnost Štěpána Kotrby na povolební glosu Adama Drdy vysílanou na Rádiu Česko je opodstatněná, konstatoval v písemné podobě ředitel Centra zpravodajství ČRo Tomáš Pancíř. A Rada ČRo, která jinak zamítá stížnosti koncesionářů na nevyváženost a propagandističnost některých pořadů Radiožurnálu či Rádia Česko jak na běžícím pásu, nemohla rozhodnout jinak. Rada seznala stížnost na glosu Adama Drdy jako oprávněnou. Český rozhlas zároveň přiznal, že se stěžovatelem vede konzultace o pravidelném monitorování a analýze objektivity a vyváženosti vysílání svých stanic. Rozhlas sdělil, že mimo "externisty" Drdy podle interních předpisů postihl zejména osoby zodpovědné za nasazení příspěvku do vysílání - zodpovědného editora Rádia Česko a šéfredaktora Sochora. Ten, ačkoliv usiloval o post zpravodaje v New Yorku, odchází nakonec zcela z Českého rozhlasu a jde dělat šéfredaktora reklamního časopisu Marketing a média.

Autor stížnosti je ovšem nucen odpověď Rady ČRo ve zdůvodnění výroku (nikoliv v samotném výroku) odmítnout jako nedostatečnou a neodpovídající podání, zároveň neodůvodněnou, neboť se nezabývala meritem stížnosti - porušením jednotlivých ustanovení zákonů.

Oč šlo?

Zaujatost Českého rozhlasu proti Zemanovi je systémová

31. 1. 2013 / Adam Votruba

čas čtení 1 minuta

Překvapilo mně, že Štěpán Kotrba (přinejmenším částečně) se svou stížností na komentář Adama Drdy. Poté, co jsem si ho přečetl, soudím, že nijak zásadně nevybočuje z celkově tendenčního vysílání Českého rozhlasu. Například na ČRo6 byla odvysílána v sobotu debata o prezidentské volbě, kde se všichni diskutující shodli na tom, že vyhrál horší kandidát, lidový bavič, lhář a notorický alkoholik, nemluvě o řadě dalších komentářů v pořadu Názory a argumenty.

Mezi nimi mě zaujal odstavec z příspěvku Karla Hvížďaly, kde se autor snad snažil navodit dojem nestrannosti tím, že utrousí kritickou poznámku i na adresu Schwarzenbergovy předvolební kampaně. Použil zde výraz simulakrum, který převzal od Václava Bělohradského. (To, že toto slovo bylo v tomto kontextu nejdříve použito na Britských listech Janem Čulíkem, Hvížďala neuvádí.) Význam, v jakém bylo slovo simulakrum použito, však dezinterpretoval, protože ho vztáhl pouze na využití pankáčského motivu v kampani. Zatímco Schwarzenberg se dopustil pouze tohoto úsměvného prohřešku, Miloš Zeman a jeho tým se podle Karla Hvížďaly neštítili žádné odpornosti. Cituji:

"Kampaň prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga si vypůjčila prostředky anarchistické a punkové subkultury, což působilo úsměvně. Václav Bělohradský napsal, že podzámčí volí pankáče ze zámku a označil to za simulakrum. Kampaň druhého kandidáta Miloše Zemana byla naproti tomu skoro od samého počátku odporná, protože používala podlé a velmi nízké podpásové argumenty nebo sebevědomě pronášené lži jak o rodině protikandidáta, tak o jeho úmyslech či třeba o opoziční smlouvě."

Zdroj: ZDE

Volební hlasy pro Schwarzenberga za pivo

29. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

To, jak média u nás straní jen panu knížeti je už nehoráznost. Všude se teď rozmazává inzerát, který vyšel v deníku Blesk, je tomu dáván prostor v médiích, vyzýváno k připojení k žalobě apod. Ale to, že na straně pana knížete došlo k podobné nehoráznosti v den voleb, nechce nikdo z médií slyšet ani medializovat, píše Jarmila Pavlicová.

V první den voleb jsem jako členka volební komise podala oznámení na policii ČR na č. 158, že mám důvodné podezření na porušování volebního zákona. Oznámila jsem, že u nás v Mohelnici, okres Šumperk, je na jedné z restaurací vylepen plakát, že každý, kdo bude volit pana knížete, dostane zdarma pivo, ovšem musí přinést volební lístek pana Zemana, aby dokázal, že ho nehodil do urny.

Republika srabů

31. 1. 2013 / Jiří Jírovec

čas čtení 3 minuty


Málo slušnejch lidí, žije mezi náma
povzdechla si včera večer moje máma
kde jsou, kde jsou, kde jsou, kam se poděli
odstěhovali se nebo umřeli.

Vytrženo z písně Jiřího Dědečka

V mediích se občas mluví o elitách. Ve skutečném životě ovšem vidíme toliko sraby, kteří si na elitu hrají, ale to nestačí, aby mohli vystupovat jako morální autorita.

Je ovšem pravda, že slovo elita je vyprázdněné a jako výplň nastupuje celebrita. Náplň peněženky či výstřihu se lépe prodává než myšlenka.

