30751

Jan Čulík

Jan Čulík (nar. v Praze 2. listopadu 1952) vystudoval filozofickou fakultu Karlovy univerzity, obor angličtina - čeština. Studium ukončil doktorátem ze srovnávací anglicko-české fonetiky.

Jan Čulík pracuje jako Senior Lecturer in Czech Studies na University of Glasgow ve Skotsku. Vyučuje tam české literatuře, historii, médiím a filmu. University of Glasgow je jedna ze čtyř starobylých britských univerzit (Oxford, Cambridge, St. Andrews, Glasgow) a je součástí elitní skupiny britských vysokých škol, tzv. "Russell Group of British Universities". Byla založena v roce 1451.

V osmdesátých letech vyučoval české literatuře, historii a východoevropským studiím na univerzitách v Glasgow a v Lancasteru.

Spoluzaložil také filmovou produkční společnost, Persistent Vision Animation, která natáčela především umělecky zaměřené animované filmy pro britský kulturní komerční okruh Channel Four. PVA vyrobila například filmy Taking a Line for a Walk: A Homage to the Work of Paul Klee, též ZDE, Orpheus and Eurydice (promítal se na filmovém festivalu v Cannes) a jediný celovečerní animovaný film, vyrobený ve Skotsku, Ra: the Path of the Sun God na motivy ze staroegyptské mytologie (1990, součástí klasické kolekce videodistribuční firmy Contemporary Films, vydání na videu ve spolupráci s Britským filmovým institutem) ZDE. Stránky filmu Ra the Path of the Sun God jsou ZDE. Jan Čulík mj. napsal v roce 1985 scénář a podílel se na výrobě dokumentárního filmu Orpheus through the Ages, o proměnách orfeovského mýtu v kultuře minulých dvou tisíciletí. Film byl ve Skotsku oceněn v r. 1986 cenou TRIC award, za nejlepší film v kategorii Arts and Music.

Internetové stránky věnované výše zmíněným animovaným filmům Lesley Keenové jsou ZDE

Od druhé poloviny osmdesátých let přispíval Jan Čulík pravidelně do českého vysílání BBC zejména literárními a kulturními recenzemi, pod jménem Václav Písecký. Od roku 1989 do konce října 1995 byl britským korespondentem československého a posléze českého vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Pro pořad Hlasy a ohlasy natočil několik desítek investigativních pořadů, stovky jeho analýz, reportáží a komentářů byly odvysílány v pořadech Panoráma, Události a názory a v mnoha dalších pořadech RSE. Spolu s manželkou přeložil Jan Čulík do angličtiny řadu kratších českých literárních próz, které vyšly v britských literárních časopisech (např London Magazine, Stand, Argo, Granta, The Edinburgh Review). V osmdesátých letech publikoval články např. v kulturním exilovém čtvrtletníku Daniela Strože Obrys, v dvouměsíčníku Josefa Škvoreckého Západ, v čtvrtletníku Společnosti pro vědy a umění Proměny, po r. 1990 v týdeníku Respekt, Tvorba, Tvar, Babylon, Literární noviny, Esprit 97, Svobodné slovo a Slovo, Listy, Reflex. Byl členem redakční rady britského akademického časopisu Scottish Slavonic Studies, v němž také občas publikoval anglicky, je členem redakčního kruhu časopisů Nová přítomnost a Listy.

Od roku 1988 spolupracoval s tiskovou agenturou Palach Press Jana Kavana v Londýně a více než rok pro ni překládal a redigoval anglickou mutaci českého disidentského čtrnáctideníku Informace o Chartě 77 pod názvem Uncensored Czechoslovakia.

Pro oxfordskou nadaci East European Publishing Project vypracovával měsíčně anglický přehled o tom, co je nového v české literatuře. Spolupracoval také jako překladatel do angličtiny se scheinfeldským Československým dokumentačním střediskem nezávislé literatury dr. Viléma Prečana a posléze s Ústavem pro soudobé dějiny v Praze.

V roce 1991 vydal v Praze v nakladatelství Trizonia za pomoci Ústavu pro soudobé dějiny v Praze publikaci Knihy za ohradou: Česká literatura v exilových nakladatelstvích (420 stran). V kompletní elektronické verzi je tato kniha na internetu nyní ZDE

V osmdesátých letech Jan Čulík také působil jako produkční a finanční ředitel podniků Persistent Vision Animation a Inner Workings, plc.

Ve spolupráci s Ivanem Kytkou působil od října 1995 do dubna 1996 jako britský zpravodaj pražské tiskové agentury ČTA. V letech 1994 a 1995 byl také zpravodajem Rádia Alfa a spolu s Ivanem Kytkou se střídal v pravidelném týdením pořadu Dopis z Británie.

Roku 1995 natočil Jan Čulík reportážní film o nebezpečí asbestu pro pořad Na vlastní oči televize Nova. Vysílal se v červnu 1995.

