V Británii vyšlo najevo, že nové soukromé vysoké školy jsou většinou podvod

2. 12. 2014

čas čtení 2 minuty

Britský vládní National Audit Office upozorňuje, že studenti na nových soukromých učilištích, podporovaných konzervativní vládou, zřejmě odcizili ažt 50 milionů liber ze státního rozpočtu

Tisíce studentů matrikulovaných na nových soukromých vysokých školách v Británii nejsou vůbec registrováni pro žádné zkoušky. Znamená to zřejmě, jak upozornil kontrolní orgán National Audit Office, že tito studenti získali studentské pújčky na školné od britské vlády, aniž by skutečně cokoliv studovali.

National Audit Office také zjistil, že procento studentů, kteří z těchto nových, konzervativní vládou zavedených soukromých univerzit, odchází před dokončením studia, je vyšší ne 20 procent. Je to pětkrát vyšší počet než je počet propadlíků na tradičních státních univerzitách, jimž měly nové soukromé vysoké školy konkurovat.

Studenti na těchto "alternativních" soukromých vysokých školách, o nichž konzervativní vláda doufala, že povedou k radikálním tržním reformám v britském školství, obdrželi od státní společnosti pro půjčky studentům v roce 2012-13 celkem 425 milionů liber. Bylo zjištěno, že 2963 z těchto studentů se vůbec neregistrovalo pro žádné zkoušky. Ti celkem dostali od britského státu více než 50 milionů liber.

Bylo také zjištěno že 1000 "studentů", většina z nich z Bulharska a z Rumunska, byli podvodníci a zažádali a dostali studentské půjčky v celkové výši 5,4 milionů liber, než bylo zjištěno, že to jsou podvodníci. Vládě se podařilo získat od nich zpět jen 7 procent těchto vydaných státních peněz.

V roce 2012 chtělo konzervativní anglické ministerstvo školství, aby nové soukromé vysoké školy konkurovaly zavedeným státním univerzitám a nabízely studentům ještě větší možnost volby. Těmto soukromým školám bylo dovoleno, aby studentům účtovaly školné až 6000 liber ročně. Studenti mohli zažádat o uhrazení tohoto školného prostřednictvím státní půjčky od vládní Student Loans Company.

Avšak ministerstvu školství se nepodařilo donutit nové soukromé vysoké školy, aby se podrobovaly oficiálnímu auditu. Posléze zjistil deník Guardian, že učitelé na těchto nových soukromých školách vyučují v prázdných anebo téměř prázdných učebnách. Studenti a zaměstnanci škol svědčili o tom, že falešní studenti, kteří jsou téměř úplně negramotní, používají tyto soukromé vysoké školy jako "bankomat". Získávali tak státní půjčky na studium, o nichž byli přesvědčeni, že je nikdy nebudou splácet.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
5818

Diskuse

Obsah vydání | 3. 12. 2014