VYSOKÁ ŽURNALISTIKA:

IDnes: Zeman byl možná více unavený než jeho o sedm let starší soupeř

31. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Na konci volební kampaně se Miloš Zeman zcela vydal ze svých sil. Po náročné volební kampani byl možná více unavený než jeho o sedm let starší soupeř. Zatímco Karel Schwarzenberg se hned po volbách vrátil na ministerstvo zahraničí a obnovil svůj běžný pracovní rytmus, Zeman v neděli odpoledne odjel na svou tvrz v Novém Veselí se slovy, že je příliš unaven a bude několik dní odpočívat a spát. Jaká je skutečná kondice nového prezidenta?

Zdroj: IDNES

Kartel ODS a ČSSD zarazil kontrolu samospráv a státem vlastněných podniků

31. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva

Praha, 30. ledna 2013 -- Ve středu 30. ledna Senát Parlamentu ČR zamítl protikorupční novelu Ústavy ČR a zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Novela by umožnila, aby mezi subjekty kontrolované NKÚ patřily i územní samosprávné celky a obchodní společnosti, ve kterých má stát nebo územní celek alespoň 50% vlastnický podíl.

Jelikož se jedná o ústavní zákon, sněmovna ho nemůže přehlasovat. Dlouhodobé úsilí politiků i nevládních organizací o to, aby zde existovala kontrola nad fungováním obcí a státních či obecních firem, tímto pro tuto chvíli končí.

Proč propadají někteří mladí lidé tak lehce manipulaci?

31. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Vážená redakce BL, rád bych se s Vámi podělil o zážitek, který mě doslova šokoval. Úvodem předesílám, že se jedná o vyprávění mé kolegyně, se kterou spolupracuji mnoho let, vážím si jí pro její vlastnosti a nemám nejmenší důvod pochybovat o její pravdomluvnosti. Vzhledem k tomu, že jsem se jí nesvěřil se svým úmyslem sdílet její osobní zkušenost se čtenáři BL a tudíž nemám její souhlas, nebudu uvádět její jméno. Zda uznáte můj příspěvek za publikování hodný je samozřejmě na Vašem uvážení, píše Petr Stanislav.

Paní kolegyně pracuje ve školství jako kuchařka, její manžel je technik a žijí normálním způsobem života společně se svými třemi dětmi. Platy nemají horentní, žijí z toho, co vydělají, nejsou žádní restituenti ani akcionáři, prostě by se dalo říci -- střední vrstva.

Nejstarší dceři je 24 let, studuje soukromou VŠ, obor lidské zdroje a počátkem roku odevzdala svou diplomovou práci. A o tu právě jde.

Tvář dnešní svobody a demokracie

31. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Mám před sebou třetí stranu Práva Z 29.LEDNA ROKU 2013. Uprostřed stránky je fotografie: na zemi sedí či leží žena a nad ní několik těžkooděnců české policie, dva z nich mají čitelná čísla: 254346 a 305487. Pod obrázkem text: Protestující zpacifikovali až těžkooděnci. Více se o té "pacifikaci" asi nedozvíme-jen že 12 mladíků policie odvedla k "podání vysvětlení", píše Boris Valníček.

Takže "asi stovka lidí",zřejmě z Ústecka, se přišla zeptat ministryně Muellerové, co mají dělat, když úřady chtějí je a jejich rodiny vystěhovat z nějakého mizerného ubytování, aby jim daly ještě mizernější. Paní ministryně nenašla chvíli, aby se s těmi lidmi sešla, poslala jim náměstka, který jim doporučil, aby se obrátili na ministerstvo pro místní rozvoj.

To si tihle vládní činitelé vážně myslí,že se takto dá jednat s lidmi? Uvědomují si vůbec, že když jich dnes přišla stovka, že zítra, pozítří, jich přijde tisícovka a že za nějakou dobu jich bude plný Václavák? Toho chtějí svým pojetím řízení státu dosáhnout? Jak budou ty lidi potom "pacifikovat"? Nechají do nich střílet?

Takhle nějak vypadá soumrak vlády, která si myslí, že může všechno. Je jen otázka, jak dlouho to ještě může vydržet.

Patnáctiletá dívka, která vystoupila při Obamově inauguraci, byla v Chicagu zastřelena

31. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Hadiya Pendletonová, patnáctiletá dívka, která vystoupila při nedávné inauguraci prezidenta Obamy, byla v úterý zastřelena ostřelovačem v jednom parku v Chicagu, když hovořila s přáteli. Střelec ani nemířil na ni. Začal střílet na skupinu a Hadiya byla usmrcena, když se snažila utéci. Chicago zaznamenalo nejkrvavější leden za více než desetilet poté, co za roku 2012 bylo v Chicagu usmrceno více než 500 osob.

Podrobnosti v ZDE

Izrael zaútočil na Sýrii

30. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Izraelské letectvo v noci zaútočilo na vojenský konvoj v Sýrii, nedaleko libanonských hranic severně od okupovaných Golanských výšin. Zprávy o přeletech libanonského území upřesnily západní diplomatické a bezpečnostní zdroje.

