Donedávna neznámé chemikálie znovu ničí ozónovou vrstvu

10. 3. 2014

Desítky záhadných chemikálií zřejmě podkopávají zacelování obrovské ozónové díry nad Antarktidou. Tyto látky, které jsou současně extrémně silnými skleníkovými plyny, možná unikají z průmyslových provozů, nebo jsou používány ilegálně, v rozporu s Montrealským protokolem z roku 1987 o zničení ozón poškozujících látek. Vědci konstatují, že úbytek ozónu není žádnou "včerejší historkou".

Dosud bylo známo, že se na poškozování ozónosféry podílí 13 chlorofluorovodíků a chlorofluorouhlovodíků, které jsou kontrolovány v rámci Montrealského protokolu považovaného za nejúspěšnější environmentální mezinárodní zákon. Avšak vědci nyní identifikovali a naměřili čtyři dosud neznámé sloučeniny a varovali před existencí mnoha dalších.

Doktor Johannes Laube z University of East Anglia konstatuje, že výzkumníci již zjistili desítky dalších sloučenin s podobnými účinky. A mohou být nebezpečné, pokud dojde k nacházení stále dalších.

Laube je obzvlášť znepokojen atmosférickými koncentracemi dvou nových látek, které jsou zatím nízké, ale rychle se zvyšují. Upozorňují zjevně na to, že Montrealský protokol je "děravý" a bude třeba jej posílit.

Nový výzkum publikovaný v časopise Nature Geoscience několika způsoby analyzuje vzorky vzduchu odebrané od poloviny 70. let. Vědecký tým přitom objevil čtyři dosud neznámé ozón ničící sloučeniny - tři "tvrdé" freony (CFC) a jeden chlorofluorouhlovodík (HCFC). Do atmosféry jich zatím dohromady uniklo nejméně 74 000 tun.

Ačkoliv výroba všec CFC byla zakázána v roce 2010, atmosférická koncentrace jednoho z nich - CFC113a - se stále rychleji zvyšuje. Zdroj je neznámý, Laube se domnívá, že zdroj se může nacházet v procesu výroby zemědělských pesticidů. "Ale nevylučujeme ilegální zdroje", dodává.

Sloučeniny CFC a HCFC byly používány hlavně v chladírenství a aerosolových sprejích, ale v roce 1985 vědci objevili ozónovou díru nad Antarktidou. Do roku 2006 narostla do plochy 26,6 milionu čtverečních kilometrů. Po zavedení Montrealského protokolu se pomalu zmenšila na 21 milionů čtverečníc kilometrů v roce 2013. Ozón zachycuje škodlivé ultrafialové záření, které může vyvolat rakovinu a zákal oční čočky, poškozuje mořský život, úrodu a zdraví zvířat.

V prosinci NASA oznámila objev nového skleníkového plynu 7 000 x silnějšího, než oxid uhličitý. Čtyři nové sloučeniny jsou patrně rovněž tisíckrát účinnějšími skleníkovými plyny, než CO2.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5843

Diskuse

Obsah vydání | 13. 3. 2014