Jiří Paroubek

Ing. Jiří Paroubek vystudoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu národohospodářskou, obor řízení a plánování národního hospodářství. Od 1. září 1974 pracuje na ministerstvu financí České republiky.