Izraelské zdroje odmítly zprávy komentovat.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Sýrie: Izraelská letadla bombardovala vojenské výzkumné středisko u Damašku

30. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Podle velení syrské armády izraelské bojové letouny ve středu narušily syrský vzdušný prostor a bombardovaly vojenské vědeckovýzkumné centrum v Džamráji nedaleko Damašku.

Izraelské letouny přiletěly ze směru severně od hory al-Šejk v přízemní výšce a pod úrovní radaru, bombardovaly výzkumné centrum a unikly. Při útoku zahynuli dva zaměstnanci a pět jich bylo zraněno.

Syrská strana popírá informace západních zdrojů, že terčem útoku byl vojenský konvoj.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

V Kalouskově zájmu je vládnout co nejdéle

30. 1. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Objevují se teď různé spekulace na téma, zda TOP09 svým nečekaným ultimátem koaličním partnerům, kdy požaduje pro klausovskou ODS nepřijatelný vstup do fiskálního paktu EU, usiluje o předčasné volby. Samotný odpor ODS proti vstupu do něčeho, co má v zásadě stejnou myšlenku jako Nečasem prosazovaná "finanční ústava", je směšný. Jediným opravdovým odpůrcem fiskálního paktu je zřejmě odcházející prezident Klaus a jediným opravdovým důvodem pro odpor ODS k fiskálnímu paktu je infantilní strach z Klause, který ODS již mnohokrát uškodil. TOP09 zřejmě zkouší, zda ODS konečně ztrácí svůj ustrašený postoj ke Klausovi.

Ázerbajdžán: Ostré protesty proti vládní korupci

31. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

V Ázerbajdžánu, zemi bohaté na ropu, se letos v lednu konají výjimečně ostré protesty proti zkorumpované a autoritářské vládě prezidenta Ilhama Alijeva. Dochází k nim před prezidentskými volbami, které se budou konat v říjnu 2013.

Více než 20 lidí bylo pokutováno podle nového zákona proti demonstracím velkými finančními částkami za účast na demonstracích v Baku, které se konaly 12. ledna. Toho dne se v Baku konala pokojná demonstrace, protestující proti podzřelému úmrtí mladého odvedence v ázerbajdžánské armádě. O pět dní později protestovalo 1000 majitelů obchodů v Baku proti razantnímu zvýšení nájmů v obchodním středisku, jehož manažeři mají údajně vazby na vládu. Asi 5000 majitelů obchodů své obchody na protest uzavřelo.

Klause Češi přežili, přežijí i Zemana

30. 1. 2013 / Petr Uhl

čas čtení 3 minuty

Před druhým kolem prezidentské volby koloval po Praze takový vtip: Sociální demokrati se modlí, aby vyhrál Schwarzenberg. ODS s Klausem se zase modlí, aby vyhrál Zeman. A KDU-ČSL je v pohodě a je ráda, že se všichni modlí. Po volbě se říká, že si jí polepšila KSČM, jejíž rétoriky Zeman využíval. Ale i ta se ho teď bojí. Stranické hledisko, jež volbu opravdu rozhodlo, nebude ale nyní po volbě společnosti stačit, aspoň ne té její části, která chce ovlivňovat chod státu v dalších letech, nebo aspoň bránit obratu k vládě pevné ruky. Právě toto riziko vidím v každé přímé volbě, a ve zvolení Zemana více, než by tomu bylo v případě Schwarzenberga.

Politický surrealismus českých prezidentských voleb

29. 1. 2013 / Veronika Sušová-Salminen

čas čtení 18 minut

V rámci současných materialistických společenských hodnot se určitá část Čechů stydí za to být voličem levice, protože volit levici je jako "být socka".

Je to něco podobného jako jezdit MHD. Volit pravici je pro některé součástí jakéhosi zcela falešného sebeprojektování a sebestylizování, které takovým lidem dodává pocit příslušnosti (a imitace) k těm "lepším lidem".

Miloš Zeman byl přetransformován do ztělesnění plebsu (či slovy některých členů vlády lůzy), který je vulgární, hrubý, arogantní a nekulturní, a to i přesto, že po celou dobu ukazoval, že je velmi sečtělý, vzdělaný a celkově dobře informovaný.

Surreálnost kampaně se projevila v minimálním a jenom okrajovém zájmu o samotný politický program a skutečné politické zásluhy a schopnosti obou kandidátů.

Při poslední debatě na České televizi se ukázalo, že Karel Schwarzenberg nemá co nabídnout - mimo opakování floskulí a obecných frází, doplněných prázdnými vtipy, nebylo možné zjistit (jako ostatně po celou dobu jeho kampaně), jakým způsobem chce funkci prezidenta vlastně vykonávat.

Redakce Britských listů čtenářům doporučuje tuto další vynikající analýzu prezidentských voleb i celkové české politické situace.