V polovině nultých let psal Jan Čulík pravidelněji pro Lidové noviny, až do odchodu Miloše Čermáka z tohoto listu, psal také komentáře pro rozhlasovou stanici ČRo 6; publikoval i v týdeníku Reflex.

Od roku 2002 do r. 2014 organizoval Jan Čulík výměnu studentů mezi Glasgow University a třemi českými univerzitami (Praha, Brno a Ostrava), v současnosti zůstává z rozhodnutí managemenetu Glasgow University studentská výměna jen s Prahou. Jan Čulík také v rámci programu Erasmus vede semináře na Karlově univerzitě v Praze, na Masarykově univerzitě v Brně a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Často se účastní v ČR a v Británii různých seminářů a konferencí o literatuře, o filmu a o mediální problematice. V roce 2001 zasedal v porotě olomouckého Academia Filmu, v roce 2002 v porotě festivalu Art Film v Trenčianských Teplicích na Slovensku.

Od července 1996 vydává Jan Čulík internetový deník Britské listy, který se specializuje na konfrontaci myšlenek mezi Západem a Českou republikou.

Vydal čtyři knižní výbory z Britských listů, tři z nichž jsou rozebrány: ...jak Češi myslí, Milenium, Chomutov, 1999 478 stran, ...jak Češi jednají, Milenium, Chomutov, 2000, 578 stran, a ve spolupráci s Tomášem Pecinou publikaci o vzbouření v České televizi na přelomu roku 2000-2001 V hlavních zprávách: Televize. Fakta, která před vámi zatajili, ISV, Praha, 2001, 366 stran. Čtvrtý, Jak Češi bojují, Praha, Libri, 2003, 704 stran, který vyšel 17. listopadu 2003 k výročí pádu komunismu, je k dispozici ZDE anebo na adrese libri@libri.cz. Obsah knihy naleznete ZDE.

V listopadu 2007 vydal Jan Čulík v brněnském nakladatelství Host první soubornou publikaci o českém filmu od r. 1989 Jací jsme (ukázková kapitola ZDE; knihu lze koupit v knihkupectví Kosmas ZDE. Anglické shrnutí úvodní kapitoly (přednáška, která se konala na Glasgow University 14. ledna 2008) je ZDE. Jan Čulík se podílel na překladu poválečných Dějin české literatury od profesora pražské FFUK Jiřího Holého, které připravil v angličtině k vydání a které vyšly pod názvem Writers Under Siege v říjnu 2007 v nakladatelství Sussex University Press ZDE. Jsou to první dějiny české literatury, vydané anglicky od sedmdesátých let dvacátého století.

Jan Čulík byl také autorem anglických komentářů a analýz o České republice pro internetový týdeník Central Europe Review, viz zde.

Jinak se v angličtině soustřeďuje na šíření základních informací o české kultuře a České republice především v nejrůznějších encyklopediích. Tak pro mezinárodní Encyklopedii románu (Encyclopaedia of the Novel, edited by Paul Schellinger, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago - London, 1998) napsal historii českého románu a hesla o Švejkovi, Kunderovi a Hrabalovi, pro čtyřdílnou Encyklopedii cenzury (Censorship: A World Encyclopaedia, edited by Derek Jones, Fitzroy Dearborne Publishers, London-Chicago, 2001) historii cenzury v Čechách a heslo o Josefu Škvoreckém, pro mezinárodní publikaci o otázkách autorských práv článek o českém zákoně o copyrightu (Copyright and Consequences: Central European and US Perspectives, edited by Lee B. Becker and Tudor Vlad, Hampton Press, Inc., New Jersey, 2003). Je také autorem rozsáhlejšího hesla o českých sdělovacích prostředcích pro příručku The Media in Europe: Euromedia Handbook, edited by Mary Kelly, Giantpietro Mazzoleni, Denis McQuail, Sage Publications, 2004, London, Thousand Oaks, New Delhi, na webu ZDE.

Jan Čulík také připravil, ve spolupráci s literárními vědci z Ústavu pro českou literaturu ČAV, pětadvacet rozsáhlých literárních hesel o českých autorech dvacátého století pro známou mezinárodní literární encyklopedii A Dictionary of Literary Biography: Twentieth-Century East European Writers, svazek 215 a 232, Gale Group, London a Boston, 1999 a 2000. (Je autorem hesel o Milanu Kunderovi ZDE, Václavu Havlovi ZDE a Ludvíku Vaculíkovi, na hesle o Josefu Škvoreckém ZDE spolupracoval s Martinem Pilařem z Ostravské univerzity, na autorství hesel o Miroslavu Holubovi ZDE a Ivanu Klímovi se podílel s Jiřím Holým z pražské FFUK.) Pro další svazek DLB, č.253, věnovaný postkomunistickým středoevropským autorům, který vyšel r. 2011, přeložil a zredigoval Čulík několik hesel od svých kolegů literárních vědců z ČR a sám napsal hesla o Emilu Haklovi a Michaelu Vieweghovi. O Haklovi a Vieweghovi publikoval v češtině článek v časopise Česká literatura 5/2007, v angličtině článek o Milanu Kunderovi jako mladém stalinistovi ZDE.

