6189

David Pěcha

Autor je student II.ročníku FF MU, obor filosofie

V minulosti autor přispíval do časopisu Pochodeň, tiskového orgánu Komunistické strany Československa - Československé strany práce a spolupracoval s bývalým agentem StB Ludvíkem Zifčákem, byl předsedou ilegální organizace Komunistická mládež Československa v Šumperku , v září 2001 byl obžalován za pomluvu jako šéfredaktor extrémně levicového listu Nové Bruntálsko a posléze odsouzen za pomluvu bývalého agenta BIS Hučína k půlročnímu podmíněnému trestu odnětí svobody.

On sám svou minulost dnes hodnotí jinak:

Podle mého názoru je lepší dívat se více dopředu. Od té doby uplynul už jistý čas. Od těch dob jsem prodělal určité názorové posuny, nejsem a nikdy jsem totiž nechtěl být dogmatikem a pakliže sociálně kritické, radikálně humanistické, ekologické či křesťansko-sociální přesvědčení nepovažuje redakce za nic odborného, pak se nedivím, že asi a priori nemohu být odborný publicista, přesto, že např. (i když nejen) v kruzích levicových křesťanů či moravských humanistických socialistů jsou nejen mé publicistické, ale i některé filosofické práce (neboť již několik let studuji svoji velikou lásku, tj.filosofii) poměrně známy. Jsem stále přesvědčením komunista, i když už nikoli toho ražení jako dříve, a pokud zastává redakce názor, že přinejmenším procesuální, nesubstanční teologie nebo "neteistický" teismus je něco principiálně neslučitelného s komunistickým (neříkám totalitním a neříkám dogmatickým!!) přesvědčením, chápaným jakožto radikální humanismus recipující sociálně dezalienovanou kulturu, jako přesvědčení o nutnosti trvale udržitelného životního způsobu nebo důsledně anti-hybristického paradigmatu ve vztahu k člověku i biosféře a přírodnímu univerzu vůbec, pak já tuto principiální neslučitelnost nezastávám. Kromě toho, s KSČ-ČSSP jsem se rozešel PRÁVĚ proto, že jejich dogmatická zaujatost proti (zdaleka nejen mým!) humanisticko-křesťanským postojům se mi příčila.

Mám dvě krásné zásady, kterými se ve svém životě snažím řídit. Tou první je Descartesovo "De omnibus est dubitandum", tou druhou pak mimo jiné oblíbený výrok pana prof. Rajko Dolečka: "Audiatur et altera pars..." :-)