Prezidentské volby skončily a na jejich skutečné, objektivní hodnocení bude nutný časový odstup. Pro všechny ty občany, kteří si od voleb slibovali náznak zlepšení a vkládali naděje do občanských kandidátů nebo do Jiřího Dienstbiera, stranického kandidáta, který podle mého názoru měl potenciál ke změně politického stylu, byl výsledek prvního kola zklamáním. Tyto volby ukázaly, že většina českých občanů stále nepovažuje hledání změny za nutnost a že dává přednost zavedeným a etablovaným politikům, nutně zatíženým politickou minulostí. Problémy přerostlého politického klientelismu, korupce a nakonec ani budoucího směřování české společnosti se nestaly hlavním tématem prezidentských voleb.

Ohrožená kultura Josefa Šmajse nejlepší ruskou vědeckou knihou roku

31. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Filosof Josef Šmajs se dočkal velkého úspěchu. Ruské vydání Ohrožené kultury (Kultura pod ugrozoj) bylo v Soči oceněno jako nejlepší ruská vědecká kniha roku 2011. Josef Šmajs ocenění převzal koncem listopadu v Novosibirsku na kongresu o filosofii vzdělání v době globalizace. Na kongres byl pozván na náklady organizátora a po převzetí diplomu mohl vystoupit s úvodní přednáškou o podstatě evoluční ontologie. V průběhu svého vystoupení přečetl "Deklaraci závislosti na Zemi" (publikována také v Britských listech), která byla plénem schválena jako přijatý bod usnesení, píše Vratislav Moudr.

Dobrá zpráva

30. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Připomeňme si, že hlavní disciplinovanou kohortou voličů Miloše Zemana byli komunisté a komunistů i s nostalgickými pamětníky báječných časů před rokem 1989 stále ubývá (průměrný věk členů této strany je 70 roků a v Praze dokonce 75 roků).

Když spočteme průměr, ukazuje se, že každý den včetně svátků, nedělí a sobot umře 16 komunistů a potažmo 16 voličů Miloše Zemana. Zeman samotný a hlavně ty všechny další ostudy a trapasy, které ještě napáchá, způsobí záhy to, že bude trnem v oku novinářům a hlavně celé společnosti, míní Jan Payne, který vyučuje bioetiku na lékařské fakultě Karlovy univerzity.

Kompletní článek ZDE

Polština je v Anglii druhým nejužívanějším jazykem

30. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

< Jazyková mapa Londýna. Čím červenější barva, tím více lidí v této části města nemluví anglicky jako svým rodilým jazykem.

Vyplývá to ze sčítání lidu z r. 2011. Z 56,1 milionu obyvatelů Anglie a Walesu hovoří 546 000 osob polsky. Ve Walesu hovoří velšsky 562 000 osob. Dalšími často užívanými jazyky v Británii jsou asijské jazyky pandžábština, urdu, bengálština a gudžarátí, dále arabština, francouzština, čínština a portugalština. V zemi hovoří více než 15 000 uživatelů více než 100 jazyky světa. Angličtina je nejčastěji užívaným jazykem a švédština je nejméně často užívaným jazykem. 58 lidí v Anglii hovoří skotskou galštinou, 629 osob hovoří romsky.

Podrobnosti ZDE

Tučňáci pochodují na stránkách army.cz

30. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

V prezidentské kampani se mluvilo o minulých válkách, tedy hlavně o traumatech z těch prohraných a to ve chvíli, kdy se diskuse stočila na tu nejvýjimečnější a nejzásadnější pravomoc prezidenta republiky, kterou je pozice vrchního velitele armády. Přemýšlel jsem nad tím, že bych se zeptal kandidátů co jim říká pojem síťová neutralita nebo DDOS útok..., píše Šimon Formánek.

A mezitím na stránkách http://www.veterani.army.cz/ pochodují tučňáci, tedy pochodovali asi hodinu, už jsem je nestihl obdivovat.

"DRUHOŘADÍ" OBČANÉ SE "ŠPATNÝMI" NÁZORY NEMOHOU V ČR ZASTÁVAT VEŘEJNÉ FUNKCE:

Jihočeská radní pro školství Baborová (KSČM) rezignovala ze zdravotních důvodů

30. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) obdržel od radní pro školství Vítězslavy Baborové (KSČM) písemnou rezignaci. V kraji se loni v listopadu zvedla vlna nevole kvůli tomu, že radním pro školství je člen KSČM. Zejména studenti kvůli tomu uspořádali několik protestních akcí.

Zdroj: ZDE

Ilona Švihlíková: Hospodářská politika české vlády nás vede do rozvojového světa

30. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Já se zabývám srovnáváním daňového mixu, dělám takové globální srovnání. Když se podíváte na studie Světové banky, tak uvidíte, že pro rozvojové země je typický daňový mix s důrazem na nepřímé daně, například DPH, protože jsou schopny je vybrat mnohem lépe než například majetkové daně, které tam často neexistují. Máte tam jen bohatou oligarchii, a zbytek, střední třída neexistuje. Tyto země nemají téměř nikdy progresivní zdanění. Používají třeba rovnou daň. Celkově mají daně nastavené jiným stylem než na Západě. Když se podíváte na změny, které u nás proběhly v posledních letech, a teď myslím Topolánkovu vládu, tak uvidíte, že my jdeme tímhle směrem. Struktura našeho daňového mixu se začíná podobat rozvojovým zemím. Nízké či téměř neexistující majetkové daně, důraz na DPH, rovná daň. Je otázka, jestli je to záměr ideový, nebo je to vyjádřením neschopnosti toho státu daně vybírat.