V říjnu 2012 vyšla v nakladatelství Sussex Academic Press (Brighton, Portland, Toronto) v angličtině monografie Jana Čulíka o tom, jaké stereotypy šíří do české společnosti postkomunistický český hraný film A Society in Distress: The Image of the Czech Republic in Contemporary Czech Feature Film ZDE, druhé, brožované vydání vyšlo r. 2014.

V září 2013 vyšla v nakladatelství Sussex Academic Press v angličtině mezinárodní monografie o tom, jakou mytologii šíří do společnosti televizní seriály v České republice, v Maďarsku, v Polsku a v Rumunsku National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. won the Cold War ZDE. Autory textů v monografii jsou kromě Jana Čulíka Petr Bílek, Zsuzsanna Varga, Alicija Kisielewska, Piotr Zwierzchowski a Doru Pop.

V lednu 2015 vydal Jan Čulík v časopise Russian Literature (Elsevier Publishers) článek "Karel Čapek: A Writer for our Times?"

Průběžně aktualizovaná bibliografie Jana Čulíka je ZDE

Starší televizní rozhovory:

 • Jan Čulík poskytl rozhovor o Britských listech pro dokumentární film ČT od Čestmíra Kopeckého a Radima Špačka, "Pod dlažbou je pláž", 2013, 52 min. Videozáznam je ZDE

 • Jan Čulík poskytl rozhovor pro dokumentární film ČT "Národ mystifikace". (2012, 52 mins.) Videozáznam je ZDE

 • Jan Čulík hovořil v České televizi o filmech na 47. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Článek a videozáznam jsou ZDE

 • Britská televize Sky News interviewovala Jana Čulíka v souvislosti se smrtí českého prezidenta Václava Havla dne 18. prosince 2011 v 17.20. Videozáznam rozhovoru je ZDE

 • Česká televize odvysílala rozhovor s Janem Čulíkem v pořadu "Před půlnocí" dne 4. května 2010. Videozáznam je ZDE

 • Britská komerční televize ITV odvysílala rozhovor s Janem Čulík v pořadu "Tonight": "Stags in the City", dne 9. září 2005. Videozáznam je ZDE

 • Jan Čulík vystoupil v pořadu ČT "Klub Netopýr" dne 3. prosince 2002. Videozáznam pořadu je ZDE

 • "Držte hubu, Čulíku!" Reportážní klip Televizních novin TV Novy ze dne 28. března 2001, v němž vyzývá na tiskové konferenci televizních vzbouřenců Jiřina Šiklová Jana Čulíka, aby "Držel hubu". Videozáznam je ZDE, doprovodný článek ZDE.

 • Jan Čulík vystoupil v pořadu ČT "Klub Netopýr" "Boj o televizi" dne 16. května 2000. Transkript pořadu je ZDE, videozáznam pořadu je ZDE

 • Jan Čulík vystoupil v pořadu ČT "Klub Netopýr" "Co není v novinách" dne 9. září 1997. Transkript pořadu je ZDE ZDE, videozáznam pořadu je ZDE

 • V roce 1995 odvysílala Česká televize v pořadu Objektiv reportáž o českých studiích na univerzitě v Glasgow ZDE a také o romantickém ostrově Iona ve skotské pustině ZDE

 • V červnu 1995 natočil Jan Čulík pro televizi Nova reportáž o nebezpečí asbestu: ZDE

Některé (starší) rozhlasové rozhovory:

 • V pátek 19. září 2014 hovořil od 10 do 11 hodin Jan Čulík jako Host Radiožurnálu v pořadu Patricie Strouhalové o Skotsku a o skotském referendu. Pořad je zde: PŘEHRÁT STÁHNOUT K tomu: "Radiožurnál: Skotsko zůstává součástí království. V referendu nešlo jen o ekonomiku, připomíná Jan Čulík" ZDE

 • "Za skandály britských médií může kultura astronomicky placených manažerů, tvrdí publicista Čulík". Rádo Česko, 26. října 2012 ZDE

 • Rozhovor s Janem Čulíkem (vysílal ho Český rozhlas Brno v březnu 2008) je ZDE

Debatní klub:

 • Diskuse Roman Joch - Jan Čulík ZDE

 • Diskuse Eric Best - Jan Čulík ZDE

ProAlt:

 • Debata s Janem Čulíkem o univerzitním školném (13. listopadu 2011) je ZDE