Více myslících voličů!

29. 8. 2013

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva Ne základnám

Prohlášení politické strany či hnutí "ani koruna na billboardy" v hlavičce volebního programu, upoutá větší pozornost občana a vyvolá zvědavost, co politická strana či hnutí nabízí dál.

Faktem, který není zabalen do žádného politického pohledu ( pravo-levého) je, že je nutná změna v přístupu volby zákonodárců ( ze strany politiků i voličů ). Současným děním jsme na prahu roku 2010 a útok na rozhodování lidí je opět veden stejným způsobem a pravděpodobně se stejnými následky.

Reklamní agentury by měly být ty poslední, které budou mít z každých voleb značný profit. Je tu i nebezpečí, že zisk reklamních agentur může být i zdrojem podpory činnosti politických stran.

Potřebujeme aktivního, myslícího voliče. Nepotřebujeme voliče, který se rozhoduje koho volit pohledem na billboard. Obecní, městské úřady a městské části by se měly stát centrem informací. Neexistuje překážka, která by bránila v místě zastupitelských úřadů soustředit podklady, volební materiály kandidujících stran. Pokud je povinností úřadů roznášet volební lístky, je jen na dohodě, zda lze s nimi občanům dodat i volební materiály kandidujících stran, jejich volební programy.

Bude na politicích, zda chtějí mít přemýšlivého voliče, nebo voliče, kterému pro rozhodnutí stačí jedno volební heslo, místo volebního programu. Prohlášení politické strany či hnutí ,, ani koruna na billboardy" v hlavičce volebního programu, upoutá větší pozornost občana a vyvolá zvědavost, co politická strana či hnutí nabízí dál. Soutěžení politických stran by se mělo odehrávat v spravedlivém prostředí kvalitních návrhů, programů a jejich plnění, oproti počtu vložených miliónů do reklamní - volební kampaně. To lze považovat za změnu přístupu k voličům. Obracíme se na kandidující strany s návrhy:

Čtyři požadavky občanských iniciativ na průběh volební kampaně

1. minimalizace nákladů politických stran na volební kampaň

2. žádné předvolební bigboardy, billboardy a letáky na veřejných místech

3. žádné volební klipy v televizích, pouze debaty ve veřejnoprávních mediích

4. volební programy strany vydá ČTK, v tištěné podobě zveřejní

zastupitelské úřady ( místní, obecní, okresní, krajské ), kde budou občanům volně k dispozici

za iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí

Nezávislá media o.s.,

Václav Dvořák

Lenka Procházková,

spisovatelka

0
Vytisknout
6194

Diskuse

Obsah vydání | 30. 8. 2013