Velmi dobrý rozhovor s Ilonou Švihlíkovou ZDE

Bernd Posselt: Proti Schwarzenbergovi byla vedena "tvrdá kampaň"

30. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Morálním vítězem prezidentských voleb se stal Karel Schwarzenberg, tvrdí Bernd Posselt. Karel Schwarzenberg získal téměř 46 procent. Tím se stal morálním vítězem. Protože i přes tvrdou kampaň, která byla proti němu vedena především ze strany rodiny prezidenta Klause, dokázal za sebou sjednotit téměř polovinu Čechů. V Německu je ale nyní přítomné především jedno: hluboký respekt před Evropanem Schwarzenbergem, který jako český patriot udělal díky své odvaze neuvěřitelně mnoho pro český národ.

Zdroj: IHNED

Jak jsem si Miloše Zemana nevycucal z prstu

30. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

"Knížata měla právo první noci a zdegenerovala, protože své nevolnice nemusela znásilňovat, zatímco my zemani jsme si věci museli těžce vybojovat nejen v sexuální oblasti, a proto jsme nezdegenerovali..."

ZDE

"Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žijí v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog..."

ZDE

"Dostávám se k myšlence preventivního úderu, která je dnes aktuální vůči íránským odpalovacím rampám. Slova jsou krásná věc, ale někdy jsou daleko důležitější skutky."

ZDE

Miloš Zeman opět vyrukoval s oblíbeným tématem Benešových dekretů. Tentokrát ale narazil. Moravec ho usvědčil ze lži, když Zeman tvrdil že Schwarzenbergovi vyjádřil v Süddeutsche Zeitung podporu bavorský europoslanec a zástupce sudetských Němců Berndt Posselt. Ten přitom žádný takový výrok neposkytl. Zeman se bránil, že čerpal z Britských listů, ty vzápětí vydaly dementi, že nic takového nepsaly.

ZDE

"Tento (komunistický) systém nevznikl 25. února 1948. Tento systém má svoje genetické kořeny minimálně v porušování demokracie po roce 1945, ať už jde o transfer německého obyvatelstva přesně v duchu stalinských migračních přesunů..."

ZDE

"Mluvíte jako Sudeťák..."

ZDE

"Vypálit, počůrat, posolit..." (o odpůrcích Temelína)

ZDE

"Romská populace bohužel většinou žije ze sociálních dávek a tuzemský anticikanismus je způsoben hlavně jejich zneužíváním."

ZDE

"Přední čeští psychologové tvrdí, že třicet procent české populace jsou pitomci... Když si přečtete některé internetové diskuse a vidíte ty zakomplexované idioty, kteří neumí česky, neznají fakta a jsou o to agresivnější, tak se mi nemůžete divit. A těch zbývajících dvacet procent jsou zastánci jiného životního názoru."

ZDE

Další problematické výroky budoucího prezidenta si už laskavý čtenář jistě bez problémů dohledá sám.

NORMÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O ČR:

Al Jazeera: Češi si zvolili prezidentem Zemana

30. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Po deseti letech vedení Václava Klause si Češi zvolili Miloše Zemana, který je vstřícnější vůči Evropské unii.

Češi si zvolili během prvních přímých prezidentských voleb, které se konaly v této členské zemi EU, v druhém kole prezidentských voleb otevřeného Miloše Zemana. Zeman porazil v sobotu svého oponenta, ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, vítězstvím 54,8 procent hlasů. "Miloš Zeman zvítězil, přiznávám to a doufám, že se mu podaří být prezidentem celého českého lidu," řekl v sobotu Schwarzenberg, který získal 45,17 procent.

Zemanovo vítězství ukončilo desetiletí vlády agresivního euroskeptika, odcházejícího jednasedmdesátiletého prezidenta Václava Klause. Osmašedesátiletý Zeman má daleko přátelštější přístup k Evropské unii.

V letech 1998-2002 pomohla levicová Zemanova vláda vyjednat vstup České republiky do EU, k němuž došlo r. 2004, a Zeman sám sebe nyní charakterizuje jako "eurofederalistu".

Stanovisko Spojenectví práce a solidarity (SPaS) k výsledku prezidentské volby

29. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva Spojenectví práce a solidarity (SPaS) k výsledku prezidentské volby

SPaS vítá zvolení Miloše Zemana za prezidenta v souladu s potřebami většiny občanů České republiky a chápe tuto volbu jako vítězství levicových sil. Hodnotíme kladně vysoký zájem občanů o první přímou volbu a konstatujeme, že takto vzniklá legitimita nově zvoleného prezidenta je vysoká.

SpaS považuje za nezbytné zdůraznit, že se během kampaně přímé volby vyjevila významná úloha všech médií. Jejich postoje, a to včetně médií veřejnoprávních, nelze v žádném případě popsat jako vyvážené a objektivní. Většina médií od počátku jasně stranila Karlu Schwarzenbergovi. To musí levici vést k silnému zamyšlení nad efektivitou a smysluplností přímé volby obecně, i nad posílením mediálního vlivu levice.

Karel Schwarzenberg není mediální manipulací

30. 1. 2013 / Anthony Tun

čas čtení 2 minuty

Díky Britským Listům už vím, že Karel je zlý, nemá nás rád a neexistuje

Navzdory vítězství pana Zemana, si lze na BL nadále přečíst různé trefné politické komentáře, které v menší či větší míře otevírají populaci oči ohledně mrzké (ne)osobnosti Karla Schwarzenberga. Otázkou je, zda vůbec lze akceptovat fakt, že pro část voličstva dobře si vědomé nedostatků KS, včetně jeho působení ve vládě, majetků, stáří, původu, vzdělání, vyjádření ohledem dekretů, radaru, korupce, internetových smluv, nesrozumitelnosti jeho řeči, manželky ve Vídni či údajných skrytých restitučních a světovládných agend, vždy bylo, je a bude toto nedokonalé simulakrum přijatelnější pro roli prezidenta než pan Zeman.

Sprostý útok na Jiřinu Bohdalovou

30. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Na facebooku se začaly šířit upravené fotografie nahé (!) Jiřiny Bohdalové ve společnosti Miloše Zemana, atd. Bude pražská intelektuální obec protestovat proti zostuzování staré paní? To by snad měla, bez ohledu na její politické postoje? Zkritizují to Lidové noviny, IDnes a Respekt? Určité civilizační hodnoty zastáváme všichni, ne? A některé věci se prostě nedělají. (JČ)

MEZITÍM V NĚMECKU: ÚPLNĚ JINÝ SVĚT

Německá energetická revoluce

30. 1. 2013

čas čtení 6 minut

Kráčím po hlavní ulici v německé vesnici Feldheim, na první pohled nevýrazné vesnici jižně od Berlína. Ale nedaleko hlavní silnice stojí čtyřicet nebo padesát větrníků. Je tu instalace na výrobu bioplynu, spalovna dřevěných třísek a solární park. Tato vesnice vyrábí 140x více energie, než jí spotřebuje. V mnoha ohledech je to model pro energetickou politiku celé Evropy, říká reportér pořadu BBC Costing the Earth, který se vysílal v britském rozhlase v úterý.

"Německo se rozhodlo téměř úplně restrukturalizovat svůj energetický průmysl. Do roku 2022 zlikvidujeme veškeré své jaderné elektrárny. Budeme vyrábět větrnou energii, solární energii, vodní energii a energii z bioplynu," vysvětluje Peter Altmaier, německý konzervativní ministr životního prostředí, který má blízko ke kancléřce Angele Merkelové a je sílící hvězdou politické pravice v Německu. Organizuje "Energiewende" - restrukturalizaci celého energetického průmyslu. Na projektu se účastní velké německé firmy, jako je Mercedes, Siemens a Bosch.

Zaostalá země

30. 1. 2013 / František Řezáč

čas čtení 1 minuta

Moc děkuju BL za přeložení a uveřejnění informace o pořadu BBC o energetické revoluci v Německu, píše František Řezáč. Kdo sleduje německá média a do Německa jezdí, to sice ví už dávno, jenže většina české veřejnosti, včetně politiků, to jaksi nebere na vědomí. Pokud jim to člověk tlumočí, přiblble a nevěřícně se usmívají. Pak se zachmuří a prorokují, že se to těm Němcům (Němcům, považte!) stejně nepovede a jednou přijdou k nám škemrat o elektřinu z rozšířeného Temelína.

Některé formy zaostávání České republiky jsou zcela zjevné, například na železnici a rozeznatelné pouhým okem - kvalita tratí, komfort a rychlost vlakových souprav. To pozná i pitomec, pokud už se vypraví za západní hranici.

Odborníci odhadují časově toto zaostání na několik desítek let. V jiných oborech je to zatím méně zjevné, ale jednou se české zaspání naplno projeví. Opravdového vlastence jímá hrůza, když si vzpomene, jak čeští průmysloví podnikatelé a zakladatelé, Škoda, Křižík, konec konců Baťa, uměli využívat svých pobytů v Německu, Francii, Americe k tomu, aby svému národu zpřístupnili nejnovější technologie a svým poctivým podnikáním jej drželi na špici vývoje. Dnes máme místo Škodů a Křižíků Kožené, Krejčíře a knížete Schwarzenberga, který odpůrce jaderné energetiky nazývá magory...

Obnovitelné energie v Německu

30. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Pravidelně sleduji německé zpravodajství a chtěl bych doplnit informace, které dosud v BL vyšly, píše Michal Kolář.

Obnovitelnými zdroji se skutečně seriózně zabývají, ale ne tak nadšeně jako BBC. (Četl jsem jen český výtah, takže v originále může být vyznění jiné.) K energetické soběstačnosti některé obce vede to, jak neustále zdražují energie, a to nejen elektrická, ale i fosilní paliva. Tím, že obec má vlastní zdroj elektrické a tepelné energie, nemusí je nakupovat od nadnárodních gigantů a ušetří tím nemalé peníze.

Slabinou obnovitelných zdrojů je jejich fluktuace, na což není připravena německá přenosová soustava. Větrné elektrárny mají největší výkon na severu Německa, zatímco nejvíce jaderných elektráren je naopak na jihu. Náklady na zvýšení přenosové kapacity se odhadují na desítky miliard eur. Také se zabývají novým typem ukládání energie v době nadbytku. Čerpal by se stlačený plyn do podzemí (vytěžená plynová, ropná a snad i uhelná ložiska), který by pak v době nedostatku poháněl turbíny.

Celkové vyznění je, že přechod na obnovitelné zdroje nebude jednoduchý, ale lze to zvládnout. Jaký rozdíl proti českému přístupu, kdy se překážky stávají argumenty pro rozvoj jaderné energetiky.

Pozn. JČ: Shrnutí v BL pořadu BBC obsahuje jen základní myšlenky. Pořad informoval o skutečnosti, že jsou energie v Německu v současnosti velmi drahé, a že i to motivuje vesnice k vytváření vlastních energetických zdrojů. - Upozorňuji, že intenzivní politiku rozšiřování výroby energie z obnovitelných zdrojů má také Skotsko, viz tato farma větrných elektráren u vesnice Eaglesham, dvacet minut autem jižně od Glasgow. Je to největší farma větrných elektráren na pevnině v Evropě. Obsahuje 215 větrných elektráren s kapacitou 539 MW a schopností uspokojit poptávku po elektřině pro více než 300 000 domácností.

K pozadí konfliktu v Mali

30. 1. 2013 / Daniel Veselý

čas čtení 9 minut

Aktuální krizi v Mali je možné vnímat i jako souběh jiných dějů, jež jí předcházely. Prvním je údajné vytvoření islamistické hrozby na Sahaře a v Sahelu alžírskou zpravodajskou službou a Pentagonem, která měla ospravedlnit přítomnost Spojených států v regionu. Druhým je vojenská intervence NATO v Libyi, jež destabilizovala nejen Libyi, ale celý region, a představovala katalyzátor krize v Mali. Washington hodlá prostřednictvím afrického velitelství americké armády AFRICOM ovládnout kontrolu nad černým kontinentem a jeho nerostným bohatstvím a redukovat zde masivní čínské investice a čínský vliv obecně.

Nejdřív bychom snad měli mít konečně jasno, jakou armádu a k čemu potřebujeme

30. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 6 minut

Pan Ivo Krieshofer se inspiroval v Rakousku a mimoděk mi svou obhajobou návratu povinné vojenské služby bez ohledu na další připomněl zákon, který formuloval Jerry Pournelle, autor několika proslulých sci-fi románů z vojenského prostředí. Jeho "železný zákon byrokracie" říká:

V každé byrokracii lidé oddaní prospěchu byrokracie samotné vždy získají kontrolu, kdežto ti, kdo jsou zaměřeni na cíle, kterých by měla byrokracie dosahovat, mají vliv stále menší a menší, a někdy jsou zcela eliminováni.

Tento zákon se samozřejmě vztahuje i na byrokracii vojenskou.

OTEVŘENÝ DOPIS KARLU DOLEJŠÍMU:

Zeman nerozpoutal polemiku o Benešových dekretech

30. 1. 2013 / Václav Novotný

čas čtení 2 minuty

Milý Karle,

jelikož si Tě vážím, tak bych si dovolil reagovat. Prezidentskou kampaň považuji za loňský sníh, ale přesto malou reakci.

Snad by se i na Britských listech měly uvádět věci do reality a nedělat hlásné trouby opravdu pokleslým deníkům a novinářům. Udělali jsme si přepis prvního duelu druhého kola Schwarzenberg - Zeman.

Abych si ušetřil práci, kopíruji, co jsem odpovídal na něčí dotaz. Pro jistotu, doplňuji, nejsem příznivcem Zemana. Na rozdíl od některých iniciativ, máme jasné představy nejen v oblasti zahraniční politiky a vůbec to nezáleží na tom, kdo je prezidentem, píše Václav Novotný.

Kopíruji zaslanou odpověď:

Naprosté šílenosti na základě zkreslené představy o Rakousku

30. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Pan Krieshofer to sice s funkcí armády pro společnost asi myslí dobře, ale navrhuje naprosté šílenosti na základě zkreslené představy o Rakousku, píše Herman Klein.

1) Pokud se podíváte na profil hlasování, pro zachování vojny hlasovali hlavně ti, kterých se týká jako klientů civilní služby - lidé v penzi, před penzí. Vzhledem k demografické situaci Evropy vyhráli. Mladí v městech, obzvláště ve Vídni, volili proti.

Když se ruší pískoviště

29. 1. 2013 / Marek Řezanka

čas čtení 7 minut

TOP09 vytáhla evropskou kartu. Buď se vláda připojí k politice evropského fiskálního paktu, nebo nemá důvod pokračovat ve své činnosti. Tolik hráč Kalousek, který rád ohrožuje koněm dvě významné figury najednou. V tomto případě hraje o oslabení ODS na pravici a ČSSD na levici. Využívá tristní skutečnosti, kdy se v politice řeší spíše barva a zápach protivníkových ponožek, než zásadní směřování země, její sociální situace a hospodářská a zahraniční politika.

Že bychom tedy konečně byli svědky nějaké smysluplné debaty?

Deflexe místo reflexe, výtky místo sebekritiky

30. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Vousatý vtip z dob minulého režimu si střílel z politické propagandy, která odvádí pozornost od vlastních prohřešků a nedostatků zuřivým vytrubováním chyb protistrany. Pro srozumitelnost uvádím vtip celý.

Američan: Kolik je v SSSR průměrný plat kvalifikovaného dělníka? Sovět: A vy zase bijete černochy!

Jde o klasický příklad eristického argumentačního manévru známého jako red herring, tedy odvedení pozornosti od podstaty sporu. A ještě přesněji řečeno strana, která je argumentačně v úzkých, falešně ospravedlňuje své chyby tím, že ukazuje prstem na druhého.

Tento manévr teď to, co u nás samo sebe považuje za levici, až na nečetné výjimky předvádí na pozadí právě skončených prezidentských voleb.

Jan Hřebejk: "Rudá a hnědá prasata táhla lháře a demagoga na Hrad"

29. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

O prezidentských volbách a etice se píše a mluví už několik dní, píše Jiří Švejda. Diskutuje se křupanství, lidská spodina, chudoba duše i inteligence, urozená a intelektuální noblesa i jasně daná morální převaha. Výrokem tohoto období je pro mne osobně zhodnocení výsledků voleb, které pronesl režisér Hřebejk v sobotním večerním zpravodajství televize Prima z pražské Lucerny. "Rudá a hnědá prasata táhla lháře a demagoga na Hrad."

Koho tím myslel? Všechny Zemanovy voliče? Nebo snad pouze ten jejich necelý půlmilion, který přehlasoval druhého kanidáta?

Označil tak Zemanův volební štáb? Nebo své kolegy a kolegyně, kteří Zemana veřejně podporovali? Způsobila to hysterie? Nebo hluboce zažitý pocit osobní nadřazenosti?

Myslím si, že dokud se pan Hřebejk neomluví, vyřazuje se ze společnosti byť jen řekněme normálně slušných lidí.

Tuto glosu z Britských listů opsaly a mírně rozšířily První zprávy - bez udání zdroje ZDE

O neobolševických lžích v prezidentské kampani, o nichž se z pražských médií nedovíte

29. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Z prezidentských voleb zůstanou v oběhu floskule o "Zemanových lžích"a "negativní kampani" (s pohotovým výčtem více či méně věrohodných důkazů). I kýčovitý obraz Karla Schwarzenberga, jenž si "zachoval čest" a nedopustil se žádných "podpásovek" (pro což důkazů netřeba, protože všichni přece dobře víme, kdo je slušný a bližší lidu). Přistrkávat Miloše Zemana ke Kremlu se smělo, ba bylo občanskou povinností (zejména v Praze), zatímco poukazy na naděje sudetských Němců spjaté s Karlem Schwarzenbergem, o nichž otevřeně psal německý tisk, byly zločinem vyhradně jen českých "xenofobů a nácků".

V prezidentských volbách bylo navíc prověřeno, že značnou část veřejnosti nepohorší velká a permanentní lež z řad knížecí družiny: totiž podlé předstírání, že místopředseda Nečasova kabinetu a předseda nejasociálnější koaliční strany TOP 09 Karel Schwarzenberg nemá nic společného s politikou vlády i vlastní strany. Týdeník Respekt bezelstně psal, jak se v sobotu "členové knížecího týmu" schovávali za dveřmi, kam ochranka nikoho nepouštěla. "Je tam s nimi i ministr financí Miroslav Kalousek, který při výsledcích prvního kola chyběl, aby volící veřejnosti nepřipomínal, že tento zájemce o Hrad je členem nepříliš populární vlády." (Respekt, 28. ledna) Ne, to žádná nízká podpásovka není!

Zdá se mi ještě horší svérázná sociologie, kterou omlátili voličům o hlavu. V prezidentských volbách prý zvítězily Morava nad Čechami, venkov nad městy, paneláky nad rodinnými rezidencemi, nevzdělaní nad vzdělanými, příjmově slabí nad lidmi bohatšími (od 30 tisíc nahoru), staří nad mladými, minulost nad budoucností. Uf! Ještěže si nevypůjčili od Josefa Vissarionoviče Stalina, co doopravdy měli na jazyku: "Zvítězila reakce nad pokrokem."

Martin Hekrdla, Dobře opancéřovaná bublina

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2012

7. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

V prosinci 2012 přispělo finančně na Britské listy 210 osob bankovním příkazem celkovou částkou 64 984,45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v září 2012 částkou 2801,71 Kč.

93 čtenářů Britských listů přispělo v prosinci 2012 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 60 421,37 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 31. 12. 2012: byla 258 165.75 Kč, z toho na exekutorský projekt 161 475.59 Kč a na na provoz Britských listů 96 690.16 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

111860